คลังข้อมูลการป้องกันปลายทางของ forefront และรายงานล้มเหลวในการรับข้อมูลใหม่บน SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2683558 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack (SP2)
  • คุณสามารถติดตั้ง Forefront 2010 การป้องกันปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์
  • คุณปรับรุ่นจาก SQL Server 2008 R2 เป็น 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL
ในสถานการณ์สมมตินี้ การป้องกันปลายทางที่ Forefront รายงานจุดไม่ทำงานตามที่คาดไว้ คุณไม่สามารถได้รับข้อมูลใหม่ในคลังข้อมูลการป้องกันปลาย Forefront หรือดูข้อมูลใหม่ในการป้องกันปลาย Forefront รายงาน

นอกจากนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะเห็นได้ในมุมมองของเหตุการณ์:

SQLServerAgent:

SQL Server จัดตารางผลิตระดับงาน 'FEP_GetNewData_FEPDW_XYZ' (0x106AAE1B2901F84D9C7FE071290866EA) - สถานะ: ล้มเหลว - เรียกบน: 2012-02-09 13:45:00 - ข้อความ: งานล้มเหลว  งานถูกเรียก โดยกำหนดการ 10 (JobSchedule)  ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำงานมีขั้นตอนที่ 2 (ssisFEP_UploadSccmDataToDw_FEPDW_XYZ)


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากงาน SQL และขั้นตอนของ Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 Update Rollup 1 บางอย่างไม่ทำงานใน SQL Server 2012

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 Update Rollup 1 การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มศูนย์ 2007 การจัดการการตั้งค่าระบบ
สำหรับ x 2010 การป้องกันของ Forefront ปลายรุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Enterprisesecuritydw2012.exe2.1.1116.10855,14430 มิย 201118:05x 86
Enu.msp-Fep2010su1-fepreport-kb2683558-x 86ไม่เกี่ยวข้อง1,581,05630 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Importssis.exe2.1.1116.10834,66430 มิย 201118:05x 86
Install_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง807,94130 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Install_fep_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง459,87930 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Reinstall_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง65,99930 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Reportsdeploymenttool.exe2.1.1116.108239,46430 มิย 201118:05x 86
Ssisan_olapmaintenance2012.dtsxไม่เกี่ยวข้อง95,32130 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Ssisfep_olapprocessing2012.dtsxไม่เกี่ยวข้อง92,97430 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Ssispackages.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,10730 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Update_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง61,63630 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับ x 2010 การป้องกันของ Forefront ปลายรุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Enterprisesecuritydw2012.exe2.1.1116.10855,14430 มิย 201118:05x 86
Fep2010su1-fepreport-kb2683558-amd64-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง1,581,05630 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Importssis.exe2.1.1116.10834,66430 มิย 201118:05x 86
Install_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง807,94130 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Install_fep_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง459,87930 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Reinstall_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง65,99930 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Reportsdeploymenttool.exe2.1.1116.108239,46430 มิย 201118:05x 86
Ssisan_olapmaintenance2012.dtsxไม่เกี่ยวข้อง95,32130 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Ssisfep_olapprocessing2012.dtsxไม่เกี่ยวข้อง92,97430 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Ssispackages.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,10730 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
Update_dwh_db.sqlไม่เกี่ยวข้อง61,63630 มิย 201118:05ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ แฟ้มบางแฟ้มอาจถูกปรับปรุงเนื่องจากมีการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไบนารีของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2683558 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 พฤษภาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2683558 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2683558

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com