Cach Chen Video t mt Website vao mt ban trinh chiu trong PowerPoint 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2672642 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay m ta cach chen mt video t mt website vao mt ban trinh bay trong Microsoft Office PowerPoint 2010.

Ban co th lin kt n mt video t ban trinh bay PowerPoint cua ban t cac web site s dung ma nhung nh YouTube, Hulu va hn th na. Khi ban nhung video cua minh, ban khng phai lo lng v vn mt tp khi ban gi ban trinh bay cua minh do tt ca cac tp a o.

Chu yPhin ban PowerPoint 2010 64 bit khng tng thich vi phin ban 32 bit cua QuickTime hay Flash. Ban phai cai t phin ban 64 bit cua QuickTime hay Flash hoc phin ban 32 bit cua PowerPoint 2010. Nu tinh nng nay khng c bt hoc lam m trong PowerPoint 64 bit, kim tra am bao ban co QuickTime hoc Flash 64 bit c cai t.


am bao rng Flash Player c cai t trn may tinh. Sau , h?y lm theo cc b?c sau:

 1. Bm vao tab Xem trong PowerPoint, chon Thng thng trong Xem Ban trinh bay ri bm ban trinh chiu ma ban mun thm video vao.
 2. Trong trinh duyt cua ban, m website cha video ban mun lin kt n, nh YouTube hoc hulu.
 3. Trn website khac, inh vi video ban mun lin kt n, va sao chep ma Nhung. Vi du: trong YouTube, bm Chia se, bm Nhung, chon hp kim S dung ma nhung cu, ri sao chep ma nhung.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2675530  Chu y
  Phn ln cac web site cha video bao gm mt ma nhung, nhng vi tri cua cac ma nhung se khac nhau tuy thuc vao mi web site. Va mt s video khng co ma nhung, do o ban khng th lin kt n cac video o. Va ro rang la du chung c goi la 'ma nhung' nhng ban thc s lin kt n video va khng phai nhung no vao ban trinh bay cua minh.
 4. Trong PowerPoint, trn tab Chen, trong nhom Phng tin, bm vao mui tn di Video.
 5. B?m vo Video t? Web Site.
 6. Trong hp thoaiChen Video t Web Site, dan ma nhung, ri bm Chen.


THNG TIN THM

Phin ban 64 bit cua Windows 7 co th co hai phin ban Internet Explorer. M?t phin ban ?c g?i l "Internet Explorer (64 bit)." Phin ban khac la Internet Explorer 32 bit c goi la "Internet Explorer." Phin ban Flash Player mi nht c h tr trn cac phin ban Internet Explorer 32 bit va 64 bit. Trn Windows 7, chay trinh cai t Flash Player cai t Flash Player trn ca hai trinh duyt 32 bit va 64 bit nu ca hai trinh duyt hin co.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach nhn c Shockwave Flash/Adobe Flash Player, hay truy cp Web site flash player sau:

http://www.adobe.com

Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2672642 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft PowerPoint 2010
T? kha:
consumeroff2010track KB2672642

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com