ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ถูกต้องของผู้ใช้บริบทคุกกี้พบพร็อกซีการตอบสนอง" และเหตุการณ์ ID 4999 เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange CAS RU1 การติดตั้ง SP2 2010 เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 CAS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2696649 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) เป็นเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAS)
  • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP2 จะใช้เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007
  • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Update Rollup 1 (RU1) บนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเชื่อมต่อพร็อกซีล้มเหลวจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ RU1 SP2 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 และ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คุกกี้บริบทของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องที่พบในการตอบสนองของพร็อกซี
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกล็อกใน Event Viewer:

รหัสเหตุการณ์: 4999
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchange สามัญ
ประเภทของงาน: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การรายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับรหัสกระบวนการ: 744 มีพารามิเตอร์: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0283.003, OWA, M.E.Clients.Owa, M.E.C.O.C.ProxyUtilities.UpdateProxyUserContextIdFromResponse, M.E.C.O.Core.OwaAsyncOperationException, 413, 14.02.0283.003

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงคุกกี้บริบทผู้ใช้ใน Exchange Server 2010 SP2 RU1

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=29426

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้การเปลี่ยนเส้นทางแทนการใช้พร็อกซี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/04/16/released-update-rollup-7-for-exchange-2007-service-pack-3.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2696649 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
Keywords: 
kbfix kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmt KB2696649 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2696649

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com