ข้อ terminal Services เหตุการณ์ความ 1100 หรือ 1114 ใน Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 268065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

บันทึกเหตุการณ์ 1100 ID ข้อความไว้ในเหตุการณ์สำหรับตัวแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server หรือเหตุการณ์ 1114 ID ข้อความที่ถูกบันทึกในเหตุการณ์สำหรับตัวแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ข้อความของ ID เหตุการณ์ที่อาจมีลักษณะข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: TermServDevices
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1100
คำอธิบาย: การเตรียมใช้งานการแจ้งเตือนล้มเหลวชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: TermServDevices
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1114
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับบริการของระบบตัวจัดคิวงาน เปิดสแน็ปอิน Services และยืนยันว่า บริการ Print Spooler ทำงานเมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50179


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ลองใช้วิธีการต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 • เริ่มบริการ spooler บนเซิร์ฟเวอร์
 • ปิดการแมปเครื่องพิมพ์ของ Windows และการแม็ปพอร์ต LPT สำหรับการเชื่อมต่อบริการเทอร์มินัล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:tscc.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกการเชื่อมต่อแล้ว คลิกสองครั้งrdp Tcp.
  3. คลิกการการตั้งค่าไคลเอนต์แท็บ
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการแมปเครื่องพิมพ์ของ windowsกล่องกาเครื่องหมาย คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการแมปพอร์ต lptกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 • เป็นวิธีสุดท้าย คุณสามารถเพิ่มรายการรีจิสทรี fEnablePrintRDR เพื่อลบข้อความข้อผิดพลาด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Server\Wds\rdpwd HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:fEnablePrintRDRแล้ว กด ENTER
  5. คลิกสองครั้งfEnablePrintRDRในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:ปิดการตั้งค่า fEnablePrintRDR เป็น 0 (ปิดการใช้งาน) จะยังใช้แมปไดรฟ์ของไคลเอ็นต์


สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากค่ารีจิสทรีได้มีการตั้งค่าเป็น 0 การเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์จะล้มเหลวแม้ว่าตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่จะเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่มีรหัสเหตุการณ์เข้าสู่ระบบเพื่อบ่งชี้ว่า เหตุใดจึงไม่มีเครื่องพิมพ์จะถูกเปลี่ยนเส้นทาง เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางที่พิมพ์ ตรวจสอบ (หรือสร้าง) รีจิสทรีค่า และตั้งค่าเป็น 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 268065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kberrmsg kbprb kbmt KB268065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:268065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com