รายการ Microsoft XML parser (MSXML) เวอร์ชั่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269238 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงหมายเลขรุ่นของบริการหลักของ XML Microsoft หรือตัวแยกวิเคราะห์ Microsoft XML (MSXML) MSXML รุ่นต่าง ๆ ถูกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ Microsoft ต่าง ๆ เช่น Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office และ Microsoft SQL Server MSXML นอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Microsoft

คำแนะนำ

Microsoft มี parsers XML ที่แตกต่างกันหลาย ๆ ตัวแยกวิเคราะห์ MSXML จะรวมอยู่ในแฟ้ม Msxml.dll แฟ้ม Msxml2.dll แฟ้ม Msxml3.dll แฟ้ม Msxml4.dll แฟ้ม Msxml5.dll แฟ้ม Msxml6.dll และทรัพยากรอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้ม โปรดสังเกตว่า จะมาพร้อมกับบางรุ่น MSXML Windows HTTP Services (Winhttp*.dll)

ตัวแยกวิเคราะห์ Microsoft XML จะดำเนินการแบบจำลองวัตถุของคอมโพเนนต์ (COM) ของแบบจำลอง W3C DOM รุ่นที่สองจะสัมพันธ์กับแต่ละตัวแยกวิเคราะห์: รุ่นที่วางจำหน่ายของตัวแยกวิเคราะห์ MSXML เวอร์ชั่น DLL ที่ประกอบด้วยตัวแยกวิเคราะห์แฟ้มที่แท้จริง รุ่นที่วางจำหน่ายของตัวแยกวิเคราะห์ MSXML (ตัวอย่างเช่น เวอร์ชั่น 2.5, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0 และ 6.0) บ่งชี้ถึงเหตุการณ์สำคัญของการพัฒนา

MSXML รุ่นที่นำออกใช้ โดย Microsoft

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เวอร์ชั่น$$$$ ชื่อแฟ้มหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
1.0Msxml.dll4.71.1712.5
1.0 aMsxml.dll4.72.2106.4
1.0 SP1Msxml.dll4.72.3110.0
2.0 Msxml.dll5.0.2014.0206
2.0aMsxml.dll5.0.2314.1000
2.0bMsxml.dll5.0.2614.3500
2.5 beta 2Msxml.dll5.0.2919.38
2.5aMsxml.dll5.0.2919.6303
2.5Msxml.dll5.0.2920.0
2.5 SP1Msxml.dll8.0.5226
2.5 SP2Msxml.dll, Msxmlr.dll (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)8.0.5718.1
2.5 SP3Msxml.dll, Msxmlr.dll (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)8.00.6730.0
2.6 นำออกใช้เว็บMsxml2.dll7.50.4920.0
2.6 SP1Msxml2r.dll Msxml2.dll, Msxml2a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.1.7502.0
2.6 SP2Msxml2r.dll Msxml2.dll, Msxml2a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.2.8307.0
3.0 รุ่นเว็บMsxml3r.dll Msxml3.dll, Msxml3a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)7.50.5108.0
3.0Msxml3r.dll Msxml3.dll, Msxml3a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.0.7820.0
3.0 SP1Msxml3r.dll Msxml3.dll, Msxml3a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.10.8308.0
3.0 SP2Msxml3r.dll Msxml3.dll, Msxml3a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.30.9926.0
3.0 SP4Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.50.2162.0
3.0 SP7Msxml3r.dll Msxml3.dll, Msxml3a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.70.1104
3.0 SP7 ที่ลงรายการบัญชี MS06-061Msxml3.dll8.70.1113.0
3.0 SP8 ที่ลงรายการบัญชีMsxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.90.1002.0
3.0 SP9 ที่ลงรายการบัญชี MS06-061Msxml3.dll8.90.1101.0
3.0 SP10 (บน Vista SP1)Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)8.100.1043.0
3.0 SP10 (บน Vista SP2)Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)8.100.5000.0
3.0 SP10 ที่ลงรายการบัญชี KB973687Msxml3.dll8.100.5002.0
3.0 SP11Msxml3.dll, Msxml3r.dll (8.110.7600.16385) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)8.110.7600.16385
3.0 SP11 ที่ลงรายการบัญชี MS10-051Msxml3.dll8.110.7600.16605
4.0Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)4.0.9004.0
4.0 SP1Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)4.10.9404.0
4.0 ติดตั้ง SP2Msxml4.dll, WinHTTP5.dll (5.0.2613.0), Msxml4a.dll (4.10.9404.0), Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)4.20.9818.0
4.0 SP2 ที่ลงรายการบัญชี MS06-061Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)4.20.9839.0
4.0 SP2 ที่ลงรายการบัญชี MS06-071Msxml4.dll4.20.9841.0
4.0 SP2 ที่ลงรายการบัญชี MS07-042Msxml4.dll4.20.9848.0
4.0 SP3Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.30.2100.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)4.30.2100.0
5.0 (office 2003)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.0.2916.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)5.0.2916.0
5.0 (office 2003 SP1)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2925.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)5.10.2925.0
5.0 (office 2003 SP2)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2927.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว) 5.10.2927.0
5.0 (office 2003 ลง SP2) MS06-061Msxml5.dll5.10.2930.0
5.0 (Office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5.0 (ประกาศของ 2007 office รุ่น) MS07-042Msxml5.dll5.20.1081.0
6.0Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)6.0.3883.0
6.0 รุ่นลง MS06-061Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)6.0.3888.0
6.0 รุ่นลง MS06-071Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 SP1 ที่ลงรายการบัญชี MS07-042Msxml6.dll6.10.1200.0
6.0 SP2 ที่ลงรายการบัญชี MS08-069Msxml6.dll6.20.1099.0
6.0 SP2 ที่ลงรายการบัญชี KB973687Msxml6.dll6.20.5002.0
6.0 SP3Msxml6.dll, Msxml6r.dll (DLL สุดท้ายคือ DLL ทรัพยากรอย่างเดียว)6.30.7600.16385
หมายเหตุ
 • MSXML เวอร์ชั่น 1x และ 2x ไม่มี byMicrosoft ที่ได้รับการสนับสนุน
 • สนับสนุน MSXML 3.0 ต่อนโยบายสนับสนุนของระบบปฏิบัติลงในที่นี้ถูกสร้างขึ้น
 • MSXML 4.0 ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft
 • MSXML 5.0 ที่ได้รับการสนับสนุน โดยนโยบายวัฏจักรของ Microsoft Office
 • MSXML 6.0 สนับสนุนต่อนโยบายสนับสนุนของระบบปฏิบัติลง ในที่นี้ถูกสร้างขึ้น หรือลง บนที่มีการติดตั้ง
 • ตารางนี้ประกอบด้วยรุ่นของ MSXML ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกเผยแพร่ตั้งแต่เดือน 10 ตุลาคม 2006 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  924191 MS06-061: ช่องโหว่ในบริการหลักของ XML Microsoft อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
  928088 MS06-071: ช่องโหว่ในบริการหลักของ XML Microsoft อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
  936227 MS07-042: ช่องโหว่ในบริการหลักของ XML Microsoft อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
  955218 MS08-069: ช่องโหว่ในบริการหลักของ Microsoft XML อาจทำให้เกิดการดำเนินการกับโค้ดจากระยะไกล
  2079403 MS10-051: ช่องโหว่ใน Microsoft XML Core Services Could อาจทำให้มีการทำงานของโค้ดจากระยะไกล
 • MSXML 3.0 (Wmsxml3.dll) บน Windows Server 2003 64 บิตรุ่น 32 บิตใช้ MSXML เดียวกันและเลขรุ่นของแฟ้มที่อยู่ในตารางนี้
 • ถ้า MSXML 4.0 SP2 (ออกของสนับสนุนในเดือน 2010 เมษายน) ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows NT, Windows 2000 SP2 และรุ่นก่อนหน้า Windows 2003 RTM หรือ Windows XP rtm แฟ้ม WinHTTP5.dll ติดตั้งไว้

MSXML รุ่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์อื่น ๆ

แทน MSXML ปรับปรุงความปลอดภัย - MS02-008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความMsxml เวอร์ชั่น$$$$ ชื่อแฟ้มหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
3182022.6 SP2 (รวมทั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน)Msxml2r.dll Msxml2.dll, Msxml2a.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)8.20.8307.0
3172443.0 ติดตั้ง SP2 (รวมทั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน)Msxml3.dll8.20.9415.0
3172444.0 (รวมทั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน)Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (Dll สองครั้งล่าสุดมี Dll ทรัพยากรอย่างเดียว)4.00.9406.0

MSXML รุ่นที่มีอยู่ใน Microsoft Internet Explorer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่นเวอร์ชั่น Microsoft XML (รุ่นของแฟ้ม)
4.01.0 (4.71.1712.5)
4.0a1.0 a (4.72.2106.4)
4.01 (SP1)2.0a (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b (5.0.2614.3500)
5.012.5a (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1 (8.0.5226)
5.52.5 SP1 (8.0.5226)
5.5 ติดตั้ง SP22.5 ลง-SP2 (8.00.6611.0)
6.03.0 SP2 (8.20.8730.1)
6.0 SP13.0 SP3 (8.30.9926.0)

MSXML รุ่นที่มาพร้อมกับ MDAC

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
MDAC เวอร์ชัน (ผลิตภัณฑ์)เวอร์ชั่น Microsoft XML (รุ่นของแฟ้ม)
MDAC 2.5 (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1 (Windows 2000 SP1)2.5 SP1 (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2 (Windows 2000 SP2)2.5 SP2 (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3 (Windows 2000 SP3)2.5 SP3 (8.00.6730.0)
MDAC 2.6 (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2.6 SP1 (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1 (8.1.7502.0)
MDAC 2.6 SP2 (SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 (8.2.8307.0)
MDAC 2.7 (Windows XP)3.0 SP2 (8.20.8730.1)
MDAC 2.7 SP1 (Windows XP SP1)3.0 SP3 (8.30.9926.0)
MDAC 2.8 (Windows Server 2003)3.0 SP4 (8.40.9419.0)
MDAC 2.8 SP13.0 SP7 (8.70.1104.0)

MSXML รุ่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft

นี่ไม่ใช่รายชื่อทั้งหมดของ MSXML รุ่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆเวอร์ชั่น Microsoft XML (รุ่นของแฟ้ม)
สิ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของ Microsoft (ไคลเอนต์)4.0
BizTalk Server 20044.0
Microsoft Office Project Server 20034.0
2003 Encarta, 2004, 2005 และนัก เรียน/Encarta 20064.0
ชุดงาน 2006 ชุดทำงาน 2005 ชุดทำงาน 2004, 2003 ชุดการทำงาน4.0
เซิร์ฟเวอร์สื่อสารถ่ายทอดสด4.0, 6.0
Application Compatibility Toolkit4.0, 6.0
URGE6.0
Microsoft .NET Framework 3.06.0
Microsoft Visual Studio 20056.0
Microsoft SQL Server 20056.0
Microsoft SQL Server 20086.0
นัก เรียน/Encarta 20076.0
Zune ซอฟต์แวร์รุ่น 1.06.0
Windows SharePoint Services 3.06.0
หมายเหตุ ถ้ามีการปรับปรุงตัวแยกวิเคราะห์ MSXML บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft แอพลิเคชันศูนย์ 2000 ติดตั้งอยู่ คุณต้องติดตั้งแอพลิเคชันศูนย์ 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289510 แอพลิเคชันศูนย์ 2000 ติดตั้ง MSXML 3.0 รุ่นพิเศษ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278636 ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้ Xmlinst.exe บนเซิร์ฟเวอร์การผลิต
324460 วิธีการติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft และบริการหลัก XML Microsoft (MSXML)
321924 2 ของ Service Pack 3.0 MSXML ที่ติดตั้งในโหมดแทนเท่านั้น
305019 Guid ของเฉพาะ MSXML 4.0 และ ProgIDs

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269238 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft XML Core Services 3.0
 • Microsoft XML Parser 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo kbmt KB269238 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269238

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com