แก้ไข: ไม่มีสนับสนุนคุณลักษณะการบริการคุณภาพของข้อมูลบนอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์เข้าแทนที่ AlwaysOn 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2674817 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ฉบับที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์เข้าแทนที่ Microsoft SQL Server 2012 AlwaysOn แล้ว คุณคลิกเพื่อเลือก บริการคุณภาพของข้อมูล (DQS) กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ บริการของกลไกจัดการฐานข้อมูล ในการ เลือกลักษณะพิเศษหน้า ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง
 • ที่ เริ่มการทำงาน ไอคอนทางลัดเมนู สำหรับไคล เอ็นต์คุณภาพของข้อมูล และข้อมูลการติด ตั้งเซิร์ฟเวอร์คุณภาพบนโหนดคลัสเตอร์เพิ่มหายไป
 • ไบนารีคุณภาพบริการข้อมูลบนโหนเพิ่มหายไป
 • ถ้าคุณเข้าแทนที่บนอินสแตนซ์ของ SQL Server จะโหนดคลัสเตอร์ที่เพิ่มเข้าไป และเชื่อมต่อจากแอพลิเคชันไคลเอนต์คุณภาพข้อมูลไปแล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  บริการคุณภาพข้อมูลใบอนุญาตหมดอายุแล้ว

  ข้อความ ID: ServerLicenseExpired

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณพยายามติดตั้งบริการคุณภาพข้อมูล (DQS) โดยการเรียกใช้ DQSInstaller.exe บนโหนดคลัสเตอร์หลัก DQSInstaller การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server เพื่อสร้างแค็ตตาล็อก DQS ไม่ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดอย่าง น้อยหนึ่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): ที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่าย หรืออินสแตนซ์เฉพาะข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับ SQL Server เซิร์ฟเวอร์ไม่พบ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ตรวจสอบว่า ชื่ออินสแตนซ์ถูกต้อง และ SQL Server ที่ถูกกำหนดค่าให้อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล (ผู้ให้บริการ: ชื่อผู้ให้บริการของไปป์ ข้อผิดพลาด: 40 - ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): ที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่าย หรืออินสแตนซ์เฉพาะข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับ SQL Server เซิร์ฟเวอร์ไม่พบ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ตรวจสอบว่า ชื่ออินสแตนซ์ถูกต้อง และ SQL Server ที่ถูกกำหนดค่าให้อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล (ผู้ให้บริการ: เครือข่าย SQL อินเตอร์เฟส ข้อผิดพลาด: 26 - ข้อผิดพลาดค้นหาอินสแตนซ์ของ/ระบุ)

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหาที่ 1
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรแกรมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL

สาเหตุของปัญหาที่ 2
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก DQSInstaller.exe ไม่สามารถใช้ชื่อเสมือนในคลัสเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ ปรับปรุงนี้ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับ DQS เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า SQL Server 2012 คลัสเตอร์ DQS ใน SQL Server 2012 สนับสนุนการติดตั้งเฉพาะในสถานการณ์สมมติคลัสเตอร์ โดยไม่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ บนโหนดคลัสเตอร์ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ถ้าติดตั้งคลัสเตอร์เข้าแทนที่แล้ว และคุณลักษณะ DQS หายไปจากโหนดคลัสเตอร์ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ หรือรอง การติดตั้ง SQL Server 2012 ได้ถูกถอนการติดตั้ง (RemoveNode) และถูกติดตั้งแล้ว ใหม่ (AddNode) บนโหนเหล่านั้น โดยใช้การปรับปรุง CU1 และ ด้วยการทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ก่อนที่คุณเอาอินสแตนซ์ SQL Server 2012 คลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ ดูรายละเอียด "เอาโหน" ในบทความต่อไปนี้ Microsoft Books Online:
  ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191545 (SQL.110)
 • ถ้าคุณไม่มีอินสแตนซ์ของติดตั้ง SQL Server 2012 ไว้ คุณยังคงควรทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เพื่อทำการติดตั้ง และ การใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 ก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง RTM ใด ๆ แล้ว ปรับปรุงจะรวมเมื่อคุณทำการเซ็ตอัพขึ้นมาใหม่ในคลัสเตอร์

  หมายเหตุเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า SQL Server 2012 คุณได้รับพร้อมท์ให้ขั้นตอน "สแกนสำหรับผลิตภัณฑ์ปรุง" อย่างไรก็ตาม สามารถค้นหา และดาวน์โหลดเฉพาะ Microsoft ทั่วไปแจกจ่าย Release (GDR) และบริการการปรับปรุงชุด ไม่มีแสดงว่าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1

  เมื่อต้องรวมแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 คุณสามารถใช้บรรทัดคำสั่งให้ชี้ไปที่แพคเกจที่ดาวน์โหลดสำหรับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไว้ในโฟลเดอร์หรือเส้นทาง UNC ตัวอย่าง ดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   C:\CU1Update
  2. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้จะเรียกใช้แฟ้ม.ini ของตัวให้ชี้โปรแกรมติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ไปยังโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้ว่าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง:
   • เมื่อต้องการติดตั้ง SQL Server 2012 ร่วมกับคุณลักษณะของ DQS บนโหนดคลัสเตอร์หลัก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. เปิดพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     Setup.exe /การดำเนินการ = addnode /updatesource=เส้นทางโฟลเดอร์ของโปรแกรมปรับปรุง EXE>

     ตัวอย่าง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     Setup.exe /action = addnode /updatesource = c:\CU1Update
    2. ดำเนินการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดยทั่วไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
     1. คลิกตกลง เมื่อต้องตั้งค่ากฎการสนับสนุน
     2. ในการการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หน้า การตรวจ สอบว่า แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว แล้ว คลิก ถัดไป.
     3. ในการ ติดตั้งแฟ้มการติดตั้งหน้า คลิกติดตั้ง.
     4. บนเพจต่อไปนี้ถัดไป:
      • กฎการสนับสนุน
      • รหัสผลิตภัณฑ์
      • เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
      • โปรแกรมติดตั้งบทบาท
       
     5. เลือกบริการของกลไกจัดการฐานข้อมูล, บริการคุณภาพของข้อมูลและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คุณอาจจำเป็นแล้ว คลิกถัดไป.
     6. ในการ กฎของคุณลักษณะหน้า คลิก ถัดไป.
     7. ในการการตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์ตั้งหน้า ชนิดเครือข่ายใน SQL Server ชื่อสำหรับคลัสเตอร์ล้ม และจากนั้น คลิกถัดไป.
     8. ในการความต้องการเนื้อที่ดิสก์หน้า คลิก ถัดไป.
     9. ในการกลุ่มทรัพยากรคลัสเตอร์หน้า ชนิดชื่อของ SQL Server ของคลัสเตอร์กลุ่มทรัพยากรที่ทรัพยากรคลัสเตอร์เข้าแทนที่จะเพิ่ม และจากนั้น คลิกถัดไป.
     10. ในการเลือกดิสก์คลัสเตอร์หน้า เลือกดิสก์ และคลิกถัดไป
     11. ในการการกำหนดค่าเครือข่ายคลัสเตอร์ หน้า การตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย และจากนั้น คลิกถัดไป
     12. ในการกำหนดค่าบริการหน้า ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ และจากนั้น คลิกถัดไป
     13. บนเพจต่อไปนี้ ถัดไป:
      • รายงานข้อผิดพลาด
      • กฎการติดตั้งคลัสเตอร์
      • พร้อมที่จะติดตั้ง
   • การติดตั้ง SQL Server 2012 ร่วมกับคุณลักษณะของ DQS บนโหนดคลัสเตอร์ที่เพิ่มเติม หรือรอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. เปิดพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     Setup.exe /action = addnode /updatesource =เส้นทางโฟลเดอร์ของโปรแกรมปรับปรุง EXE>
     ตัวอย่าง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     setup.exe /action = addnode /updatesource = c:\CU1Update
    2. ดำเนินการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดยทั่วไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
     1. คลิก ตกลง เมื่อต้องตั้งค่ากฎการสนับสนุน
     2. ในการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หน้า การตรวจ สอบว่า ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่แล้ว แล้ว คลิก ถัดไป.
     3. ในการ ติดตั้งแฟ้มการติดตั้ง หน้า คลิก ติดตั้ง.
     4. บนเพจต่อไปนี้ถัดไป:
      • ตั้งค่ากฎการสนับสนุน
      • รหัสผลิตภัณฑ์
      • เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
     5. ในการ ตั้งค่าคอนฟิกของโหนดคลัสเตอร์หน้า พิมพ์ชื่อเครือข่ายของ SQL Server จากการติดตั้งโหนดคลัสเตอร์หลัก (ดูขั้นตอนการ 2B7 ภายใต้จุดแสดงหัวข้อย่อยก่อนหน้าสำหรับชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server), แล้ว คลิกถัดไป.
     6. บนเพจต่อไปนี้ ถัดไป:
      • รายงานข้อผิดพลาด
      • เพิ่มกฎของโหนด
      • พร้อมที่จะเพิ่มโหนด


    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง SQL Server 2012 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  3. หลังจากคลัสเตอร์ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว (รวมถึงแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1) และเริ่มระบบใหม่ใด ๆ ที่ร้องขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องเรียกใช้ DQSInstaller.exe เพื่อทำการติดตั้ง DQS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
   DQS อัพเกรด: ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงที่สะสมข้อมูลคุณภาพบริการ
   1. ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DQSInstaller.exe บนอินสแตนซ์ที่ได้รับผลกระทบในอดีตเพื่อสร้างแค็ตตาล็อก DQS คุณต้องเรียกใช้ DQSInstaller.exe จากโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่เพื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของ DQS

    บนโหนของคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เรียกใช้ DQSInstaller.exe จากนั้น เมนู'เริ่ม' > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft SQL Server 2012 > บริการคุณภาพของข้อมูล > โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์คุณภาพของข้อมูล. ดังกล่าวจะตรวจหาชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน และตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อก DQS และแอสเซมบลีที่บนอินสแตนซ์นั้น
   2. หรือ ถ้าคุณเรียกใช้ DQSInstaller ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 1 บนโหนดคลัสเตอร์เพิ่ม คุณต้องใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อปรับรุ่นแค็ตตาล็อก DQS โดยใช้ DQSInstaller.exe–upgrade สลับกัน
    1. คุณต้องล็อกอินเป็นบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ และบัญชีต้องเป็นสมาชิกของหน้าที่ sysadmin ในอินสแตนซ์โปรแกรมฐานข้อมูลที่สอดคล้องกันของ SQL Server 2012
    2. ในระบบที่เปิดใช้งาน UAC เปิดพร้อมท์คำสั่งเป็นผู้ดูแลเมนู'เริ่ม' > คำสั่ง. คลิกขวาไอคอน CMD.exe จากนั้นเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
    3. เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังโฟลเดอร์ binn สำหรับอินสแตนซ์ที่เหมาะสมฐานข้อมูลโปรแกรมโปรแกรมแฟ้มตั้ง เช่นต่อไปนี้: ซีดี "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11InstanceName\MSSQL\Binn"
    4. เรียกใช้คำสั่งปรับรุ่น DQSInstaller.exe ที่คำสั่งนี้จะตรวจหาชื่อเสมือนที่ถูกต้องและชื่ออินสแตนซ์ให้ปรับรุ่น DQSInstaller.exe-ปรับรุ่น

ปรับปรุงข้อมูล

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 ปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2012

การปรับปรุงการตรวจหา DQSInstall.exe

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้มีการปรับปรุง DQSInstaller.exe สำหรับการตรวจพบสำหรับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์

หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ DQSInstaller.exe จะตรวจหาอินสแตนซ์คลัสเตอร์ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. DQSInstaller.exe ตรวจหาตัวระบุของอินสแตนซ์ปัจจุบัน โดยใช้ค่ารีจิสทรีในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\ชื่ออินสแตนซ์\SQL\
 2. DQSInstaller.exe ตรวจสอบถ้าอินสแตนซ์นั้นจะเป็นกลุ่ม โดยใช้ค่ารีจิสทรีภายใต้คีย์ ID อินสแตนซ์ที่สอดคล้องกัน:
  SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Id ของอินสแตนซ์\Cluster
 3. ตามค่าคีย์นี้ ถ้าอินสแตนซ์ที่มีกลุ่ม ใช้ชื่อเสมือนจากคีย์นี้ในสายอักขระการเชื่อมต่อ SQL DQSInstaller.exe สามารถใช้ชื่อเสมือนเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server การสร้างแค็ตตาล็อก DQS ถ้าไม่มีเกาะอินสแตนซ์ DQSInstaller.exe จะสร้างสายเชื่อมต่อ SQL Server ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ Windows เครื่องจักรชื่อสำหรับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
 4. สำหรับกรณีที่มีการตั้งชื่อ สายอักขระการเชื่อมต่อ DQSInstaller.exe ถูกสร้างขึ้น โดย suffixing เสมือนชื่อ หรือชื่อที่ มีเครื่องหมายทับขวาตัวเครื่อง และชื่ออินสแตนซ์ ตัวอย่างmachinename\instancename.

  หมายเหตุ ชื่ออินสแตนซ์สามารถถูกเขียนทับด้วยการ -ตัวอย่าง อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งเป็นสวิตช์สำหรับ DQSInstaller.exe ถ้าชื่ออินสแตนซ์ที่ไม่ถูกต้องจะมองเห็น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ การติดตั้งอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ SQL Server บนโหนดคลัสเตอร์ และเปิดการใช้งานคุณลักษณะการ DQS

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน MDS ในการติดตั้ง SQL Server 2012 คลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2683467 แก้ไข: ไม่มีสนับสนุนบริการของข้อมูลต้นแบบ SQL Server 2012 ในการติดตั้ง SQL Server 2012 คลัสเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้ม AlwaysOn โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้ม AlwaysOn

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2674817 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2674817 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2674817

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com