การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2012: "ลักษณะเฉพาะของรายการจะเหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2688946
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2012 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมี Microsoft Visual C++ 2005 รันไทม์สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ ATL ปรับปรุงความปลอดภัย (รุ่น 8.0.50727.4053) ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2012 การติดตั้งอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี: ลักษณะเฉพาะของรายการจะเหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง SQL Server:
Detail_ComponentUpdate.txt
{
Slp: ข้อผิดพลาดของ MSI: 1935 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดดูใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715
Slp: พยายามรับสิ่งที่ปรากฏเป็น ข้อผิดพลาดในการติดตั้งแอสเซมบลี HResult
Slp: InstallPackage: MsiInstallProduct ส่งกลับรหัส 1603 ผลลัพธ์
Slp: รหัสข้อผิดพลาดของ MSI ที่ใช้เพื่อตรวจสอบตัวเลือกการลองส่งใหม่: 1935
Slp: MSI สามารถลองส่งกลับรหัสที่ตรวจพบ: 1935
Slp: โหมดสลี 120 วินาทีก่อนที่จะพยายามลองใหม่...

Slp: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดดูใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715
Slp: กลุ่ม Watson สำหรับความล้มเหลวทั่วไปถูกสร้างขึ้น
Slp: ข้อผิดพลาด: การดำเนินการ "Install_SqlSupport_Cpu64_Action" ที่ล้มเหลวในระหว่างการดำเนินการ
Slp: การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์: Install_SqlSupport_Cpu64_Action ส่งกลับเท็จ
}

มีความพยายามในการลองส่งใหม่สามสำหรับการดำเนินการSqlSupport บันทึกผลผลิตอาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SqlSupport_Cpu64_1_ComponentUpdate_ #.log
{
ดำเนินการ op: ActionStart (ชื่อ = CreateShortcuts คำอธิบาย =สร้างทางลัด แม่ =ทางลัด: [1])
ดำเนินการ op: SetTargetFolder (โฟลเดอร์ = 23\Microsoft Tools\ 2012\Configuration ของ SQL Server)
SHELL32::SHGetFolderPath ส่งกลับ: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
ดำเนินการ op: ShortcutCreate (ชื่อ = 3o-grg6g.slp|ศูนย์การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL (64 บิต),,, ชื่อแฟ้ม = C:\Program Files\Microsoft Bootstrap\SQLServer2012\x64\LandingPage.exe,,,ShowCmd=1 Server\110\Setup SQL ,)
การตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้ม: .lnk (64 บิต) ศูนย์การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL
ดำเนินการ op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=73330985)
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี: ลักษณะเฉพาะของรายการจะเหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน

หมายเหตุ: 1:1935 2: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E } 3:0x80073715 4: IAssemblyCacheItem 5: ยืนยัน 6: Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี (sxs): โปรดดูในคอมโพเนนต์ตามการบริการล็อกที่เก็บอยู่ใน-140843912ndir\logs\cbs\cbs.log เพื่อรับข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาด 1935 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดดูใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715 อินเทอร์เฟซของแอสเซมบลี: IAssemblyCacheItem ฟังก์ชัน: ยอมรับ คอมโพเนนต์: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E }
ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2012 การตั้งค่า (ภาษาอังกฤษ) - ข้อผิดพลาด 1935 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดดูใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715 อินเทอร์เฟซของแอสเซมบลี: IAssemblyCacheItem ฟังก์ชัน: ยอมรับ คอมโพเนนต์: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E }

...
หมายเหตุ: 1:1708
ผลิตภัณฑ์: การตั้งค่า Microsoft SQL Server 2012 (อังกฤษ) - ติดตั้งล้มเหลว
}

หมายเหตุ หนึ่งในวิธีต่อไปนี้อาจติดตั้ง Visual C++ 2005 รันไทม์สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ ATL ความปลอดภัยปรับปรุง ดังนั้นจึง เป็นสาเหตุของปัญหานี้จะเกิดขึ้น:
 • ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงจากเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
 • ใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มี Visual C++ runtimes ที่เป็นโมดูลเวียนสามารถเผยแพร่ต่อเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
 • เรียกใช้ Microsoft Update เมื่อมีใช้การปรับปรุงความปลอดภัยไปยังคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้ Microsoft Update เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย Microsoft Visual Studio 2005

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ทราบในการตั้งค่าไลบรารีรันไทม์ 2005 Visual C++

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้รู้จัก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2643995 การแก้ไข: " HRESULT: 0x80073715 " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้แฟ้ม.msi ถ้าแฟ้มได้รับการผสานกับโมดูลที่ผสานสำหรับไลบรารีรันไทม์ 2005 Visual C++

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

SQL Server 2012

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับก่อนหน้านี้ SQL Server รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถปรับปรุง SQL Server 2012 rtm การตั้งค่าแฟ้มไบนารี โดยใช้ 1 ปรับปรุงสะสม สำหรับ SQL Server 2012 หรือที่ มีอยู่เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าในปรับปรุงก่อนที่คุณทำกระบวนการติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้สวิตช์/UpdateSource


สำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft, andinstall แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ที่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์
 2. คลิกสองครั้งไอคอนเพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างตัวดึงตัวเอง แยกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ บนใช้ร่วมกันของ UNC
 3. บนเซิร์ฟเวอร์ เปิดพร้อมท์คำสั่งในการดูแล และเปลี่ยนไดเรกทอรีไปเป็นโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสื่อการติดตั้ง rtm, 2012 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  ซีดี E:\SQLSetup\
 4. เรียกใช้ Setup.exe จากบรรทัดคำสั่งร่วมกับสวิตช์/updatesourceเพื่อนำการตั้งค่าไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการอธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  setup.exe /action =ติดตั้ง /updatesource = C:\SQL2012CU
 5. กระบวนการติดตั้งจะทำการตรวจหาการปรับปรุงสะสม หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ที่หน้าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการติดตั้ง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวม SQL Server" เพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงไปยังแฟ้มโปรแกรมติดตั้ง RTM

ถ้าพบข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี โดยการติดตั้งระบุแฟ้ม MSI ตรวจสอบว่ามีรุ่นปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคุณลักษณะนั้นจากชุดของคุณลักษณะ SQL Server 2012 SP1 คุณสามารถ จะดาวน์โหลด และติดตั้งตัวได้แฟ้ม MSI หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถแล้วเรียกใช้ใหม่การตั้งค่า SQL 2012 หลักเมื่อต้องการเพิ่มลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2688946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2557 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com