แก้ไข: ผู้ให้บริการข้อมูลของ DB2 สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลถูกจำลองแบบ IBM DB2 เมื่อการเชื่อมต่อ TCP/IP เริ่มต้นล้มเหลวในการโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2679561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ผู้ให้บริการข้อมูล DB2 ที่รวมอยู่ใน Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลถูกจำลองแบบของ IBM DB2 เมื่อมีการเชื่อมต่อ TCP/IP เริ่มต้นไปยังฐานข้อมูลของ IBM DB2 ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อ TCP/IP ที่ใช้ตัวให้บริการข้อมูล DB2 กลับข้อผิดพลาดเมื่อมีการเชื่อมต่อ TCP/IP ล้มเหลว นอกจากนี้ คุณลักษณะดุลปริมาณงานที่นำมาใช้ โดย DB2 ข้อมูลผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อใด ๆ ของระบบ IBM DB2 อื่น ๆ ที่ถูกส่งกลับในพารามิเตอร์ของรายการเซิร์ฟเวอร์(SRVLST) ของAccess RDB (ACCRDB) แจกจ่ายข้อมูลสั่งการจัดการ (DDM)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2654652 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2679561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2679561 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2679561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com