Apra?ymas Office 2010 tikrinimo ?ranki? rinkinio SP2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2687458 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

Microsoft Office 2010 Proofing ?rankiai rinkinys Service Pack 2 (SP2) teikia naujausius naujinimus Office 2010 tikrinimo ?ranki? rinkinys. ?iame pakeitim? pakete yra dvi pagrindines kategorijas nustato:
  • Anks?iau nei?leist? nustato, kad buvo pagaminta ?? pakeitim? paket?. Be bendraisiais produkto taisymais, ?ie pataisymai yra pagerintas stabilumo, efektyvumo ir saugumo.
  • Visi vie?ieji naujinimai, kuri buvo i?leista per 2013 m. gegu??s, ir visi kaupiamieji naujinimai, kuri buvo i?leista per 2013 m. baland?io.

Sprendimas

Kaip gauti ir ?diegti pakeitim? paket?

1 Metodas: Microsoft Update (rekomenduojama)

Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket? i? Microsoft Update, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Microsoft Update
Mes rekomenduojame, kad j?s ?sitraukti ? Microsoft Update atnaujinti produktus. Microsoft Update gali aptikti produktai ?diegta ir tada produktams taikomos visus atnaujinimus.

Pastaba ?iame pakeitim? pakete yra ?trauktas ? Microsoft Office 2010 2 pakeitim? paketas (KB2687455) "Microsoft Update".

2 Metodas: Atsisi?skite SP2 naujinimo paket? i? Microsoft Download Center

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office 2010 tikrinimo ?ranki? rinkinys pakeitim? paketas 2 32 bit? paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office 2010 tikrinimo ?ranki? rinkinys pakeitim? paketas 2 64 bit? paket? dabar.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Daugiau informacijos apie piln? s?ra?? vis? i?leido SP2 darbalaukio paketus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2687521 Visi Office 2010 SP2 pakuo?i? s?ra?as
S?ra?as klausim?, kurie pakeitim? paket? nustato

?i darbaknyg? yra prieinami atsisi?sti. ?ios darbaknyg?s i?vardytos problemos, kurios yra nustatytos ?iame pakeitim? pakete.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office ir SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx paket? dabar.

Pastaba ?ioje darbaknyg?je yra tik angl? kalba.

?inom? problem? ir elgesio poky?iai

?iuos Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje apra?oma ?inom? problem? ir elgesio poky?iai, kurie atsiranda, kai diegiant ?? pakeitim? paket?:
2687520 ?inomos problemos diegiant Office 2010 SP2 ir SharePoint 2010 SP2

Technin? informacija
Daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket?, kuris apima ?takos fail? s?ra??, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2687523 Technin? informacija apie Office 2010 SP2 spaudai

Savyb?s

Straipsnio ID: 2687458 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 23 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Academic 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmt KB2687458 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2687458

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com