Article ID: 2694911 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

במהלך העבודה ב- Windows עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
סייר Windows הפסיק לפעול.  Windows מופעל מחדש
בנוסף לכך, ייתכן שתבחין שהמסך מהבהב לפני או אחרי הופעת הודעת השגיאה.

סיבה

בעיה זו עלולה להיגרם עקב כל אחת מהבעיות הבאות:
 • ייתכן שאתה משתמש במנהל התקן לא מעודכן או פגום של וידאו
 • קבצי מערכת במחשב עשויים להיות פגומים או לא להתאים לקבצים אחרים
 • ייתכן שיש לך זיהום של וירוס או רוגלה במחשב
 • יישומים או שירותים אחרים הפועלים במחשב עשויים לגרום לסייר Windows להפסיק לפעול

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו עליך לקבוע מה גרם לסייר Windows להפסיק לפעול, נסה את הפעולות לפתרון בעיות להלן כדי לקבוע מה הבעיה.

עדכון מנהל ההתקן הנוכחי של הווידאו

מנהלי התקנים לא מעודכנים או פגומים של וידאו עלולים לגרום לסייר Windows להפסיק לפעול. הורדה והתקנה של מנהל ההתקן האחרון של הווידאו יכולה לפתור רבות מבעיות אלה. תוכל לעשות זאת באמצעות Windows Update או על-ידי ביקור באתר האינטרנט של יצרן המערכת או פנייה ישירות אליו.
לקבלת מידע נוסף על עדכון מנהלי התקנים, עיין בתוכן הבא באתר האינטרנט של Microsoft:
עדכון מנהל התקן לחומרה שאינה פועלת כראוי

עדכון מנהלי התקנים: קישורים מומלצים

הפעלת System File Checker (CFS) לבדיקת הקבצים

השתמש בכלי System File Checker כדי לסרוק את המחשב ולחפש קבצים חסרים או פגומים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה חיפוש.
 2. באזור התוצאות, לחץ לחיצה ימנית על cmd.exe ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת. ייתכן שתתבקש להקליד את הסיסמה של חשבון מנהל מערכת.
 3. לחץ על המשך אם אתה מנהל המערכת או הקלד את סיסמת מנהל המערכת ולאחר מכן לחץ על המשך.
 4. בשורת הפקודה, הקלד Sfc /scannow ולאחר מכן הקש על ENTER.

הסריקה עשויה להימשך זמן מה, לכן המתן בסבלנות. Windows יתקן קבצים פגומים או חסרים שהוא מוצא. אם דרוש מידע מתקליטור ההתקנה כדי לתקן את הבעיה, ייתכן שתתבקש להכניס את תקליטור ההתקנה של Windows.

לקבלת מידע נוסף על System File Checker (SFC) עיין במאמר KB הבא באתר האינטרנט של Microsoft:

סריקת המחשב לחיפוש זיהומי וירוסים או תוכנות זדוניות

זיהומי וירוסים או תוכנות זדוניות יכולים לגרום לבעיות בביצועי יישומים. השתמש בתוכנת האנטי-וירוס המועדפת עליך כדי לסרוק ולאתר זיהוים שעלולים להסתתר במחשב. אם אין לך אנטי-וירוס, תוכל להוריד ולהתקין את Microsoft Security Essentials בחינם באמצעות הקישור להלן.
Microsoft Security Essentials

הפעלת המחשב במצב בטוח כדי לבדוק אם יש בעיות בהפעלה

הפעל את המחשב במצב בטוח כדי לראות אם תוכל ליצור שוב את השגיאה. לאחר הפעלת המחשב במצב בטוח, עבוד כרגיל ובצע את אותן פעולות שביצעת בעת קבלת השגיאה. אם אתה עדיין מקבל את השגיאה במצב בטוח, עבור לסעיף הבא ופעל בהתאם לפעולות כדי לבצע פתרון בעיות לאחר אתחול נקי.

כדי ללמוד כיצד להפעיל את המחשב במצב בטוח, עיין במאמר הבא באתר האינטרנט של Microsoft:
הפעלת המחשב במצב בטוח

הפעל את המחשב בסביבת אתחול נקי ופתור את הבעיה

אם אינך נתקל באותן קריסות במצב בטוח, סביר להניח שפריט הפעלה גורם לבעיה. בצע את הפעולות המפורטות במאמר הבא כדי לבצע אתחול נקי ואתר את הפריט שגורם לבעיה.

פעולות נוספות לפתרון בעיות:

הפעולות הנוספות לפתרון בעיות שמתוארות להלן הן פחות נפוצות אך עדיין עלולות לגרום לסייר Windows להפסיק לפעול. 

בדיקת זיכרון ה- RAM של המערכת

לפעמים זיכרון RAM (זיכרון לגישה אקראית) פגום עלול לגרום לבעיות לסירוגין ב- Windows. השתמש בכלי אבחון הזיכרון של Windows על-ידי לחיצה על התחל, הקלד אבחון זיכרון ובחר את התוצאה מהרשימה. כאשר החלון 'כלי אבחון הזיכרון של Windows' מופיע, בחר הפעל מחדש כעת ובדוק אם יש בעיות (מומלץ).

בדיקת קבצי תמונה שעשויים לכלול פגמים

תמונות פגומות עלולות לפעמים לגרום לבעיות בסייר Windows. אם סייר Windows הפסיק לעבוד במהלך עבודה עם תמונות או עיון בתיקיות שכוללות תמונות, ייתכן שיש פגם בקובץ תמונה אחד או יותר. כדי לבדוק אם זו הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על מחשב.
 2. לחץ על ארגן ובחר אפשרויות תיקיה וחיפוש מהתפריט הנפתח
 3. בחלון אפשרויות תיקיה, לחץ על הכרטיסיה תצוגה.
 4. הוסף סימון באפשרות הצג תמיד סמלים, לעולם לא תמונות ממוזערות
 5. הסר את הסימון של האפשרות הצג סמלי תיקיה בתמונות ממוזערות
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את החלון אפשרויות תיקיה.
כעת, עבור לכל תיקיה המכילה תמונות או סרטונים כדי לראות את תוכל ליצור שוב את הבעיה. אם סייר Windows לא מפסיק לעבוד, התיקיה שהצגת עשויה להכיל קובץ תמונה אחד או יותר עם תמונות פגומות או להכיל נתונים פגומים של תמונות ממוזערות.

הערה: לאחר התאמת האפשרויות 'הצג סמל קובץ בתמונות ממוזערות' ו'הצג תמיד סמלים, לעולם לא תמונות ממוזערות', קבצים לא יוצגו עוד כתמונות ממוזערות לכן תמונות וקבצים אחרים יוצגו כסמל ברירת המחדל של סוג הקובץ שלהם. אם תוכל ליצור שוב את השגיאה כאשר אפשרויות אלה מוגדרות, הבעיה לא קשורה לתמונות או סרטונים ועליך להחזיר את אפשרויות התיקיה להגדרות המקוריות.

בדוק את פרטי השגיאה כדי לראות איזה יישום גרם לסייר Windows להפסיק לפעול. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל והקלד מרכז הפעולות באזור חיפוש ולחץ על מרכז הפעולות ברשימה שהוחזרה.
 2. בחלון 'מרכז הפעולות', לחץ על תחזוקה, לחץ על הצג היסטוריית מהימנות ולחץ על הצג את כל דוחות הבעיות בחלק התחתון של החלון 'צג מהימנות'
 3. גלול מטה ברשימה של פריטי סייר Windows.
 4. לחץ פעמיים על הפסיק לפעול כדי להציג פרטים טכניים ולאחר מכן ציין את הפרטים הטכניים.
 

ביצוע שחזור מערכת

אם הפתרונות לעיל לא פותרים את הבעיה תוכל לבצע שחזור מערכת כדי לשחזר את המחשב לזמן שלפני התרחשות הבעיה. אם הבעיה התרחשה במשך חודש או יותר, עדיף לפעל בהתאם לשלבים בסעיף הבא ולבצע שדרוג במקום כדי לתקן את הבעיה. כדי לבצע שחזור מערכת, בצע את הפעולות המפורטות במאמר להלן:
שחזור מערכת

ביצוע שדרוג במקום

אם הבעיה התרחשה במשך חודש או יותר, עדיף לבצע שדרוג במקום ולשחזר את Windows להתקנה המקורית. ביצוע שדרוג במקום לא יפגום בקבצים וביישומים שכבר מותקנים במחשב. כדי לבצע שדרוג במקום, בצע את הפעולות המפורטות במאמר להלן:

מידע נוסף

יש לך שאלות אחרות? כדי לקבל תמיכה בחינם, בדוק את Microsoft Community. שם תוכל לחפש תשובות ולשאול משתמשים אחרים שאלות ספציפיות. לחץ על הקישור הבא כדי לבקר בפורומים של Microsoft Community:

Microsoft Community
כדי לראות פרסומים של Answers על בעיה זו, לחץ על קישור הבא:
http://answers.microsoft.com/{All}/Search/Search?SearchTerm=%22Windows+Explorer+has+stopped+working%22&CurrentScope.ForumName=&CurrentScope.Filter=&askingquestion=false

מאפיינים

Article ID: 2694911 - Last Review: שבת 08 מרץ 2014 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
KB2694911

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com