MS12-079: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Online 2010 Service Pack 1: 11.12.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2687412
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-079. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזור להגן על המחשב המבוסס על Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

  • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה על כל שרתי SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSConfig כדי להשלים את ההתקנה. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי PSConfig, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
    הפניה ל- PSConfig בשורת פקודה (SharePoint Server 2010)

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין עדכון אבטחה זה, עליך להתקין תחילה את Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) במחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוךMicrosoft Knowledge Base:
2460049 תיאור של Office 2010 SP1

פרטים על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2687314 MS12-064: תיאור של עדכון האבטחה עבור תבניות קבצים של Office System 2007 וחבילת התאימות של Microsoft Office 2007: 09.10.12

מידע בדבר הסרת ההתקנה

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בכלי תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הערה כאשר אתה מסיר עדכון אבטחה זה יתכן שתתבקש להכניס את הדיסק המכיל את Office 2010. בנוסף, יתכן שלא תהיה לך אפשרות להסיר את התקנת עדכון אבטחה זה מהפריט הוספה או הסרה של תוכניות או מהפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לבעיה זו מספר סיבות אפשריות.

לקבלת מידע נוסף על ההסרה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

903771 מידע אודות היכולת להסיר עדכוני Office (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל גירסאות x64 של Office Online 2010
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bootedit.JsNot applicable841,07329-Nov-201112:46
Bootview.JsNot applicable692,11108-Feb-201201:12
Ewa.JsNot applicable759,63930-Aug-201207:07
Getdata.AshxNot applicable23230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Adjacency.ThmxNot applicable53,41830-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Angles.ThmxNot applicable69,78430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Apex.ThmxNot applicable259,11130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Apothecary.ThmxNot applicable88,66230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Aspect.ThmxNot applicable68,06930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Austin.ThmxNot applicable95,80330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Blacktie.ThmxNot applicable655,10730-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Calligraphy.ThmxNot applicable176,24430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Civic.ThmxNot applicable101,39330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Clarity.ThmxNot applicable67,06030-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Composite.ThmxNot applicable568,65330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Concourse.ThmxNot applicable74,76530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Couture.ThmxNot applicable2,003,65230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Crane.ThmxNot applicable179,17930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Decatur.ThmxNot applicable156,95430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Dragon.ThmxNot applicable226,69630-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Elemental.ThmxNot applicable349,66330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Equity.ThmxNot applicable69,47330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Essential.ThmxNot applicable49,78430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Executive.ThmxNot applicable55,11230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Fan.ThmxNot applicable165,69030-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Flow.ThmxNot applicable65,70430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Foundry.ThmxNot applicable63,50830-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Grace.ThmxNot applicable315,97530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Grid.ThmxNot applicable53,98430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Hardcover.ThmxNot applicable393,28130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Horizon.ThmxNot applicable245,45130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Hunting.ThmxNot applicable149,38430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Kilter.ThmxNot applicable86,34730-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Macro.ThmxNot applicable202,51130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Median.ThmxNot applicable83,62330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Metro.ThmxNot applicable80,62530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Module.ThmxNot applicable88,12230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Mylar.ThmxNot applicable270,12330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Newsprint.ThmxNot applicable617,15930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Opulent.ThmxNot applicable78,52130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Oriel.ThmxNot applicable93,94030-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Origin.ThmxNot applicable87,05130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Paper.ThmxNot applicable270,82230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Perspective.ThmxNot applicable53,59430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Phoenix.ThmxNot applicable153,67230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Pushpin.ThmxNot applicable825,29430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Scrollwork.ThmxNot applicable167,49830-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Sketchbook.ThmxNot applicable980,11330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Slipstream.ThmxNot applicable67,30430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Soho.ThmxNot applicable856,01530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Solstice.ThmxNot applicable74,91230-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Springtime.ThmxNot applicable577,00930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Summer.ThmxNot applicable75,15530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Technic.ThmxNot applicable68,99530-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Thatch.ThmxNot applicable89,46130-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Tradeshow.ThmxNot applicable56,68330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Trek.ThmxNot applicable172,60430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Urban.ThmxNot applicable64,62430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Urbanpop.ThmxNot applicable113,73930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Verve.ThmxNot applicable75,26430-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Waveform.ThmxNot applicable181,88930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Windinthepines.ThmxNot applicable568,92330-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Wistaria.ThmxNot applicable416,28030-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Pipe.Wrapper.ThmxNot applicable156,51930-Aug-201105:34
Microsoft.Office.Web.Common.Intl.Resources.Dll14.0.6015.100022,40030-Aug-201101:50
Microsoft.Office.Web.Conversion.Viewing.Dll14.0.6109.500079,74430-Aug-201106:01
Microsoft.Office.Web.Csiwrapper.Dll14.0.6129.50002,355,29619-Oct-201205:05
Microsoft.Office.Web.Nativeutils.Dll14.0.6129.5000172,14419-Oct-201204:50
Powerpointframe.AspxNot applicable2,01929-Nov-201112:46
Powerpointintl.JsNot applicable62,88030-Aug-201105:37
Powerpointintl.JsNot applicable62,88030-Aug-201105:37
Ppt.Autofademsgbg.PngNot applicable19506-Apr-201110:22
Ppt.Autofademsgbg.PngNot applicable19506-Apr-201110:22
Ppt.Blank.PngNot applicable8906-Apr-201110:22
Ppt.Blank.PngNot applicable8906-Apr-201110:22
Ppt.Cluster.CssNot applicable14,46230-Aug-201105:46
Ppt.Cluster.CssNot applicable14,46230-Aug-201105:46
Ppt.Conversion.Cultures.Office.Odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11
Ppt.Edit.Exp_Pdf_Server.Dll14.0.6128.5000131,73621-Sep-201202:23
Ppt.Edit.Exp_Xps_Server.Dll14.0.6124.500073,32829-Aug-201209:58
Ppt.Edit.Gfxserver.Dll14.0.6129.50002,537,04819-Oct-201203:50
Ppt.Edit.Microsoft.Office.Server.Powerpoint.Core.Webedit.Dll14.0.6129.5000102,97619-Oct-201206:21
Ppt.Edit.Msores.Dll14.0.6116.500072,524,60018-Jan-201211:46
Ppt.Edit.Msoserver.Dll14.0.6129.500021,330,03219-Oct-201204:02
Ppt.Edit.Msptls.Dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201107:40
Ppt.Edit.Oartserver.Dll14.0.6129.500029,832,79219-Oct-201206:08
Ppt.Edit.Ogl.Dll14.0.6128.50002,099,85628-Sep-201204:57
Ppt.Edit.Ppserver.Dll14.0.6129.50006,811,20019-Oct-201206:11
Ppt.Edit.Riched20.Dll14.0.6120.50001,871,45625-Apr-201205:59
Ppt.Gkpowerpoint.Dll14.0.6106.50002,878,33629-Aug-201111:03
Ppt.Hdot.PngNot applicable12506-Apr-201110:22
Ppt.Hdot.PngNot applicable12506-Apr-201110:22
Ppt.Layoutthumbs.PngNot applicable7,52430-Aug-201105:48
Ppt.Layoutthumbs.PngNot applicable7,52430-Aug-201105:48
Ppt.Navtoolbarbg.PngNot applicable2,82806-Apr-201110:22
Ppt.Navtoolbarbg.PngNot applicable2,82806-Apr-201110:22
Ppt.Office.Exp_Pdf_Server.Dll14.0.6128.5000131,73621-Sep-201202:23
Ppt.Office.Exp_Xps_Server.Dll14.0.6124.500073,32829-Aug-201209:58
Ppt.Office.Gfxserver.Dll14.0.6129.50002,537,04819-Oct-201203:50
Ppt.Office.Msores.Dll14.0.6116.500072,524,60018-Jan-201211:46
Ppt.Office.Msoserver.Dll14.0.6129.500021,330,03219-Oct-201204:02
Ppt.Office.Msptls.Dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201107:40
Ppt.Office.Oartserver.Dll14.0.6129.500029,832,79219-Oct-201206:08
Ppt.Office.Ogl.Dll14.0.6128.50002,099,85628-Sep-201204:57
Ppt.Office.Riched20.Dll14.0.6120.50001,871,45625-Apr-201205:59
Ppt.Pat.PngNot applicable14,17206-Apr-201110:22
Ppt.Pat.PngNot applicable14,17206-Apr-201110:22
Ppt.Peat.PngNot applicable558,85630-Aug-201105:42
Ppt.Pegal.PngNot applicable138,97206-Apr-201110:22
Ppt.Pegal.PngNot applicable138,97206-Apr-201110:22
Ppt.Per.PngNot applicable80,68330-Aug-201105:46
Ppt.Per.PngNot applicable80,68330-Aug-201105:46
Ppt.Phpreview.PngNot applicable1,31106-Apr-201110:22
Ppt.Phthumb.PngNot applicable36706-Apr-201110:22
Ppt.Ppserver.Dll14.0.6129.50006,811,20019-Oct-201206:11
Ppt.Pptbgx.PngNot applicable3,25006-Apr-201110:22
Ppt.Pptbgx.PngNot applicable3,25006-Apr-201110:22
Ppt.Ppteditorbggradient.PngNot applicable6,87006-Apr-201110:22
Ppt.Ppteditorbggradient.PngNot applicable6,87006-Apr-201110:22
Ppt.Pptviewerbggradient.PngNot applicable5,23906-Apr-201110:22
Ppt.Pptviewerbggradient.PngNot applicable5,23906-Apr-201110:22
Ppt.Pptviewernotesgradient.PngNot applicable2,81306-Apr-201110:22
Ppt.Pptviewernotesgradient.PngNot applicable2,81306-Apr-201110:22
Ppt.Prt.PngNot applicable46,68630-Aug-201105:46
Ppt.Prt.PngNot applicable46,68630-Aug-201105:46
Ppt.Rbgbbg.PngNot applicable17306-Apr-201110:22
Ppt.Rbgbbg.PngNot applicable17306-Apr-201110:22
Ppt.Rbgrpbdr.PngNot applicable17206-Apr-201110:22
Ppt.Rbgrpbdr.PngNot applicable17206-Apr-201110:22
Ppt.Ribbonbg.PngNot applicable3,05206-Apr-201110:22
Ppt.Ribbonbg.PngNot applicable3,05206-Apr-201110:22
Ppt.Rmgrad16.PngNot applicable11606-Apr-201110:22
Ppt.Rmgrad16.PngNot applicable11606-Apr-201110:22
Ppt.Rmgrad16rtl.PngNot applicable11406-Apr-201110:22
Ppt.Rmgrad16rtl.PngNot applicable11406-Apr-201110:22
Ppt.Rsempty.GifNot applicable22606-Apr-201110:22
Ppt.Rsfull.GifNot applicable34206-Apr-201110:22
Ppt.Rshalf.GifNot applicable34106-Apr-201110:22
Ppt.Search.PngNot applicable3,36906-Apr-201110:22
Ppt.SlidemenusectionnormalbgNot applicable2,81506-Apr-201110:22
Ppt.SlidemenusectionnormalbgNot applicable2,81506-Apr-201110:22
Ppt.SlidemenusectionselectedbgNot applicable2,82206-Apr-201110:22
Ppt.SlidemenusectionselectedbgNot applicable2,82206-Apr-201110:22
Ppt.SlideshownextNot applicable3,09006-Apr-201110:22
Ppt.SlideshownextNot applicable3,09006-Apr-201110:22
Ppt.SlideshowprevNot applicable3,07906-Apr-201110:22
Ppt.SlideshowprevNot applicable3,07906-Apr-201110:22
Ppt.Stylesedit.CssNot applicable26,47030-Aug-201105:37
Ppt.Stylesedit.CssNot applicable26,47030-Aug-201105:37
Ppt.Stylesread.CssNot applicable20,87630-Aug-201105:37
Ppt.Stylesread.CssNot applicable20,87630-Aug-201105:37
Ppt.Stylesview.CssNot applicable19,71530-Aug-201105:37
Ppt.Stylesview.CssNot applicable19,71530-Aug-201105:37
Ppt.Tabfade.PngNot applicable13206-Apr-201110:22
Ppt.Tabfade.PngNot applicable13206-Apr-201110:22
Ppt.Toolbarbg.PngNot applicable3,07806-Apr-201110:22
Ppt.Toolbarbg.PngNot applicable3,07806-Apr-201110:22
Ppt.Vdot.PngNot applicable13806-Apr-201110:22
Ppt.Vdot.PngNot applicable13806-Apr-201110:22
Ppt.Webconversion.Dll14.0.6129.5000105,53619-Oct-201206:21
Printhandler.AshxNot applicable20730-Aug-201105:34
Wac.Autocorrectlist.1039.JsNot applicable8,18430-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1069.JsNot applicable3,54630-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1087.JsNot applicable21,35130-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1094.JsNot applicable4,75530-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1095.JsNot applicable42,43230-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1097.JsNot applicable10,25730-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1098.JsNot applicable61,96530-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1099.JsNot applicable28,18830-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1102.JsNot applicable43,09530-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.1106.JsNot applicable18,00930-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.2068.JsNot applicable7,33030-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.2074.JsNot applicable19,24430-Aug-201112:18
Wac.Autocorrectlist.2108.JsNot applicable8,66430-Aug-201112:18
Wac.Box4.JsNot applicable1,586,21305-Oct-201106:56
Wac.Commonui.Intl.Images.Dialogtitle.PngNot applicable2,82306-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Favicon_Onenote.IcoNot applicable3,91806-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Favicon_Ppt.IcoNot applicable3,91806-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Favicon_Word.IcoNot applicable3,91806-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Leftcontentside.PngNot applicable45706-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Progress.GifNot applicable64406-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Progress16.GifNot applicable47306-Apr-201110:22
Wac.Commonui.Intl.Images.Rightcontentside.PngNot applicable42406-Apr-201110:22
Wac.Conversion.Biblio.Style.Apa.XslNot applicable381,25630-Aug-201106:05
Wac.Conversion.Cultures.Office.Odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11
Wac.Conversion.Proof.Mshy2_En.Lex14.0.6126.5000475,64829-Aug-201211:28
Wac.Intl.Box4intl.JsNot applicable54,84630-Aug-201106:03
Wac.Intl.Commonintl.JsNot applicable36,72730-Aug-201101:50
Wac.Intl.Cui.CssNot applicable37,45406-Apr-201110:10
Wac.Intl.Cuioverride.CssNot applicable93630-Aug-201101:50
Wac.Intl.Cuitoolbar.CssNot applicable16,92106-Apr-201110:10
Wac.Intl.Debug.CssNot applicable1,80506-Apr-201110:45
Wac.Intl.Editsurface.CssNot applicable1,06730-Aug-201106:03
Wac.Intl.Frame.CssNot applicable9,87830-Aug-201101:50
Wac.Intl.Onenote.CssNot applicable23,04030-Aug-201106:03
Wac.Intl.Rbgbbg.PngNot applicable17306-Apr-201110:22
Wac.Intl.Rbgrpbdr.PngNot applicable17206-Apr-201110:22
Wac.Intl.Ribbonbg.PngNot applicable3,05206-Apr-201110:22
Wac.Intl.Rmgrad16.PngNot applicable11606-Apr-201110:22
Wac.Intl.Rmgrad16rtl.PngNot applicable11406-Apr-201110:22
Wac.Intl.Tabfade.PngNot applicable13206-Apr-201110:22
Wac.Intl.Toolbarbg.PngNot applicable3,07806-Apr-201110:22
Wac.Intl.Word.CssNot applicable9,41730-Aug-201106:03
Wac.Intl.Wordviewerintl.JsNot applicable6,18430-Aug-201106:03
Wac.Livebooks.Images.Intl.Activesectgradient.PngNot applicable16406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Blank.PngNot applicable4906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Columnselect.CurNot applicable2,23806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Grabby.PngNot applicable11206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Navigationpanegradient.PngNot applicable2,80806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Navigationpanegradient_Rtl.PngNot applicable2,82406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Phpreview.PngNot applicable1,31106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Phthumb.PngNot applicable36706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Resize.PngNot applicable2,89506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Rsempty.GifNot applicable22606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Rsfull.GifNot applicable34206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Rshalf.GifNot applicable34106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Search.PngNot applicable3,36906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Sectiongroupexithoverhs.PngNot applicable27006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Sectiongroupexiths.PngNot applicable26806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Sectiongrouphs.PngNot applicable48806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Images.Intl.Squiggly.GifNot applicable5506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.100_16_N.PngNot applicable42106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.101_16_N.PngNot applicable41706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.102_16_N.PngNot applicable42506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.103_16_N.PngNot applicable42806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.104_16_N.PngNot applicable41506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.105_16_N.PngNot applicable42806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.106_16_N.PngNot applicable46006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.107_16_N.PngNot applicable63806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.108_16_N.PngNot applicable73306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.109_16_N.PngNot applicable66006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.10_16_M.PngNot applicable29,96506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.10_16_N.PngNot applicable57406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.110_16_N.PngNot applicable1,03106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.111_16_N.PngNot applicable88106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.112_16_N.PngNot applicable47306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.113_16_N.PngNot applicable1,01606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.114_16_N.PngNot applicable75006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.115_16_N.PngNot applicable78106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.116_16_N.PngNot applicable74006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.117_16_N.PngNot applicable63806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.118_16_N.PngNot applicable70306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.119_16_N.PngNot applicable63606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.11_16_M.PngNot applicable29,97306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.11_16_N.PngNot applicable56306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.120_16_N.PngNot applicable91206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.121_16_N.PngNot applicable65206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.122_16_N.PngNot applicable67406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.123_16_N.PngNot applicable72306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.124_16_N.PngNot applicable90306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.125_16_N.PngNot applicable99706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.126_16_N.PngNot applicable87606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.127_16_N.PngNot applicable72206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.128_16_N.PngNot applicable53906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.129_16_N.PngNot applicable77306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.12_16_M.PngNot applicable29,96706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.12_16_N.PngNot applicable56206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.130_16_N.PngNot applicable64806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.131_16_N.PngNot applicable73206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.132_16_N.PngNot applicable79606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.133_16_N.PngNot applicable87906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.134_16_N.PngNot applicable47106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.135_16_N.PngNot applicable90606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.136_16_N.PngNot applicable59206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.137_16_N.PngNot applicable67906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.138_16_N.PngNot applicable76106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.139_16_N.PngNot applicable80606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.13_16_N.PngNot applicable66606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.140_16_N.PngNot applicable80006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.141_16_N.PngNot applicable86406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.142_16_N.PngNot applicable85006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.143_16_N.PngNot applicable84406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.14_16_N.PngNot applicable75206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.15_16_N.PngNot applicable62706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.16_16_N.PngNot applicable61406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.17_16_N.PngNot applicable45906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.18_16_N.PngNot applicable67606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.19_16_N.PngNot applicable77906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.1_16_M.PngNot applicable29,06806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.1_16_N.PngNot applicable37706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.20_16_N.PngNot applicable82806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.21_16_N.PngNot applicable59706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.22_16_N.PngNot applicable78306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.23_16_N.PngNot applicable66206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.24_16_N.PngNot applicable88206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.25_16_N.PngNot applicable1,00106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.26_16_N.PngNot applicable90506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.27_16_N.PngNot applicable67406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.28_16_M.PngNot applicable29,70806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.28_16_N.PngNot applicable28,43406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.29_16_N.PngNot applicable90806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.2_16_M.PngNot applicable29,00406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.2_16_N.PngNot applicable36006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.30_16_M.PngNot applicable29,70506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.30_16_N.PngNot applicable28,43906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.31_16_N.PngNot applicable94806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.32_16_M.PngNot applicable29,70506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.32_16_N.PngNot applicable28,25606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.33_16_N.PngNot applicable95406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.34_16_N.PngNot applicable59706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.35_16_N.PngNot applicable51606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.36_16_N.PngNot applicable90006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.37_16_N.PngNot applicable69106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.38_16_N.PngNot applicable63906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.39_16_N.PngNot applicable96306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.3_16_M.PngNot applicable29,05806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.3_16_N.PngNot applicable37306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.40_16_N.PngNot applicable65906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.41_16_N.PngNot applicable72106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.42_16_N.PngNot applicable88806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.43_16_N.PngNot applicable70406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.44_16_N.PngNot applicable81406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.45_16_N.PngNot applicable67406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.46_16_N.PngNot applicable69506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.47_16_N.PngNot applicable59806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.48_16_M.PngNot applicable30,56206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.48_16_N.PngNot applicable28,39906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.49_16_N.PngNot applicable92906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.4_16_M.PngNot applicable28,37806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.4_16_N.PngNot applicable65506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.50_16_M.PngNot applicable29,65306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.50_16_N.PngNot applicable29,38506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.51_16_N.PngNot applicable96306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.52_16_M.PngNot applicable29,34606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.52_16_N.PngNot applicable27,41206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.53_16_N.PngNot applicable96606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.54_16_N.PngNot applicable61206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.55_16_N.PngNot applicable51406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.56_16_N.PngNot applicable90306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.57_16_N.PngNot applicable70706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.58_16_N.PngNot applicable64906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.59_16_N.PngNot applicable61306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.5_16_M.PngNot applicable29,37506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.5_16_N.PngNot applicable65006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.60_16_N.PngNot applicable95906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.61_16_N.PngNot applicable65806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.62_16_N.PngNot applicable73006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.63_16_N.PngNot applicable90006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.64_16_N.PngNot applicable69206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.65_16_N.PngNot applicable81806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.66_16_N.PngNot applicable68306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.67_16_N.PngNot applicable67006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.68_16_N.PngNot applicable56006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.69_16_M.PngNot applicable28,85006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.69_16_N.PngNot applicable27,54006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.6_16_M.PngNot applicable28,39406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.6_16_N.PngNot applicable65506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.70_16_N.PngNot applicable88306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.71_16_M.PngNot applicable28,88106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.71_16_N.PngNot applicable27,54706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.72_16_N.PngNot applicable91606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.73_16_M.PngNot applicable30,74506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.73_16_N.PngNot applicable27,53706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.74_16_N.PngNot applicable92006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.75_16_N.PngNot applicable61806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.76_16_N.PngNot applicable51006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.77_16_N.PngNot applicable86506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.78_16_N.PngNot applicable68706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.79_16_N.PngNot applicable63606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.7_16_M.PngNot applicable29,20006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.7_16_N.PngNot applicable57406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.80_16_N.PngNot applicable59806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.81_16_N.PngNot applicable92306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.82_16_N.PngNot applicable70506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.83_16_N.PngNot applicable89406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.84_16_N.PngNot applicable67306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.85_16_N.PngNot applicable79606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.86_16_N.PngNot applicable65906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.87_16_N.PngNot applicable70406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.88_16_N.PngNot applicable61106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.89_16_M.PngNot applicable43606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.89_16_N.PngNot applicable66006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.8_16_M.PngNot applicable29,67606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.8_16_N.PngNot applicable57006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.90_16_M.PngNot applicable43606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.90_16_N.PngNot applicable67206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.91_16_M.PngNot applicable43606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.91_16_N.PngNot applicable66906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.92_16_M.PngNot applicable43606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.92_16_N.PngNot applicable66906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.93_16_M.PngNot applicable43606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.93_16_N.PngNot applicable66906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.94_16_M.PngNot applicable30,29706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.94_16_N.PngNot applicable68906-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.95_16_M.PngNot applicable28,55406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.95_16_N.PngNot applicable70106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.96_16_M.PngNot applicable28,54806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.96_16_N.PngNot applicable70106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.97_16_M.PngNot applicable29,70106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.97_16_N.PngNot applicable64306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.98_16_M.PngNot applicable29,37506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.98_16_N.PngNot applicable65006-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.99_16_M.PngNot applicable29,67506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.99_16_N.PngNot applicable64606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.9_16_M.PngNot applicable29,95706-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Notetags.Intl.9_16_N.PngNot applicable57206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Cui.CssNot applicable37,45406-Apr-201110:10
Wac.Livebooks.Ribbon.Cuioverride.CssNot applicable93630-Aug-201101:50
Wac.Livebooks.Ribbon.One.PngNot applicable105,49130-Aug-201105:46
Wac.Livebooks.Ribbon.Onenotebgx.PngNot applicable3,16106-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.On_Cluster.CssNot applicable7,63730-Aug-201105:46
Wac.Livebooks.Ribbon.Rbgbbg.PngNot applicable17306-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Rbgrpbdr.PngNot applicable17206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Ribbonbg.PngNot applicable3,05206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Rmgrad16.PngNot applicable11606-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Rmgrad16rtl.PngNot applicable11406-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Selectedbg.PngNot applicable19506-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Tabfade.PngNot applicable13206-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.Toolbarbg.PngNot applicable3,07806-Apr-201110:22
Wac.Livebooks.Ribbon.We.PngNot applicable85,50130-Aug-201105:46
Wac.Livebooks.Ribbon.We_Cluster.CssNot applicable5,53630-Aug-201105:46
Wac.Livebooks.Ribbon.Wordbgx.PngNot applicable3,43806-Apr-201110:22
Wac.Office.Exp_Pdf_Server.Dll14.0.6128.5000131,73621-Sep-201202:23
Wac.Office.Exp_Xps_Server.Dll14.0.6124.500073,32829-Aug-201209:58
Wac.Office.Gfxserver.Dll14.0.6129.50002,537,04819-Oct-201203:50
Wac.Office.Msores.Dll14.0.6116.500072,524,60018-Jan-201211:46
Wac.Office.Msoserver.Dll14.0.6129.500021,330,03219-Oct-201204:02
Wac.Office.Msptls.Dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201107:40
Wac.Office.Oartserver.Dll14.0.6129.500029,832,79219-Oct-201206:08
Wac.Office.Ogl.Dll14.0.6128.50002,099,85628-Sep-201204:57
Wac.Office.Onenoteserverutil.Dll14.0.6129.50002,443,36819-Oct-201205:02
Wac.Office.Riched20.Dll14.0.6120.50001,871,45625-Apr-201205:59
Wac.Officemobile.Wordwacflthost.Dll14.0.6107.500088,93630-Aug-201106:03
Wac.Powerpoint.Edit.Bin.Cultures.Office.Odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11
Wac.RsxNot applicable15,76630-Aug-201106:03
Wac.Webservice.Wacofficeonlineproxy.AshxNot applicable19930-Aug-201101:45
Wac.Word.Gkword.Dll14.0.6106.50003,278,20829-Aug-201111:03
Wac.Word.Sword.Dll14.0.6129.50007,543,88019-Oct-201206:15
Wac.Word.Wacword.Dll14.0.6112.500060,28806-Oct-201106:14
Wac.Wordviewer.Images.Intl.Bggradient.PngNot applicable6,13706-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Images.Intl.Toolbarbg.PngNot applicable3,07806-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Cuioverride.CssNot applicable93630-Aug-201101:50
Wac.Wordviewer.Ribbon.Cuitoolbar.CssNot applicable16,92106-Apr-201110:10
Wac.Wordviewer.Ribbon.Ribbonbg.PngNot applicable3,05206-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Rmgrad16.PngNot applicable11606-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Rmgrad16rtl.PngNot applicable11406-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Selectedbg.PngNot applicable19506-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Wordbgx.PngNot applicable3,43806-Apr-201110:22
Wac.Wordviewer.Ribbon.Wv.PngNot applicable45,45530-Aug-201105:46
Wac.Wordviewer.Ribbon.Wv_Cluster.CssNot applicable2,61030-Aug-201105:47
Waccore.ResxNot applicable15,76630-Aug-201106:03
Wordviewer.Wordviewer.CssNot applicable7,31406-Apr-201110:08
Wordviewer.Wordviewer.JsNot applicable492,29516-May-201206:55
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2687412 - Last Review: יום חמישי 17 אפריל 2014 - Revision: 2.1
מילות מפתח 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2687412

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com