SQL Server 2012 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 ?c pht hnh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2692828 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Bi ny li?t k cc b?n xy d?ng Microsoft SQL Server 2012 ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 ?c pht hnh.

Thng tin thm

Xy d?ng 11.0.2424.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 16 thng 8 nm 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2420.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2908007 11 Gi cumulative update cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2420.0 (l?y)

Ny gi tch l?y l pht hnh onOctober 21, 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2419.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2891666 10 Gi cumulative update cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2419.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 20 thng 8 nm 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2410.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2867319 9 Gi cumulative update cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2410.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 17 thng 8 nm 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2405.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2844205 Cumulative update C?p Nh?t gi 8 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2405.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 15 thng 8 nm 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2401.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2823247 Cumulative update C?p Nh?t gi 7 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2401.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 18 thng 8 nm 2013.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2395.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2728897 Cumulative update C?p Nh?t gi 6 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2395.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh ngy 17 thng 12 nm 2011.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2383.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gi 5 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2383.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 15 thng 1 nm 2012.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2332.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2758687 Cumulative update C?p Nh?t gi 4 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2332.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 31 thng 12 nm 2011.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2325.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2723749 Gi cumulative update 3 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2325.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh vo ngy 18 thng 1 nm 2012.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2316.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2703275 Cumulative update C?p Nh?t gi 2 cho SQL Server 2012

Xy d?ng 11.0.2316.0 (l?y)

Ny gi tch l?y ?c pht hnh ngy 12 thng 4 nm 2011.

Ph? huynh ny xy d?ng l 11.0.2316.0.

? bi?t thm chi ti?t v? xy d?ng ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Cumulative update C?p Nh?t gi 1 cho SQL Server 2012

Tham kh?o

? bi?t thm chi ti?t v? l?c ? ?t tn cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
822499 L?c ? ?t tn m?i cho gi c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
? bi?t thm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2692828 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 10.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server code-named 'Denali' - Community Technology Preview 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? kha:
kbqfe kbfix kbupdate kbexpertiseadvanced kbmt KB2692828 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2692828

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com