คำอธิบายของ Office ภาษาอินเทอร์เฟซสำหรับการติดตั้ง SP2 Pack 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687450 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

Microsoft Office ภาษาอินเทอร์เฟซ Pack 2010 Service Pack 2 (SP2) แสดงโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office 2010 ชุดอินเทอร์เฟซของภาษา Service pack นี้รวมสองประเภทหลักของการแก้ไขปัญหา:
  • แก้ไขก่อนหน้านี้ unreleased ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะสำหรับ service pack นี้ นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงในความเสถียร ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย
  • ปรุงสาธารณะทั้งหมดที่นำออกใช้ในเดือน 2013 พฤษภาคม และปรุงสะสมทั้งหมดที่นำออกใช้ในเดือน 2013 เมษายน

การแก้ไข

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

วิธีที่ 1: Microsoft Update (แนะนำ)

Service pack นี้จะพร้อมใช้งานจาก โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft.

เราขอแนะนำให้ คุณลงทะเบียนใน Microsoft Update เพื่ออัพเดตผลิตภัณฑ์ Microsoft Update สามารถตรวจพบผลิตภัณฑ์ใดที่คุณได้ติดตั้ง และจากนั้น ใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดกับผลิตภัณฑ์

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาเวอร์ชั่น 32 บิต64-บิต
แอฟริกานส์ (za ส)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แอลเบเนีย (sq-al)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อัมฮาริก (อ am)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อาร์เมเนีย (วพิมพ์ AM)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อัสสัม (เป็น-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อาเซอร์ไบจาน (az-latn-az)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
บาสก์ (eu es)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เบงกาลี (Bangladesh)(bn-bd)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เบงกอล (อินเดีย) (bn-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
บอสเนีย (ละติน) (bs-latn-ba)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คาตาลัน (ca es)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดารี (prs-ส)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ฟิลิปปินส์ (ph แฟ้)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
กาลิเชีย (gl es)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
จอร์เจีย (หญ่ ka)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คุชราต (gu-IN)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เฮาซา (ha-Latn-าน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ไอซ์แลนด์ (คือ-มี)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อิกโบ (านละ)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อินโดนีเซีย (รหัส id)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ไอริช (ga-ie)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อีซีโซซา (xh-za)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
IsiZulu (zu-za)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
กัณณาท (kn-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เขมร (kh กม.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
กีสวา (sw ke)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คอนคานิ (kok-IN)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คีร์กีซ (ky กก.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
Luxembourgish (lb lu)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มาซิโดเนีย (mk mk)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มลายู (บรูไนดารุสซาลาม) (ms-bn)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มลายู (มาเลเซีย) (ms-ฉัน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มาลายะลัม (ย-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มอลตา (mt MT)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เมารี (mi NZ)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มาราฐี (mr-IN)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
มองโกเลีย (ซิริลลิก) (mn MN)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เนปาล (ให-np)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
นอร์เวย์ (ไนนอสก์) (nn no)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
โอริยา (หรือใน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เปอร์เซีย (FA IR)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ปัญจาบ (pa-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เคชวา (quz pe)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เซอร์เบีย (ซิริลลิก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) (sr-Cyrl-BA)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เซอร์เบีย (ซิริลลิก เซอร์เบีย) (sr-cyrl-cs)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
โซโท ซาเซเล (nso ZA)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เซซวานา (แอฟริกาใต้) (tn-za)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สิงหล (si-lk)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ทมิฬ (อมูล-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ตาตาร์ (อ tt)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เตลูกู (ข้อควา-in)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เติร์ก (TM 'ะา)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อูรดู(เมจของคุณ-pk)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
อุซเบก (uz-latn-uz)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เวียดนาม (vi vn)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
เวลช์ (cy-กิกะไบต์)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
โยรูบา (ทะ าน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสมบูรณ์ของ SP2 ทั้งหมดที่นำออกใช้ แพคเกจเดสก์ท็อป คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2687521 รายการของแพคเกจ Office 2010 SP2 ทั้งหมด

รายการที่ดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่ service pack แก้ไขได้

สมุดงานต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด สมุดงานนี้แสดงรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็คนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft Office และ SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx ตอนนี้

หมายเหตุ สมุดงานนี้จะพร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
2687520 ปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง Office 2010 SP2 และ SharePoint 2010 SP2

ข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2687523 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการนำออกใช้ของ Office 2010 SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687450 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Academic 2010
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmt KB2687450 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687450

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com