แก้ไข: ประสิทธิภาพช้าเมื่อคุณใช้ DQS เพื่อทำข้อมูล cleansing กับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ใน SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2669955 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้บริการคุณภาพข้อมูล (DQS) เพื่อทำข้อมูล cleansing กับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL ประสิทธิภาพการทำงานช้าเกิดขึ้นใน SQL Server 2012 ตัวอย่าง อาจใช้เวลานานกว่าชั่วโมง 18 เพื่อทำ cleansing ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีระเบียน 1.5 ล้าน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
กระแสงานสิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์
Microsoft.Ssdqs.Core.Context.ResponseException: แก้ไขลำดับข้อผิดพลาดร้ายแรง ---> System.Data.SqlClient.SqlException: (ประมวลผลรหัส 41) ของธุรกรรมถูกล็อกเนื่องจากทรัพยากรล็อกกับกระบวนการอื่น และได้ถูกเลือกเป็นเอกสารการชะงักงัน เรียกใช้ธุรกรรม
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
กระแสงานสิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์
Microsoft.Ssdqs.Core.Context.ResponseException: ล้มเหลวในการเรียกใช้ calibrator หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการปรับเทียบ ---> System.Data.SqlClient.SqlException: แทรกจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง schema ของตารางเป้าหมาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการประมวลผลภายในสำหรับล้านแถวต้นฉบับเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก ๆ ระหว่าง cleansing ข้อมูล DQS อย่างไรก็ตาม แต่ละธุรกรรมที่ทำงานข้ามเธรดแบบขนาน เมื่อแหล่งข้อมูลมีขนาดใหญ่ และมีธุรกรรมจำนวนมากที่ทำงานผ่านพอร์ตขนานเธรด การชะงักงันเกิดขึ้น ดังนั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 20012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 ปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2012
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้แฟ้ม DQSInstaller.exe เพื่อปรับรุ่น DQS schema เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม DQSInstaller.exe ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาไปยังโฟลเดอร์ตัวอย่าง:
  ซีดี "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.<InstanceName></InstanceName>\MSSQL\Binn"
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับรุ่น DQS schema:
  DQSInstaller.exe-ปรับรุ่น
หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณสำรองฐานข้อมูล DQS_MAIN และ DQS_PROJECTS ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ดำเนินการข้อมูล cleansing ชุดขนาดเล็กของแหล่งข้อมูลในแต่ละครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่น DQS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
วิธีการปรับรุ่น DQS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2669955 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2669955 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2669955

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com