ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินเครื่องมือการตรวจสอบสำหรับ Outlook (CalCheck)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2678030 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เครื่องมือการตรวจสอบปฏิทินสำหรับ Outlook (CalCheck) เป็นโปรแกรมที่ตรวจสอบปฏิทิน Microsoft Outlook สำหรับปัญหาเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง เครื่องมือนี้เปิด Outlook ส่งข้อความส่วนกำหนดค่าการเข้าถึงปฏิทิน Outlook จะทำการตรวจสอบที่หลากหลายในการตั้งค่าทั่วไป เช่นสิทธิ์ ประกาศเวลาว่าง/ไม่ว่าง มอบหมาย และการกำหนดค่าการจองโดยอัตโนมัติ แล้ว แต่ละรายการในโฟลเดอร์ปฏิทิน Outlook ได้มีการตรวจสอบสำหรับปัญหาที่ทราบที่อาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด เช่นการประชุมที่ดูเหมือนจะหายไป

นอกจากนี้เครื่องมือ CalCheck แล้วสร้างรายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาสินค้า หรือระบุแนวโน้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการใช้ CalCheck ปฏิทิน Outlook ต้องอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server เครื่องมือนี้ไม่ได้รับการทำงานกับ IMAP, POP3 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ไม่ใช่อื่น

การติดตั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบปฏิทินสำหรับ Outlook คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูหน้าศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ นอกจากนี้เว็บไซต์แสดงรายการข้อกำหนดของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติตามเพื่อถอนการติดตั้งเครื่องมือ

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28786

หมายเหตุ เวอร์ชั่น 64 บิตของเครื่องมือนี้สำหรับใช้กับ Microsoft Outlook 2010 เวอร์ชั่น 64 บิตเท่านั้น

ตรวจสอบรายการที่ดำเนินการแล้ว

เครื่องมือตรวจสอบปฏิทินดำเนินการสองชนิดพื้นฐานของเช็ค เช็คปฏิทินเฉพาะ และตรวจสอบระดับรายการ

ตรวจสอบเฉพาะปฏิทิน

ดำเนินการแล้ว บันทึกลงในรายงานเช็คเฉพาะปฏิทินต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในปฏิทิน
 • จำนวนรวมของสินค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์ปฏิทิน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าสูงในโฟลเดอร์ปฏิทิน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2768656 มีรายการหลายรายการในตัวชโหมด.ost แฟ้ม.pst แฟ้มโฟลเดอร์หรือ อาจเกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ Outlook
 • ผู้รับมอบสิทธิ์ในปฏิทิน
 • ว่าง/ไม่ว่างกำลังเผยแพร่ข้อมูล
 • ตั้งค่าการจองโดยตรงสำหรับกล่องจดหมายหรือปฏิทิน
หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเหล่านี้สามจะอ่านจากข้อความว่าง/ไม่ว่างภายในเครื่อง ในบางกรณี Outlook อาจไม่สามารถเปิดข้อความนั้น จากนั้น ตรวจสอบเหล่านี้ล้มเหลว คุณควรบังคับให้สร้างใหม่หรือไม่ที่ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างที่ซ่อนอยู่ในกล่องจดหมาย Exchange เท่านั้นถ้าเป็นเช่นนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อมูลว่าง/ไม่ว่างที่ซ่อนไว้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
958443 คุณประสบปัญหาใน Outlook เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง หรือ เมื่อคุณพยายามที่จะมอบหมายข้อมูล

ตรวจสอบระดับรายการ

ดำเนินการ และบันทึกไว้แล้ว ในรายงานเช็คระดับรายการต่อไปนี้:
 • ที่อยู่อีเมลของผู้จัดไม่มี (PR_SENDER_EMAIL_ADDRESS หรือ PR_SENT_REPRESENTING_EMAIL_ADDRESS)
 • ไม่มีตัวจัดระเบียบชื่อที่แสดง (PR_SENDER_NAME หรือ PR_SENT_REPRESENTING_NAME)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organizer ไม่พบที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ใช้แสดง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2849083 "ไม่สามารถดำเนินการ ค่าพารามิเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งค่าไม่ถูกต้อง"ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ดำเนินการปรับปรุงการประชุมที่เกิดซ้ำ
 • คุณสมบัติdispidRecurringไม่มี (ซึ่งทำรายการไม่ให้แสดงในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายที่ไม่แสดงในวัน สัปดาห์ หรือเดือนดู ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  827432 การนัดหมายปฏิทิน Outlook ไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือนเมื่อคุณสร้างการนัดหมาย โดยใช้ WebDAV ใน Exchange 2000
 • เวลาที่มีอยู่ของคุณสมบัติdispidApptStartWholeและdispidApptEndWhole

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณสามารถลองแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง การค้นหาสินค้า แล้ว ยกเลิก แล้ว คุณต้องสร้างการประชุมใหม่ ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • ไม่มีชื่อเรื่อง สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ สำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำ (คำเตือนถูกบันทึกไว้)

  ถ้าคุณเป็นผู้ดำเนินการ ปรับปรุงการประชุมเพื่อรวมชื่อเรื่อง ถ้าคุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงการประชุมเพื่อรวมชื่อเรื่อง แม้ว่าจะไม่มีสภาวะข้อผิดพลาด จะง่ายเมื่อต้องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม

 • ข้อความตรวจสอบคลาส (คำเตือนถูกบันทึกไว้)

  ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมที่ไม่มีแมสเสจคลาเริ่มต้นของฉันน.การนัดหมายและถ้ามีการเอาออก หรือการยกเลิกการประชุมแก้ไขปัญหา คุณควรกำหนดโปรแกรมที่กำลังสร้างการประชุม โดยใช้คลาข้อความแบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือ add-in ของ ไมโครซอฟท์หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าเป็นแอพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ ติดต่อบุคคลสามสำหรับการสนับสนุน

 • ไม่มีแมสเสจคลาส (ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้)

  ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมที่ไม่มีแมสเสจคลาเริ่มต้นของฉันน.การนัดหมายและถ้ามีการเอาออก หรือการยกเลิกการประชุมแก้ไขปัญหา คุณควรกำหนดโปรแกรมที่กำลังสร้างการประชุม โดยใช้คลาข้อความแบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือ add-in ของ ไมโครซอฟท์หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าเป็นแอพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ ติดต่อบุคคลสามสำหรับการสนับสนุน

 • Multiplechecks กับคุณสมบัติdispidApptRecur(เกิดไบนารีขนาดใหญ่วัตถุ [BLOB]):
  • เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาโดยรวม
  • ความสามารถในการแยกวิเคราะห์ข้อมูลในคุณสมบัติ
  • การมีอยู่ของคุณสมบัติ แต่ว่างเปล่า

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในรายการ รันalcheckc -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • คุณสมบัติdispidRecurringถูกตั้งค่าเป็นFalseหรือไม่มี แต่ไม่มีการตั้งค่าคุณสมบัติdispidRecurTypeเป็นไม่มี ซึ่งบ่งชี้ว่า การนัดหมายที่เกิดซ้ำ ดังนั้น สองคุณสมบัติขัดแย้งกัน

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในรายการ รันalcheckc-f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • กาเครื่องหมายสำหรับรายการที่ขัดแย้งกันในปฏิทิน

  ซึ่งตรวจสอบค่าสถานะ PR_MESSAGE_STATUS สำหรับการบ่งชี้ความขัดแย้งใด ๆ รายการเหล่านี้จะถูกย้ายเมื่อคุณเรียกใช้calcheck – f ในบางกรณี การย้ายกล่องจดหมายสามารถล้มเหลวเมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาดล็อก CAS ดังต่อไปนี้:
  MapiExceptionPartialCompletion: รหัสข้อผิดพลาด = "0x80070680" ไม่สามารถคัดลอกข้อความ
 • ตรวจหารายการซ้ำ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ MAPI บางอย่าง

  ถ้าชื่อเรื่อง ผู้จัดการ ที่ตั้ง อินสแตนซ์ที่เกิดซ้ำ/เดียว และเริ่มต้น/สิ้นสุดเวลาคุณสมบัติทั้งหมดที่ตรงกันสำหรับรายการอย่าง น้อยสองรายการคำนวณรวจสอบ – fย้ายรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดเว้นไว้เพียงหนึ่ง

 • กาเครื่องหมายสำหรับการประชุมที่มีเดียวกันหรือรหัสวัตถุส่วนกลางว่างเปล่า

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่มีรหัสออบเจ็กต์สากลเดียวกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2714118 รายการปฏิทินที่มีการคัดลอกจะหายไปใน Exchange Server 2007
 • กาเครื่องหมายสำหรับรายการที่มี เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด หรือเกิดคุณสมบัติที่ตั้งค่าเป็น 0 (ปี 1601) หรือที่ขาดหายไป

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในรายการ รันcalchตรวจสอบ f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • การตรวจสอบสำหรับสินค้าที่มี เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด หรือเกิดขึ้นประจำปีเร็วกว่า 1995 หรือมากกว่า 2025

  ไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียหาย โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้อาร์กิวเมนต์– f สิ่งเหล่านี้จะถูกย้ายด้วยcalcheck -fก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)

 • การตรวจสอบสำหรับสินค้าที่มี เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด หรือเกิดคุณสมบัติมากกว่าขอบเขตของ Outlook หรือไม่

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม shoiuld คุณเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในรายการ รันcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • กาเครื่องหมายสำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 10, 25 และ 50 เมกะไบต์ (MB) (คำเตือนถูกบันทึกไว้)

  นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook.

 • ตรวจหารายการที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมามากกว่า 25

  นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook.

 • ตรวจสอบว่า มีการประชุมที่เกิดประจำมากกว่า 1,250 (คำเตือนถูกบันทึกไว้) หรือการประชุมที่เกิดประจำมากกว่า 1,300 (ข้อผิดพลาดรายงาน) ขีดจำกัดเป็นการประชุมที่เกิดประจำที่ 1,300

  ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ EXCDO ใน Exchange Server รุ่นที่เก่ากว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  892524 คุณไม่สามารถบันทึก หรือลบการนัดหมายที่เกิดซ้ำจากปฏิทินที่ถูกดูแลบนคอมพิวเตอร์มี Exchange Server 2003
  943371 รหัสเหตุการณ์ 8206, 8213 และ 8199 กำลังเข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007
 • ตรวจสอบว่า คุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และคุณสถานะเป็นผู้จัดการประชุมของการประชุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2563324 การตัดสินค้าจากคลังปัจจุบันกับ Microsoft Exchange ActiveSync และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลข้อยกเว้นใน BLOB เกิดซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของชุดข้อมูลหรือไม่

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รันcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • การตรวจสอบข้อมูลข้อยกเว้นใน BLOB เกิดซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่า เป็นขนาดที่ถูกต้องในการประชุม

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รันcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • ตารางผู้รับมีข้อมูลผู้รับสูญหาย ซ้ำ หรือเสียหาย ข้อมูลนี้รวมถึงรายการต่าง ๆ เช่นที่อยู่อีเมล ชื่อที่ใช้แสดง หรือชนิดที่อยู่

  ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รันcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

 • รายงานเกี่ยวกับรายการวันหยุด

  ถ้าคุณต้องการไม่ให้มี การตั้งค่าสถานะรายการวันหยุด เปลี่ยนไฟล์.cfg CalCheck ระบุเหตุการณ์ตลอดทั้งวันเป็นวันหยุดคุณสมบัติที่กำหนดชื่อคำสำคัญมีข้อความ "หยุด"

วิธีใช้ปัจจุบันและสวิตช์บรรทัดคำสั่ง

ส่วนต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของ CalCheck

CalCheck [-P<profilename></profilename>] [-L <filename></filename>] [-M <mailboxname></mailboxname>] [-N <display_name></display_name>] [-S<servername></servername>] [-O <path></path>]
[-C <version></version>] [-A] [-F [-R [-V [-ไม่ใช่]


CalCheck - หรือไม่

-P ชื่อส่วนกำหนดค่า (ถ้าไม่ จะแสดงพร้อมท์สำหรับโปรไฟล์)
-L เส้นทางและชื่อแฟ้มของรายการแฟ้ม (แฟ้มแสดงรายการชื่อและ LegacyExchangeDN) ของ mailbox(es) เพื่อตรวจสอบ
-M ใช้กล่องจดหมาย DN ด้วย -N (กระบวนการกล่องจดหมายที่ระบุเท่านั้น)
-N ใช้ชื่อที่แสดงกับ - M (กระบวนการกล่องจดหมายที่ระบุเท่านั้น)
-O พาธของเอาท์พุท (ถ้าระบุ เขียนแฟ้มผลลัพธ์ไปยังเส้นทางนี้ ค่าเริ่มต้นเป็นโฟลเดอร์ปัจจุบัน)
-C เวอร์ชันที่จะใช้สำหรับสถานการณ์สมมติ 2013 ให้ Office คลิก-ทู-รัน
-A ผลลัพธ์รายการปฏิทินทั้งหมดเพื่อ CALCHECKCSV
-F สร้างโฟลเดอร์ CalCheck และย้ายข้อผิดพลาดที่ถูกตั้งค่าสถานะรายการมี
-R ใส่รายงานข้อความในกล่องขาเข้ากับแฟ้ม CalCheck.log
-V เอาท์พุตไปยังหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
-? พิมพ์ข้อความนี้

หมายเหตุ สวิตช์ต่าง ๆ-L, -Nและ-Cเป็นเรื่องใหม่ CalCheck เวอร์ชั่น 2 (v. 2) พารามิเตอร์-Sในรุ่น 1 CalCheck ถูกแทนที่ด้วย-L นอกจากนี้ v1 CalCheck -ไม่ใช่สวิตช์จะถูกแทนที่ ด้วยแฟ้ม CalCheck.cfg แฟ้ม CalCheck.cfg จะมีอธิบายในรายละเอียดในบทความนี้

หมายเหตุ มีสร้างแฟ้ม CalCheck.log เสมอ แฟ้ม CalCheck.log แสดงรายการใด ๆ ที่อาจจำเป็นต้องถูกแก้ไข หรือถูกเอาออก และจะ แสดงข้อมูลการประมวลผล

ตัวอย่าง


ค่าเริ่มต้น: แสดงพร้อมท์สำหรับโพรไฟล์ และประมวลผลในโปรไฟล์ที่กล่องจดหมาย:
CalCheck

ประมวลผลกล่องจดหมายทั้งหมด MyServer:
CalCheck -S MyServer

ประมวลผลกล่องจดหมายทั้งหมด MyServer โดยการใช้ MyProfile เป็นส่วนกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบ:
CalCheck -P MyProfile -S MyServer

เพียงแค่กล่องจดหมายในการประมวลผล MyProfile:
CalCheck -P MyProfile

กล่องจดหมายที่ระบุดำเนินการ และใช้ MyProfile เป็นส่วนกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบ:
CalCheck -P MyProfile -M " / o =ผัง องค์กร/ou = orgunit/cn =ผู้ รับ/cn = UserA " -N "ผู้ใช้"

ประมวลผลรายการของกล่องจดหมายใน "C:\Directory\List.txt":

CalCheck -L "C:\Directory\List.txt"

หมายเหตุ "List.txt" ที่มีอยู่ในรูปแบบของการรับจดหมาย | ผลผลิต fl ที่มี LegacyExchangeDN และชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแต่ละกล่องจดหมาย:

ชื่อ: ชื่อที่ใช้แสดง
LegacyExchangeDN: /o =ผัง องค์กร/ou = AdminGroup/cn =ผู้ รับ/cn =กล่องจดหมาย


ประมวลผลกล่องจดหมาย ย้ายรายการข้อผิดพลาดไปยังโฟลเดอร์ CalCheck ในกล่องจดหมาย และทำให้รายงานข้อความในกล่องขาเข้า:
CalCheck -F -R

กล่องจดหมายตามโพรไฟล์เฉพาะและรุ่นของ Outlook สามารถประมวลผล จำเป็นเมื่อคุณเรียกใช้--เคียงข้างกันการติดตั้ง Office คลิกทูรันสถานการณ์สมมติ:
CalCheck - C####> -P MyProfile
หมายเหตุตัวยึดตำแหน่ง####> เวอร์ชั่น Outlook (ตัวอย่างเช่น2007, 2010หรือ2013) แทน

พิมพ์ข้อความนี้:
CalCheck - หรือไม่


เรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ)

การประมวลผลรายการของกล่องจดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ให้สิทธิการเข้าถึงแบบเต็มไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือองค์กรแลกเปลี่ยนผู้ใช้
  1. Cmdlet PowerShell ในตัวอย่างต่อไปนี้ให้สิทธิการเข้าถึงแบบเต็มของ AdminB ไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดใน OrgUnit2:

   รับจดหมาย - OrganizationalUnit "OrgUnit2" | เพิ่ม-MailboxPermission-FullAccess - AccessRights "AdminB" ของผู้ใช้
 2. สร้างรายการของกล่องจดหมาย ซึ่งรวมถึงชื่อที่ใช้แสดงและ LegacyExchangeDN ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดแลกเปลี่ยน PowerShell และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:

   รับจดหมาย-เซิร์ฟเวอร์ "ชื่อเซิร์ฟเวอร์" | ชื่อ fl, LegacyExchangeDN | แฟ้มออกpath_file_name> -ความกว้าง 200

   หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ และตัวยึดที่เป็นตัวแทน path_file_name แทนพาธและชื่อไฟล์ของไฟล์.txt ที่จะสร้าง
  2. คัดลอกแฟ้ม.txt เวิร์กสเตชันที่จะเรียกใช้ CalCheck
 3. เรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนเวิร์กสเตชันที่มีการติดตั้ง Outlook เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงแบบเต็มไปยังกล่องจดหมาย
  2. สร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่ และจากนั้น กำหนดค่าบัญชี Exchange Server เพื่อใช้โหมดออนไลน์
  3. เรียกใช้คำสั่งและจากนั้น เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีซึ่งเป็นที่ตั้งของ CalCheck
  4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   CalCheck -Lพาธและชื่อไฟล์>

   หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง <path and="" file="" name=""></path> แสดงเส้นทางของไฟล์.txt ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2
เมื่อคุณเรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ) มีสร้างไฟล์ต่อไปนี้:
 • CalCheckMaster.log ครั้งนี้เป็นสรุปสำหรับกล่องจดหมายทั้งหมดที่ถูกประมวลผล
 • CalCheck__<mailbox></mailbox>บันทึกไว้ มีแฟ้มหนึ่งถูกสร้างสำหรับแต่ละกล่องจดหมายที่มีการประมวลผล

  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง <mailbox></mailbox> แสดงชื่อผู้รับส่วนของ LegacyExchangeDN

แฟ้มการกำหนดค่าใน CalCheck เวอร์ชั่น 2

CalCheck เวอร์ชั่น 2 (v2) รวมแฟ้ม CalCheck.cfg ในขณะนี้ แฟ้มนี้อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันที่ CalCheck.exe อยู่ ถ้าไม่มีแฟ้ม.cfg, CalCheck v2 แสดงข้อผิดพลาด และเรียกใช้ แฟ้ม.cfg อยู่ในรูปแบบข้อความล้วน คุณสามารถแก้ไขแฟ้มเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการทดสอบแต่ละรายการด้วยตนเอง โดยค่าเริ่มต้น การทดสอบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นtrue โดยค่าเริ่มต้น ดังนั้น การทดสอบทั้งหมดจะดำเนินการต่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2678030 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.2
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB2678030 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2678030

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com