การใช้งาน CPU สูงที่เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 อยู่ภายใต้โหลด UDP จำนวนมากมาก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2685007 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และที่ติดต่อสื่อสารกับไคลเอนต์หลาย
 • เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การมากผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP) หนัก ยกตัวอย่างเช่น จะเชื่อมต่อพร้อมกันมากกว่า 15,000 ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์
ในสถานการณ์สมมตินี้ เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง นอกจากนี้ คุณสังเกตเห็นว่า การใช้งาน CPU ของคอมพิวเตอร์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตารางเป็น scavenged aggressively เกินไป

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างค่ารีจิสทรีใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง จากนั้น กด Enter
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ทำการยืนยัน
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE\Parameters\
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด MaxEndpointCountMultแล้ว กด Enter
 5. คลิกขวา MaxEndpointCountMultแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง ชนิด 10แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

บันทึกย่อ
 • ค่ารีจิสทรีMaxEndpointCountMultเป็นตัวคูณที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้น scavenge ค่าของ 15,000
 • คุณสามารถกำหนดค่ารีจิสทรีMaxEndpointCountMultจาก 1 ไป 50000 ค่าแนะนำคือ 10

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21985288,62402 2012 พฤษภาคม05:37x 64
Tcpip.sys6.1.7601.219851,901,42402 2012 พฤษภาคม05:37x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21985483,18402 2012 พฤษภาคม04:26IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.219853,812,20802 2012 พฤษภาคม04:26IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_550d55349b938a872373e98f4c2a75f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_bdc93c5a117ebb6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)02 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)07:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_11830b14965b3f64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,838
วัน (UTC)02 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_63bc2537b6a8403b5d1242f8792d0b65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_cb15966b9a456615.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)02 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)07:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_b5661386ddfbd72a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,836
วัน (UTC)02 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2685007 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2685007 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2685007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com