M t? c?a Office ngn ng? giao di?n Pack 2010 SP2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2687450 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft vn ph?ng ngn ng? giao di?n Pack 2010 Service Pack 2 (SP2) cung c?p cc b?n c?p nh?t m?i nh?t cho nm 2010 gi giao di?n ngn ng? vn ph?ng. Gi b?n ghi d?ch v? ny bao g?m hai lo?i chnh c?a b?n s?a l?i:
  • Tr?c cha ?c pht hnh s?a ? ?c th?c hi?n c? th? cho gi b?n ghi d?ch v? ny. Ngoi vi?c s?a ch?a chung s?n ph?m, cc b?n s?a l?i bao g?m c?i ti?n trong s? ?n ?nh, hi?u su?t v b?o m?t.
  • T?t c? cc b?n C?p Nh?t cng c?ng ?c pht hnh thng qua thng nm 2013, v t?t c? cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?c pht hnh thng qua thng nm 2013.

Gi?i php

Lm th? no ? c ?c v ci ?t chuyn bi?t cc gi b?n ghi d?ch v?

Phng php 1: Microsoft Update (khuy?n co)

Gi b?n ghi d?ch v? ny c s?n t? Microsoft Update.

Chng ti ? ngh? r?ng b?n ghi danh vo Microsoft Update ? c?p nh?t s?n ph?m. Microsoft Update c th? pht hi?n cc s?n ph?m m b?n ? ci ?t chuyn bi?t v sau p d?ng t?t c? cc b?n C?p Nh?t cho cc s?n ph?m.

Phng php 2: T?i v? gi SP2 t? Microsoft Download Center

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ngn ng?32-bit64-bit
Afrikaans (af-za)T?i v?T?i v?
Ti?ng Albania (sq-al)T?i v?T?i v?
Ti?ng Amhara (am-ET)T?i v?T?i v?
Ti?ng Armenia (hy-AM)T?i v?T?i v?
Ti?ng Assam (nh-in)T?i v?T?i v?
Azerbaijan (az-latn-az)T?i v?T?i v?
X? Basque (eu-es)T?i v?T?i v?
Bengali (Bangladesh)(bn-bd)T?i v?T?i v?
Bengali (?n ?) (bn-in)T?i v?T?i v?
Bosnia (Latin) (bs-latn-ba)T?i v?T?i v?
Catalan (ca-es)T?i v?T?i v?
Dari (prs-AF)T?i v?T?i v?
Philippines (fil-ph)T?i v?T?i v?
Galician (gl-es)T?i v?T?i v?
Gruzia (ka-GE)T?i v?T?i v?
Gujarati (gu-IN)T?i v?T?i v?
Hausa (ha-Latn-NG)T?i v?T?i v?
Bng ?o (l-l)T?i v?T?i v?
Igbo (ig-NG)T?i v?T?i v?
Ti?ng Indonesia (id-id)T?i v?T?i v?
Ailen (ga-t?c l)T?i v?T?i v?
IsiXhosa (xh-za)T?i v?T?i v?
IsiZulu (zu-za)T?i v?T?i v?
Kannada (kn-in)T?i v?T?i v?
Khmer (km-kh)T?i v?T?i v?
Kiswahili (sw-ke)T?i v?T?i v?
Konkani (kok-IN)T?i v?T?i v?
Kyrgyz (ky-KG)T?i v?T?i v?
Ti?ng Luxembourg (lb-lu)T?i v?T?i v?
Macedonia (mk-mk)T?i v?T?i v?
Ti?ng M? lai (Brunei Darussalam) (ms-bn)T?i v?T?i v?
M? lai (Malaysia) (ms-c?a ti)T?i v?T?i v?
Malayalam (ml-in)T?i v?T?i v?
Ti?ng Malta (mt-MT)T?i v?T?i v?
Maori (mi-New Zealand)T?i v?T?i v?
Marathi (mr-IN)T?i v?T?i v?
Ti?ng Mng C? (Kirin) (mn-MN)T?i v?T?i v?
Ti?ng N-pan (ne-np)T?i v?T?i v?
Norwegian (Nynorsk) (nn-no)T?i v?T?i v?
Ti?ng Oriya (ho?c tham gia)T?i v?T?i v?
Ti?ng Ba t (FA-IR)T?i v?T?i v?
Punjabi (pa-in)T?i v?T?i v?
Quechua (quz-pe)T?i v?T?i v?
Serbian (Cyrillic, Bosnia v Herzegovina) (sr-Cyrl-BA)T?i v?T?i v?
Serbian (Cyrillic, Serbia) (sr-cyrl-cs)T?i v?T?i v?
Sesotho sa Leboa (nso-ZA)T?i v?T?i v?
Ti?ng Setswana (Nam Phi) (tn-za)T?i v?T?i v?
Sinhala (si lk)T?i v?T?i v?
Tamil (thi-in)T?i v?T?i v?
Tatar (tt-ru)T?i v?T?i v?
Telugu (te-in)T?i v?T?i v?
Ng?i Turkmen (tk-TM)T?i v?T?i v?
Ti?ng Urdu (c?a b?n-SME)T?i v?T?i v?
Ti?ng Uzbek (uz-latn-uz)T?i v?T?i v?
Ti?ng Vi?t (vi-vn)T?i v?T?i v?
Welsh (cy-gb)T?i v?T?i v?
Yoruba (yo-NG)T?i v?T?i v?

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

? bi?t thm thng tin v? m?t danh sch ?y ? c?a t?t c? pht hnh SP2 gi my tnh ? bn, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2687521 Danh sch t?t c? cc gi Office 2010 SP2

T?i v? danh sch cc v?n ? m cc gi b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

B?ng tnh sau y s?n ? t?i v?. B?ng tnh ny li?t k cc v?n ? ?c c? ?nh b?i gi b?n ghi d?ch v? ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi Microsoft Office v SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx by gi?.

Lu ? B?ng tnh ny l ch? b?ng ti?ng Anh.

V?n ? ? bi?t v thay ?i hnh vi
2687520 V?n ? ? bi?t khi b?n ci ?t chuyn bi?t Office 2010 SP2 v SharePoint 2010 SP2

Thng tin k? thu?t

? bi?t thm chi ti?t v? gi b?n ghi d?ch v? ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2687523 Cc chi ti?t k? thu?t v? cc b?n pht hnh vn ph?ng 2010 SP2

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2687450 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Academic 2010
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmt KB2687450 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2687450

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com