แก้ไข: SSAS ใช้เพียง 20 cores ในระบบสารสนเทศธุรกิจ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2685308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมีระบบที่มีมากกว่า 20 cores เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server วิเคราะห์บริการ (SSAS) ใน Microsoft SQL Server 2012 ข่าวกรองธุรกิจในระบบ SQL Server Analysis Services ใช้ cores 20 ครั้งแรก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน SQL Server Analysis Services สนับสนุนการใช้ cores จำนวนสูงสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจถูกยกเลิก Professional สนับสนุน Microsoft เป็นตัวกำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดในการปรับปรุงในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft ที่ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน อย่างไรก็ตาม คุณต้องเริ่มการทำงานของบริการที่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

x รุ่น 86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Addnode.xmlไม่เกี่ยวข้อง7,70311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Completeclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,27111 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Componentupdate.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,53011 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Configuration.uicfgไม่เกี่ยวข้อง6,92711 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Editionupgradewizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง5,28611 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Fixsqlregistrykey_x64.exe11.0.2100.6056,40811 2012 กุมภาพันธ์15:54x 64
Fixsqlregistrykey_x64.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Fixsqlregistrykey_x86.exe11.0.2100.6060,50411 2012 กุมภาพันธ์17:11x 86
Fixsqlregistrykey_x86.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Fusioncheck.dll2009.100.2500.014,17610 2012 กุมภาพันธ์23:33x 86
Installclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,54311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Installwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,57411 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Landingpage.exe11.0.2214.0453,52803-เมษายน-201211:06x 86
Landingpage.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll11.0.2100.60908,37611 2012 กุมภาพันธ์17:08x 86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll11.0.2100.6080,98411 2012 กุมภาพันธ์17:07x 86
Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll11.0.2100.60146,52011 2012 กุมภาพันธ์17:07x 86
Microsoft.sql.chainer.package.dll11.0.2100.6060,50411 2012 กุมภาพันธ์17:06x 86
Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll11.0.2214.0146,32803-เมษายน-201211:05x 86
Microsoft.sql.chainer.product.dll11.0.2214.0277,40003-เมษายน-201211:05x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll11.0.2214.0121,75203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll11.0.2214.0404,37603-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll11.0.2214.0695,19203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll11.0.2214.0142,23203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll11.0.2214.0437,14403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll11.0.2214.093,08003-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll11.0.2214.0715,67203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll11.0.2214.097,17603-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll11.0.2100.60171,09611 2012 กุมภาพันธ์17:06x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll11.0.2100.6085,08011 2012 กุมภาพันธ์17:06x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.dll11.0.2214.0228,24803-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll11.0.2100.60359,51211 2012 กุมภาพันธ์17:06x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll11.0.2214.093,08003-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll11.0.2214.01,616,79203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll11.0.2214.080,79203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll11.0.2214.056,21603-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll11.0.2214.0338,84003-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll11.0.2214.0162,71203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll11.0.2214.064,40803-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll11.0.2214.060,31203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll11.0.2214.0408,47203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll11.0.2100.60371,80011 2012 กุมภาพันธ์17:06x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll11.0.2214.02,018,20003-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll11.0.2214.0244,63203-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll11.0.2214.01,153,94403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll11.0.2100.60506,96811 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll11.0.2214.072,60003-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll11.0.2214.0240,53603-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll11.0.2100.603,599,44811 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll2011.110.2100.60294,48811 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll11.0.2214.0138,13603-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll11.0.2214.068,50403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll11.0.2100.601,317,97611 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll2011.110.2214.0695,70403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll11.0.2214.088,98403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll11.0.2100.6044,12011 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll11.0.2100.6044,12011 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll11.0.2214.0220,05603-เมษายน-201211:03x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll11.0.2100.60339,03211 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll11.0.2100.60203,86411 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll11.0.2100.60130,13611 2012 กุมภาพันธ์17:05x 86
Microsoft.sqlserver.discovery.dll11.0.2214.0371,60803-เมษายน-201211:03x 86
Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll11.0.0.064,40803-เมษายน-201211:05x 86
Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll11.0.0.0101,46411 2012 กุมภาพันธ์15:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.controls.dll11.0.2100.60314,45611 2012 กุมภาพันธ์17:04x 86
Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2214.072,60003-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.vc80.crt.manifestไม่เกี่ยวข้อง52811 2012 กุมภาพันธ์01:32ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcm80.dll8.0.50727.4027494,68011 2012 กุมภาพันธ์17:03x 86
Msvcp100.dll10.0.40219.1421,20011 2012 กุมภาพันธ์01:33x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83211 2012 กุมภาพันธ์01:33x 86
Msvcr100.dll10.0.40219.1773,96811 2012 กุมภาพันธ์01:33x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65611 2012 กุมภาพันธ์01:33x 86
Package.xsdไม่เกี่ยวข้อง16,35002 2012 เมษายน23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Patchwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,80511 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Pidgenx.dll14.0.466.4001,248,01610 2012 กุมภาพันธ์23:33x 86
Pidprivateconfigobjectmaps.xmlไม่เกี่ยวข้อง21,50010 2012 กุมภาพันธ์23:30ไม่เกี่ยวข้อง
Prepareclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,77811 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Prodkey.dll14.0.466.40043,28010 2012 กุมภาพันธ์23:33x 86
Removenode.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,54211 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Removepatchwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,45411 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Repairwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,34311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Runrulesui.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,26711 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Scenarioengine.exe11.0.2214.076,69603-เมษายน-201211:06x 86
Setup100.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Sqlcab.dll2011.110.2100.6090,71211 2012 กุมภาพันธ์17:02x 86
Sqlconf.dll2011.110.2100.6046,68011 2012 กุมภาพันธ์17:03x 86
Sqlprocesssub.dll2011.110.2100.6062,04011 2012 กุมภาพันธ์17:00x 86
Sqlsccn.dll2011.110.2100.6051,80011 2012 กุมภาพันธ์17:00x 86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,59211 2012 กุมภาพันธ์17:00x 86
Uninstallwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,33911 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Upgradewizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,78811 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง

x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Addnode.xmlไม่เกี่ยวข้อง7,70311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Completeclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,27111 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Componentupdate.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,53011 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Configuration.uicfgไม่เกี่ยวข้อง6,92711 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Editionupgradewizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง5,28611 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Fixsqlregistrykey_x64.exe11.0.2100.6056,40811 2012 กุมภาพันธ์15:54x 64
Fixsqlregistrykey_x64.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Fixsqlregistrykey_x86.exe11.0.2100.6060,50411 2012 กุมภาพันธ์17:11x 86
Fixsqlregistrykey_x86.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Fusioncheck.dll2009.100.2500.014,68810 2012 กุมภาพันธ์23:28x 64
Installclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,54311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Installwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,57411 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Landingpage.exe11.0.2214.0449,43203-เมษายน-201211:06x 64
Landingpage.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll11.0.2100.60908,37611 2012 กุมภาพันธ์15:52x 86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll11.0.2100.6080,98411 2012 กุมภาพันธ์17:07x 86
Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll11.0.2100.60146,52011 2012 กุมภาพันธ์15:50x 86
Microsoft.sql.chainer.package.dll11.0.2100.6060,50411 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll11.0.2214.0146,32803-เมษายน-201211:01x 86
Microsoft.sql.chainer.product.dll11.0.2214.0277,40003-เมษายน-201211:01x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll11.0.2214.0121,75203-เมษายน-201211:01x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll11.0.2214.0404,37603-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll11.0.2214.0695,19203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll11.0.2214.0142,23203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll11.0.2214.0437,14403-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll11.0.2214.093,08003-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll11.0.2214.0715,67203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll11.0.2214.097,17603-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll11.0.2100.60171,09611 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll11.0.2100.6085,08011 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.dll11.0.2214.0228,24803-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll11.0.2100.60359,51211 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll11.0.2214.093,08003-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll11.0.2214.01,616,79203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll11.0.2214.080,79203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll11.0.2214.056,21603-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll11.0.2214.0338,84003-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll11.0.2214.0162,71203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll11.0.2214.064,40803-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll11.0.2214.060,31203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll11.0.2214.0408,47203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll11.0.2100.60371,80011 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll11.0.2214.02,018,20003-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll11.0.2214.0244,63203-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll11.0.2214.01,153,94403-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll11.0.2100.60506,96811 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll11.0.2214.072,60003-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll11.0.2214.0240,53603-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll11.0.2100.603,599,44811 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll2011.110.2100.60331,35211 2012 กุมภาพันธ์15:49x 64
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll11.0.2214.0138,13603-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll11.0.2214.068,50403-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll11.0.2100.601,317,97611 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll2011.110.2214.0726,42403-เมษายน-201210:59x 64
Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll11.0.2214.088,98403-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll11.0.2100.6044,12011 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll11.0.2100.6044,12011 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll11.0.2214.0220,05603-เมษายน-201210:59x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll11.0.2100.60339,03211 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll11.0.2100.60203,86411 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll11.0.2100.60130,13611 2012 กุมภาพันธ์15:49x 86
Microsoft.sqlserver.discovery.dll11.0.2214.0371,60803-เมษายน-201211:00x 86
Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll11.0.0.064,40803-เมษายน-201211:05x 86
Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll11.0.0.0101,46411 2012 กุมภาพันธ์15:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.controls.dll11.0.2100.60310,36011 2012 กุมภาพันธ์15:48x 64
Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll11.0.2214.0109,46403-เมษายน-201211:04x 86
Microsoft.sqlserver.sqm.dll11.0.2214.072,60003-เมษายน-201211:03x 86
Microsoft.vc80.crt.manifestไม่เกี่ยวข้อง53011 2012 กุมภาพันธ์02:05ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcm80.dll8.0.50727.4027530,52011 2012 กุมภาพันธ์15:46x 64
Msvcp100.dll10.0.40219.1608,08011 2012 กุมภาพันธ์02:05x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36811 2012 กุมภาพันธ์02:05x 64
Msvcr100.dll10.0.40219.1829,26411 2012 กุมภาพันธ์02:05x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62411 2012 กุมภาพันธ์02:05x 64
Package.xsdไม่เกี่ยวข้อง16,35002 2012 เมษายน23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Patchwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,80511 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Pidgenx.dll14.0.466.4001,463,56810 2012 กุมภาพันธ์23:28x 64
Pidprivateconfigobjectmaps.xmlไม่เกี่ยวข้อง21,50010 2012 กุมภาพันธ์23:30ไม่เกี่ยวข้อง
Prepareclusterwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,77811 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Prodkey.dll14.0.466.40048,40010 2012 กุมภาพันธ์23:28x 64
Removenode.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,54211 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Removepatchwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,45411 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Repairwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,34311 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Runrulesui.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,26711 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Scenarioengine.exe11.0.2214.072,60003-เมษายน-201211:06x 64
Setup100.exe.configไม่เกี่ยวข้อง32910 2012 กุมภาพันธ์23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Sqlcab.dll2011.110.2100.60109,14411 2012 กุมภาพันธ์15:44x 64
Sqlconf.dll2011.110.2100.6054,36011 2012 กุมภาพันธ์15:44x 64
Sqlprocesssub.dll2011.110.2100.6071,25611 2012 กุมภาพันธ์15:43x 64
Sqlsccn.dll2011.110.2100.6058,45611 2012 กุมภาพันธ์15:43x 64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386182,87211 2012 กุมภาพันธ์15:43x 64
Uninstallwizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,33911 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Upgradewizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,78811 2012 กุมภาพันธ์00:01ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2685308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver kbmt KB2685308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2685308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com