Jak dotaz služby Active Directory pomocí Bitový operátor filtru

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 269181 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Některé atributy objektů služby Active Directory se skládají z bitové příznaky. Budete muset dotazu pro objekty používající Bitový operátor vrátit pouze objekty, které odpovídají určité bit nastavena. Chcete-li to provést pomocí ovládacích prvků odpovídající pravidlo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Další informace

Formát LDAP odpovídající pravidlo má následující syntaxi:
attributename: ruleOID: = hodnota
kde attributename je LDAPDisplayName atributu ruleOID je ID objektu (OID) pro odpovídající kontrolu pravidlo a hodnota je desítková hodnota, kterou chcete použít pro porovnání. Potřebujete převést z šestnáctkové do desítkové soustavy.

Hodnota ruleOID může být jeden z následujících:
 • 1.2.840.113556.1.4.803 – Toto je pravidlo LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Pravidlo pro porovnávání platí pouze v případě, že všechny bity z vlastnosti odpovídat hodnotě. Toto pravidlo se podobá bitového operátoru.
 • 1.2.840.113556.1.4.804 – Toto je pravidlo LDAP_MATCHING_RULE_BIT_OR. Pravidlo pro porovnávání platí v případě, že všechny bity z vlastnosti odpovídat hodnotě. Toto pravidlo se podobá bitového operátoru OR.
Je například tehdy, chcete-li zadávání dotazů v adresáři služby Active Directory pro uživatelské třídy objekty, které jsou zakázány. Atribut, který obsahuje tyto informace je atribut userAccountControl. Tento atribut se skládá z kombinace různé příznaky. Příznak pro nastavení na objekt, který chcete zakázat je UF_ACCOUNTDISABLE, která má hodnotu 0x02 (2 desítkové soustavě). Bitové porovnání filtr, který určuje userAccountControl s nastaveným bitem UF_ACCOUNTDISABLED by vypadat to:
(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)
používá výše uvedené následující ukázkový skript jazyka Visual Basic filtr bitové porovnání:
Set oNSP = GetObject("LDAP://Win2000Server/rootdse")
Set oConfig = GetObject("LDAP://Win2000Server/" & oNSP.get("DefaultNamingContext"))

Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Provider = "ADSDSOObject"
oConn.Open ""

strQuery = "<" & oConfig.ADsPath & ">;(&(objectCategory=person)(objectClass=User)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2));name,objectClass;subtree"

Set oRS = oConn.Execute(strQuery)
While Not oRS.EOF
 MsgBox oRS.Fields("name") 
 oRS.MoveNext
Wend

MsgBox "done"

Set oConn = Nothing
Set oRS = Nothing
Set oConfig = Nothing
Set oNSP = Nothing
				

Odkazy

Další informace o používání pravidla odpovídající LDAP naleznete v tématu Platform Software Development Kit (SDK). Tyto informace naleznete v obsahu na:

Networking and Directory Services
 Active Directory, ADSI, and Directory Services
   Active Directory
    Using Active Directory
      Searching the Active Directory
       Creating a Query Filter
         How to Specify Comparison Values 

				
Další informace o použití pravidla pro porovnávání LDAP naleznete v tématu vzorků zahrnutých v sadě Platform SDK. Tyto vzorky jsou umístěny v \Microsoft PlatformSDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\Attributes a SDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\GetSchemaInfo složek.

Vlastnosti

ID článku: 269181 - Poslední aktualizace: 8. února 2006 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
Klíčová slova: 
kbmt kbhowto kbmsg KB269181 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:269181
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com