เชื่อมต่อ IPsec ใช้โหมดลทัน IKEv2 ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2686921 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่เรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่หลังไฟร์วอลล์แปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ที่แยกต่างหาก
 • คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยการโพรโทคอล (IPsec) ที่ใช้แลกเปลี่ยนคีย์ของอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 2 (IKEv2) ลทันโหมด
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2248145 บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเชื่อมต่อของ IPsec ล้มเหลว มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพคเก็ตที่ไม่มีข้อมูลถูกจัดเส้นทางเชื่อมต่อเข้ากับ IPsec และการเชื่อมต่อของ IPsec จะได้ต่อรองที่ซ้ำ ๆ กัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Bfe.dll6.1.7601.21939496,12809 2012 มีนาคม13:49
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 2010 พฤศจิกายน12:19
Ikeext.dll6.1.7601.21939675,32809 2012 มีนาคม13:50
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02809 2012 มีนาคม14:11
Nshwfp.dll6.1.7601.21939657,92009 2012 มีนาคม13:51
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200921:32
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7601.21939706,56009 2012 มีนาคม15:35x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21939324,09609 2012 มีนาคม15:36x 64
Ikeext.dll6.1.7601.21939854,52809 2012 มีนาคม15:36x 64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02809 2012 มีนาคม15:52ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.21939832,00009 2012 มีนาคม15:36x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:51ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21939216,57609 2012 มีนาคม13:50x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21939657,92009 2012 มีนาคม13:51x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7601.219391,074,17609 2012 มีนาคม13:54IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21939566,27209 2012 มีนาคม13:55IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.219391,486,84809 2012 มีนาคม13:55IA-64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02809 2012 มีนาคม14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.219391,114,11209 2012 มีนาคม13:56IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21939216,57609 2012 มีนาคม13:50x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21939657,92009 2012 มีนาคม13:51x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_20a86d6c24debb129b9d8d613177c98a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_a2ead1087e612eaa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:01
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_cfa4ddeba1f63ee8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,847
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:04
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2666cccee9d44abbc79608dede64f461_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_a6a3ac1846156ab1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:01
ชื่อแฟ้มAmd64_76381ea7c449c9436085d7436ac4248d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_7a53aac6e6dc7c6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_2bc3796f5a53b01e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,831
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:01
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_361823c18eb47219.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)14:10
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_c760f426708a313f66a559039845bf37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_e4fa1dc3814c9d44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:01
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_cfa681e1a1f447e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,828
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)15:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21939_none_361823c18eb47219.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)09 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)14:10

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2686921 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2686921 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2686921

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com