รหัสเหตุการณ์ 2915 ถูกบันทึกที่บ่งชี้ว่า fallback กับนโยบายการควบคุมปริมาณถูกใช้บนบัญชีผู้ใช้บริการในระบบ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2668900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้บริการในการเข้าถึงกล่องจดหมายที่มีโฮสต์อยู่บน Microsoft Exchange Server 2010
  • บัญชีผู้ใช้บริการพยายามเข้าถึงในกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
  • ข้อผิดพลาดในการสื่อสารแบบชั่วคราวที่เกิดขึ้นใน Active Directory โดเมน Services (AD DS)
ในสถานการณ์สมมตินี้ การสื่อสารกับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจล้มเหลว เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การเชื่อมต่ออาจ throttled ในระดับเริ่มต้นแทนที่เป็นในระดับสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ ดังนั้น fallback ข้อมูลอาจจะนำฝากในนโยบายการควบคุมปริมาณสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น บริการหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องใช้กับบัญชีผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อมูลจาก Exchange server

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ผู้ใช้ BlackBerry ไม่ตรงกันของกล่องจดหมายกับ Exchange server

นอกจากนี้ 2915 ID เหตุการณ์ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บน Exchange server ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น:

ID: 2915
ระดับ: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MSExchange ADAccess
ข้อความ: กระบวนการ Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe (PID = 5372) ผู้ใช้ ' Sid ~ DOMAIN\SERVICEACCOUNT ~ หัวต่อ rca แบบ ~ false' ผ่านไปเกินกว่างบประมาณ '263 ครั้งสำหรับคอมโพเนนต์ 'หัวต่อ rca แบบ' ภายในรอบระยะเวลาหนึ่งนาที รายละเอียด: ' นโยบาย: [Fallback], ส่วน: MaxConcurrency:262;' ค่า threshold: '100'


การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมการปรับปรุงต่อไปนี้:
2685289 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เริ่มบริการ Exchange Server 2010 Client Access

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2668900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มิถุนายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2668900 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2668900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com