วิธีการย้ายคลัสเตอร์ Windows Server จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269196 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

windows clustering แสดงการมีพร้อมใช้งานสูงสุดของทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ Windows จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก

หมายเหตุ:เราไม่แนะนำการดำเนินการย้ายชนิดนี้ในสภาพแวดล้อมการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากการที่เพิ่มขึ้น dependence ในบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่ Microsoft ไม่สนับสนุนการย้ายคลัสมีอยู่แล้วติดตั้ง และกำหนดค่า Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 failover เตอร์จากโดเมนหนึ่งไปยังอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้อยู่สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องสร้างคลัสเตอร์ใหม่ นอกจากนี้ คุณต้อง recluster แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานที่ขอ

แม้ว่าคุณสามารถย้ายคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คลัสเตอร์จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก เราขอแนะนำว่า คุณต้องสร้างคลัสเตอร์ในโดเมนใหม่เพื่อให้บริการทั้งหมดการติดตั้ง และโปรแกรมประยุกต์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องในโดเมนใหม่ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ให้เปิดใช้งานบริการคลัสเตอร์เพื่อเริ่มการทำงาน และการดำเนินงานในโดเมนใหม่ อย่างไรก็ตาม หมายเหตุว่า ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ทำให้แน่ใจว่า ทรัพยากรทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในโดเมนใหม่

หมายเหตุ
 • Microsoft ไม่มีการสนับสนุนแก่ผู้ดูแลระบบที่มีความพยายามที่ย้ายทรัพยากรจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกหากไม่สนับสนุนการดำเนินการขีดเส้นใต้ ตัวอย่างเช่น Microsoft ไม่มีการสนับสนุนแก่ผู้ดูแลระบบที่มีความพยายามที่ย้ายเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก ด้วย
 • คุณไม่สามารถย้าย clusters ที่ใช้ Windows NT 4.0 จากโดเมนหนึ่งไปยังอีกหากใด ๆ ของโหนในคลัสเตอร์ในตัวควบคุมโดเมน
คำเตือนเราขอแนะนำให้ คุณทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของข้อมูลทั้งหมดในการใช้ร่วมกันฮาร์ดิสก์ทั้งหมดในแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ก่อนที่คุณพยายามย้ายคลัสเตอร์

ขั้นตอนในบทความนี้เป็นการเปิดใช้งานบริการคลัสเตอร์เพื่อเริ่มการทำงานในโดเมนใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถนำทรัพยากรแบบออนไลน์ในโดเมนใหม่ และทรัพยากรที่สามารถถูก brought แบบออนไลน์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการย้ายคลัสเตอร์:
 1. สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับการบริการคลัสเตอร์ในโดเมนใหม่ คุณต้องมั่นใจว่า ไม่มีวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPOs) หรือข้อกำหนดของแม่แบบการรักษาความปลอดภัยลบใด ๆ ของสิทธิ์เหล่านี้ บัญชีผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้:
  • ล็อกหน้าในหน่วยความจำ
  • เข้าสู่ระบบเป็นการบริการ
  • ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (Windows 2000 และ Windows Server 2003)
  • สำรองแฟ้มและไดเรกทอรี
  • เพิ่มโควต้า
  • การเพิ่มการจัดกำหนดการระดับความสำคัญ
  • โหลด และยกเลิกการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
  • คืนค่าแฟ้มและไดเรกทอรี
  • การปรับปรุงโควต้าของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ (Windows Server 2003)

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีบริการคลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   269229วิธีการใช้บัญชีบริการคลัสเตอร์ที่สร้างอีกครั้งด้วยตนเอง

  นอกจากนี้ บัญชีบริการคลัสเตอร์ต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนโหนทั้งหมดในคลัสเตอร์
 2. ตั้งค่านี้เริ่มต้นค่าสำหรับการบริการของคลัสเตอร์ด้วยตนเองบนโหนทั้งหมดในคลัสเตอร์:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการ.
  2. คลิกบริการคลัสเตอร์แล้ว คลิกเริ่มต้น.
  3. การเปลี่ยนแปลงนั้นชนิดการเริ่มต้นจากโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการด้วยตนเอง.
  4. คลิกตกลง.
 3. หยุดบริการคลัสเตอร์บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการ.
  2. คลิกบริการคลัสเตอร์แล้ว คลิกSTOP:.
 4. Turn off all nodes except one.
 5. Move the node into the new domain by using procedures that are appropriate to your operating system. Complete the process, and then restart the node.
 6. On the node, change the service account that is used by the Cluster service to log on to the domain to the user account that you just created.
 7. Start the Cluster service on that node.
 8. Use Cluster Administrator to verify that there are no issues. Try to bring all resources online. Test the functionality of all resources from client computers, and then check the Event Viewer System log for error messages.

  หมายเหตุ:At this point, you can still cancel the move by moving this node back into the old domain and starting the nodes that are not moved.
 9. If the first node move is successful, continue to migrate the other nodes in the cluster to the new domain starting with step 5 for each node.
คำเตือนIf you move a computer that has a Virtual Microsoft SQL Server 7.0 instance to another domain, and you do not first uncluster SQL Server 7.0, the SQL cluster resources may fail. Because of the failure of the SQL Server 7.0, you may have to work with Microsoft CSS to manually uncluster SQL Server 7.0. After you have unclustered SQL Server 7.0, you must use the SQL Cluster Failover Wizard to reestablish your clustered SQL Server computers. You may also have to completely remove SQL Server 7.0, and then reinstall it.

For more information about what to do if you must move a clustered SQL Server 2000 instance to a new domain, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
319016How to change domains for a SQL Server 2000 failover cluster
หมายเหตุ:If your DNS server is in a secure zone, DNS registrations may be affected. In a secure DNS zone, the credentials of the account performing the registration are captured and stored with the records. This protects them from being maliciously replaced with incorrect values. For a cluster virtual server, the original cluster service account would be used for this purpose. You may see DNS registration failures in the System Event logs, typically error 9005 (refused). If this occurs, delete the records on the DNS server, and bring the Network Name offline, then online again so that the new credentials can be recorded with the registration.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269196 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb kbenv kbhowto kbmt KB269196 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269196

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com