???? ID: 269238 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

??????

?? ???? Microsoft XML ??? ?????? ?? Microsoft XML ?????? (MSXML) ??????? ???????? ?? ???????? ???? ??? MSXML ?? ????? ??????? ?? Microsoft ????????, ???? ?? Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office, ?? Microsoft SQL Server ?? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ??????? Microsoft ???????? ?? ??? ?????????? ???????? ?? ??????? ???? MSXML ?? ?????? ???? ???? ???

?????

Microsoft ?? ????? XML parsers ?????? ???? ??? MSXML ?????? msxml. dll ?????, msxml2. dll ?????, msxml3. dll ?????, Msxml4.dll ?????, ????? Msxml5.dll, Msxml6.dll ?????, ?? ?? ?? ???? ?????? ??????? ??? ????? ???? ???? ??? Windows HTTP ?????? (Winhttp*.dll) ?? MSXML ?? ??? ????????? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ????

Microsoft XML ?????? W3C DOM ???? ?? ??? ??? ???????? ???? (COM) ??????????? ??? ?? ??????? ???????? ?????? ?? ??? ?????? ???: MSXML parser ?? ???????? ????? ?? ??????? DLL parser ?????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ?? ?????? (?????? ?? ???, ??????? 2.5, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0 ?? 6.0) MSXML ?????? ?? ?????? ??????? ?? ????? ???? ???

MSXML ??????? ?? Microsoft ?????? ???? ??? ??

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
???????????? ?? ???????? ??????? ???????
1.0Msxml. dll4.71.1712.5
1.0 aMsxml. dll4.72.2106.4
1.0 SP1Msxml. dll4.72.3110.0
2.0 Msxml. dll5.0.2014.0206
2.0aMsxml. dll5.0.2314.1000
2.0bMsxml. dll5.0.2614.3500
2.5 ???? 2Msxml. dll5.0.2919.38
2.5aMsxml. dll5.0.2919.6303
2.5Msxml. dll5.0.2920.0
2.5 SP1Msxml. dll8.0.5226
2.5 SP2Msxml. dll, Msxmlr.dll (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)8.0.5718.1
2.5 SP3Msxml. dll, Msxmlr.dll (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)8.00.6730.0
2.6 ??? ??????Msxml2. dll7.50.4920.0
2.6 SP1(????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll) msxml2. dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll8.1.7502.0
2.6 SP2(????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll) msxml2. dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll8.2.8307.0
3.0 ??? ??????Msxml3. dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)7.50.5108.0
3.0Msxml3. dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.0.7820.0
3.0 SP1Msxml3. dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.10.8308.0
3.0 SP2Msxml3. dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3. dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.30.9926.0
3.0 SP4Msxml3. dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3. dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.50.2162.0
3.0 SP7Msxml3. dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.70.1104
3.0 SP7 ????? MS06-061 ??? ???? ????Msxml3. dll8.70.1113.0
3.0 SP8 ?????Msxml3. dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3. dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)8.90.1002.0
3.0 ????? SP9 MS06-061 ??? ???? ????Msxml3. dll8.90.1101.0
3.0 SP10 (?? Vista SP1)Msxml3. dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)8.100.1043.0
3.0 SP10 (?? Vista SP2)Msxml3. dll, Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)8.100.5000.0
3.0 ????? SP10 KB973687Msxml3. dll8.100.5002.0
3.0 SP11Msxml3. dll, Msxml3r.dll (8.110.7600.16385) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)8.110.7600.16385
3.0 ????? SP11 MS10 051Msxml3. dll8.110.7600.16605
4.0Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)4.0.9004.0
4.0 SP1Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)4.10.9404.0
4.0 SP2Msxml4.dll, WinHTTP5.dll (5.0.2613.0), Msxml4a.dll (4.10.9404.0), Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)4.20.9818.0
4.0 SP2 ????? MS06-061 ??? ???? ????Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)4.20.9839.0
4.0 SP2 ????? MS06-071Msxml4.dll4.20.9841.0
4.0 SP2 ????? MS07-042Msxml4.dll4.20.9848.0
4.0 SP3Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.30.2100.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)4.30.2100.0
5.0 (office 2003)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.0.2916.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)5.0.2916.0
5.0 (office 2003 SP1)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2925.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)5.10.2925.0
5.0 (office 2003 SP2)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2927.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL) 5.10.2927.0
5.0 (office 2003 ????? SP2) MS06-061 ??? ???? ????Msxml5.dll5.10.2930.0
5.0 (office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5.0 (office 2007 ????? ????) MS07-042Msxml5.dll5.20.1081.0
6.0Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)6.0.3883.0
6.0 ????? ???? MS06-061 ??? ???? ????Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)6.0.3888.0
6.0 ????? ???? MS06-071Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 SP1 ????? MS07-042Msxml6.dll6.10.1200.0
6.0 SP2 ????? MS08-069Msxml6.dll6.20.1099.0
6.0 SP2 ????? KB973687Msxml6.dll6.20.5002.0
6.0 SP3Msxml6.dll, Msxml6r.dll (????? DLL ?? ???? ?????? DLL)6.30.7600.16385
?????
 • MSXML ??????? 1?x ?? 2?x ?? byMicrosoft ??????? ???? ????
 • MSXML 3.0 ?????? ?????? ???? OS ??? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ?? ????
 • MSXML 4.0 Microsoft ?????? ??????? ???? ???
 • MSXML 5.0 Microsoft Office ???????? ???? ?????? ??????? ???
 • MSXML 6.0 ?????? OS ?? ?????? ???? ??? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? ???
 • ?? ?????? ??????? 10, 2006 ?? ??? ?? ?????? ??? ?? ??????? ???????? ??? ????? MSXML ??????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ?????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ???????? ????? ????:
  924191 MS06-061 ??? ???? ????: Microsoft XML ??? ?????? ??? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??
  928088 MS06-071: Microsoft XML ??? ?????? ??? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??
  936227 MS07-042: Microsoft XML ??? ?????? ??? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??
  955218 MS08-069: Microsoft XML ??? ?????? ??? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??
  2079403 MS10-051: Microsoft XML ??? ?????? ??? ??? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ?????? ???
 • MSXML 3.0 (Wmsxml3.dll.) ?? 64-??? Windows Server 2003 ?? 32-??? ??????? ?? ????? ???? ?? ?? ?? MSXML ?? ?? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ?????????
 • ??? MSXML 4.0 SP2 ?? ????? ???????, Windows 2003 RTM, ?? Windows XP RTM, WinHTTP5.dll ????? ??????? ???? ??? ?? (???-??-?????? ?????? 2010 ???) Windows NT, Windows 2000 SP2 ??? ??? ???????? ?? ??????? ???? ??? ???

MSXML ??????? ?? ???? Microsoft ???????? ?? ?????????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???? ???

???? ??? MSXML ??????? ?????? - MS02-008

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
???? ??????Msxml ???????????? ?? ???????? ??????? ???????
3182022.6 SP2 (???????? ????)(????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll) msxml2. dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll8.20.8307.0
3172443.0 SP2 (???????? ????)Msxml3. dll8.20.9415.0
3172444.0 (???? ????????)Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (????? ?? Dll ?? ???? ?????? Dll)4.00.9406.0

MSXML ??????? ?? Microsoft Internet Explorer ?? ??? ????? ??? ?? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
Microsoft Internet Explorer ???????Microsoft XML ??????? (????? ?? ???????)
4.01.0 (4.71.1712.5)
4.0 a1.0 a (4.72.2106.4)
4.01 (SP1)2.0a (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b (5.0.2614.3500)
5.012.5a (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1 (8.0.5226)
5.52.5 SP1 (8.0.5226)
5.5 SP22.5 ?????-SP2 (8.00.6611.0)
6.03.0 SP2 (8.20.8730.1)
6.0 SP13.0 SP3 (8.30.9926.0)

MSXML ??????? ?? MDAC ?? ??? ????? ??? ?? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
MDAC ??????? (??????)Microsoft XML ??????? (????? ?? ???????)
MDAC 2.5 (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1 (Windows 2000 SP1)2.5 SP1 (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2 (Windows 2000 SP2)2.5 SP2 (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3 (Windows 2000 SP3)2.5 SP3 (8.00.6730.0)
MDAC 2.6 (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2.6 SP1 (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1 (8.1.7502.0)
MDAC 2.6 SP2 (SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 (8.2.8307.0)
MDAC 2.7 (Windows XP)3.0 SP2 (8.20.8730.1)
MDAC 2.7 SP1 (Windows XP SP1)3.0 SP3 (8.30.9926.0)
MDAC 2.8 (Windows Server 2003)3.0 SP4 (8.40.9419.0)
MDAC 2.8 SP13.0 SP7 (8.70.1104.0)

MSXML ??????? ?? ???? Microsoft ???????? ?? ??? ????? ??? ?? ???

?? MSXML ??????? ?? ???? Microsoft ???????? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
???? ????????Microsoft XML ??????? (????? ?? ???????)
Microsoft ??????? ?????????? (???????)4.0
BizTalk ????? 20044.0
Microsoft Office Project Server 20034.0
????????? 2003, 2004, 2005, ?? ??????????/????????? 20064.0
???? 2006, ?????? ???? 2005, 2004, ?????? ???? ?????? ???? 2003 ??? ???? ??4.0
???? ????? ?????4.0, 6.0
????????? ?????? ??????4.0, 6.0
URGE6.0
Microsoft .NET Framework 3.06.0
Microsoft Visual Studio 20056.0
Microsoft SQL Server 20056.0
Microsoft SQL Server 20086.0
??????????/????????? 20076.0
Zune ?????????? ??????? 1.06.0
Windows SharePoint ?????? 3.06.0
??? Microsoft ????????? ?????? 2000 ??????? ?? ?? ???? ???????? ?? MSXML ?????? ?????? ???? ???? ??, ?? ???? ????????? ?????? 2000 ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ?????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?????? ?? ????? ????:
289510 MSXML 3.0 ?? ??? ????? ??????? ????????? ?????? 2000 ??????? ???? ??

??????

???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ???????? ????? ????:
278636 Xmlinst.exe ??????? ????? ?? ????? ?? ??? ????????? ????????? ?? ????
324460 Microsoft XML ?????? ?? Microsoft XML ??? ?????? (MSXML) ?? ??????? ???? ?? ??? ????
321924 ???? ????? ??? ??? MSXML 3.0 ?????? ??? 2 ?? ??????? ???? ??
305019 MSXML 4.0 GUIDs ??????? ?? ????

???

???? ID: 269238 - ????? ???????: 16 ????? 2014 - ??????: 6.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft XML Core Services 3.0
 • Microsoft XML Parser 3.0
??????: 
kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo kbmt KB269238 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:269238

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com