MS12-060: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 และ Office 2003 Web Components: 14 สิงหาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687323

นำไปใช้กับ

บทความนี้นำไปใช้ดังต่อไปนี้:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 เว็บคอมโพเนนต์ของ Service Pack 3
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้เปิดตัวบูกระดานข่าวความปลอดภัย MS12-060 คุณสามารถดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ไปยังเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับการผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์หรือไม่: ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาไวรัส

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ตัวควบคุมทั่วไปใช้ฝังตัวควบคุม ActiveX ของ Windows อาจไม่สามารถโหลดภายในเหตุเอกสาร Office ภาย ในของบริษัทอื่นเพิ่มเติม และ เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมใหม่ในโหมดนักพัฒนา

  เมื่อต้องให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "Fix it for me"ส่วน

  เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง ไม่มีใช้แล้ว การRegsvr32 คำสั่งในการลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแฟ้มชุดงานดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ

  ลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


  เมื่อต้องลบรายการรีจิสทรีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ลบแล้ว คลิก ใช่.
  4. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์


  การลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx ด้วยตนเอง


  หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้คำสั่งจากคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก รีสตาร์ทชนิด คำสั่ง.
  2. คลิกขวา คำสั่ง ไอคอน และคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  3. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ พิมพ์ใดของคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
   • สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต พิมพ์ต่อไปนี้:
    Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTLOCX"
   • สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต พิมพ์ต่อไปนี้:
    Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTLOCX"
  สร้างแฟ้มแบตช์เพื่อลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx

  คุณสามารถสร้างแฟ้มแบตช์เพื่อลบรายการรีจิสทรี และการลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx เมื่อต้องสร้างแฟ้มชุด การคัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มข้อความ และจากนั้น บันทึกแฟ้มข้อความ โดยใช้ส่วนขยายชื่อแฟ้มเป็น ".bat" (ตัวอย่างต่อไปนี้ตรวจว่า ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งที่เหมาะสม)
  reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /f
  if exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64
  %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx
  %systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocx
  exit

  :64
  %systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx
  %systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocx
  exit
  เมื่อต้องการเรียกใช้การ regsvr32 เบื้องหลัง เพิ่มคำสั่ง /s สลับไปยังแต่ละตัว regsvr32 คำสั่งในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น:
  %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s
  

  หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้แฟ้มชุดงานในฐานะผู้ดูแล:
  • เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกขวาแฟ้มชุด จากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  • เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกขวาแฟ้มชุด และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มโปรแกรมในฐานะผู้ดูแล ไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/windows_security_runas.mspx?mfr=true

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2746232 วิธีการลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX ด้วยตนเอง (.ocx)

  Fix it for me

  โซลูชัน fixit อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้ fixit เป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง

  เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแก้ไขปัญหานี้ fixit คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้การ เปิดใช้งาน หัวเรื่อง คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เปิดใช้งาน
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft Fix it 50930
  บันทึกย่อ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
  • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • Microsoft Update หรือ Windows Update อาจเสนอโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้ว่าคุณไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Office 2003 ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  830335 ปรับปรุงของ Microsoft และ Windows Update เสนอโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office ที่คุณไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะนำไปใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 เว็บคอมโพเนนต์ของ Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack สำหรับ Office 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

หากต้องการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841 หากต้องการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่ได้ต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น ข้อความจะแสดงที่แนะให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ว่า การเริ่มต้นจะเป็นที่ต้อง หยุดการบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887012 เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถเอาออก

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:
2597112 MS12-027: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2003 Service Pack 3:10 เมษายน 2012

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่นขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mscomctl.ocx6.01.98341,070,1522 2012 พฤษภาคม04:17

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687323 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2687323 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687323

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com