เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ SQL Server ถ้าคีย์รีจิสทรีของผู้ให้บริการความปลอดภัย LM Windows NT ขาดหายไป: "ไม่สามารถสร้างบริบท SSPI ได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269541 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไลบรารีเครือ TCP/IP ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นหากคีย์รีจิสทรีของผู้ให้บริการ LM ของ Windows NT Microsoft Security ขาดหายไป:
msg 1060 sev 16 สถานะ 1 [Microsoft] [โปรแกรมควบคุม ODBC SQL Server] ที่ไม่สามารถสร้างบริบท SSPI

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการ Windows NT การสนับสนุนความปลอดภัย LM ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คีย์รีจิสทรี NTLMSsp จะอยู่ที่:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTLMSsp

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหา:
 • ใช้หนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้เนมไปป์เป็นค่าเริ่มต้นไลบรารีสุทธิ

   หรือ

  • สร้างนามแฝงที่ใช้ในไลบรารีไปป์สุทธิของเนม


  เชื่อมต่อ TCP/IP เท่านั้นต้องการใช้ API SSPI เพื่อทำการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ หรือ

 • ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเรียกคืนรีจิสทรีคีย์ที่ขาดหายไป:

  1. เรียกใช้ Regedit.exe บนเซิร์ฟเวอร์ Windows NT อื่นที่มีการบริการตัวให้บริการการสนับสนุนความปลอดภัยแบบ NTLM ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ป้อน Regedit ในนั้นOPEN:กล่องข้อความของเรียกใช้กล่องโต้ตอบ

   หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้ได้บริการแอปเพล็ตในแผงควบคุมการตรวจสอบดูว่าการNT LM Security Support Providerบริการกำลังเรียกใช้
  2. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTLMSsp
  3. คลิกรีจิสทรีแล้ว คลิกส่งออกแฟ้มรีจิสทรี. เมื่อต้องการส่งออกคีย์รีจิสทรี NTLMSsp ป้อนชื่อในการชื่อแฟ้ม:กล่องข้อความของส่งออกแฟ้มรีจิสทรีกล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้มการลงทะเบียนในการบันทึกเป็นชนิด:กล่องคำสั่งผสมหล่นลง
  4. การคัดลอกแฟ้มคุณส่งออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีบริการผู้ให้บริการการสนับสนุนความปลอดภัยแบบ NTLM ได้
  5. คลิกสองครั้งที่ชื่อแฟ้มที่คุณส่งออกเพื่อให้แฟ้มนำเข้าคีย์ในรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  6. re-start คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า บริการผู้ให้บริการการสนับสนุนความปลอดภัยแบบ NTLM ที่มีอยู่ (ให้ดูที่ขั้นตอนที่ 1)
  คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ผ่านตัววิเคราะห์คำถาม SQL ในขณะนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269541 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbinfo kbmt KB269541 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269541

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com