แสดงเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกโปรแกรมติดตั้งไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266668 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง และถอนการติดตั้งโปรแกรม เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'อาจแสดงโปรแกรมที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง กล่องโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้อาจประกอบด้วยเพียงหนึ่งสายอักขระข้อความ หรืออาจแสดงช่องว่างขนาดใหญ่ก่อนรายการโปรแกรม อาจรวมถึงปัญหาการแสดงผลอื่น ๆ ที่ไม่มีอยู่ในรายการโปรแกรม นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:

ข้อความ 1
มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คลาสที่ไม่ได้ลงทะเบียน
res://appwiz.cpl/listbox.htc
บรรทัด: 225
ข้อความ 2
ออบเจคต์ไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือเมธอด res://appwiz.cpl/default.hta
บรรทัด: 75

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคำสั่งถอนการติดตั้งโปรแกรมได้ลบรายการรีจิสทรีที่ใช้ โดย Windows และเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกโดยไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50542

หมายเหตุ
 • ถ้าเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่คุณเรียกใช้ Fix นั้นโซลูชัน โปรดทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นแบบแทนที่ โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พิมพ์ คำสั่ง.
 2. ที่พรอมต์ พิมพ์ REGSVR32APPWIZCPL.
 3. ถ้าล้มเหลว ที่ค้นหารายการรีจิสทรี arelisted ที่ด้านล่าง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบรีจิสทรีสำหรับค่า keysand ต่อไปนี้ สร้างคีย์หรือค่าใด ๆ ขาดหายไปใหม่อีกครั้ง โปรดสังเกตว่า แป้นเหล่านี้ใช้อักษรระบุไดรฟ์ thesystem คุณอาจต้องปรับปรุงรายการเหล่านี้ให้ตรงกับ theconfiguration คอมพิวเตอร์ของคุณ
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4 }]
   "ADODBชุดระเบียน"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4 } \InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4 } \InprocServer32]
   "ThreadingModel "="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4 } \ProgID] "ADODBRecordset.2.5 "
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4 } \VersionIndependentProgID]
   "ADODBชุดระเบียน"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ { 2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB แถวไลบราตำแหน่งรี"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel" = "ทั้งสอง"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382 } \InProcServer32]
   "% SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. ทำตามขั้นตอนในหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ ในขณะที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และทดสอบเพื่อดูว่าปัญหานี้แก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข ข้ามขั้นตอนเหลือ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 5
  • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้กับ Internet Explorer 6.0 โดยการติดตั้ง ซ่อมแซม Internet Explorer 6.0:
   1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
   2. วางคำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\ProgramFiles\Internet Explorer\Setup\SETUP/G EXE""C:\WINDOWS\IE UninstallLog.Txt
    เนื่องจากคำสั่งนี้จะต้องมีขนาดตัวอักษรที่ถูกต้อง Microsoft แนะนำให้คุณคัดลอกคำสั่งจากบทความนี้ และวางคำสั่งในกล่อง เปิด
  • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้กับ Internet Explorer 5.0 หรือ 5.5 ติดตั้ง ซ่อมแซม Internet Explorer 5.0 หรือ 5.5:
   1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
   2. วางคำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง:
    setupwbv.dll,IE5Maintenance rundll32 "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP/G EXE""C:\WINDOWS\IE ถอน Log.Txt
    เนื่องจากคำสั่งนี้จะต้องมีขนาดตัวอักษรที่ถูกต้อง Microsoft แนะนำให้คุณคัดลอกคำสั่งจากบทความนี้ และวางคำสั่งในกล่อง เปิด
 5. ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่:

  หมายเหตุก่อนที่คุณทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปรับรุ่นแบบแทน ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
  1. เรียกใช้ Winnt32.exe จากไดเรกทอรี \I386 ในซีดีการติดตั้ง Windows 2000
  2. เมื่อปรากฏหน้าจอการติดตั้ง Windows 2000 คลิกปรับรุ่นเป็น Windows 2000
  3. อนุญาตให้มีการติดตั้งเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก ยังคงทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีเนื้อหาที่แสดง หรือถ้าคุณต้องการลองแก้ไขปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องปรับรุ่นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรม Internet Explorer ตรวจสอบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประกอบด้วยรายการ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
หมายเหตุ ถ้าคีย์รีจิสทรีก่อนหน้านั้นว่างเปล่า เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกอาจมีค่าว่างด้วย

ใช้บรรทัดคำสั่ง REGSVR32 [เส้นทาง\ชื่อแฟ้ม] การลงทะเบียนแฟ้มแต่ละแฟ้มต่อไปนี้:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [ลงทะเบียนไมได้]
ถ้าเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมแสดงข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือว่างเปล่า ตรวจสอบวันที่ของแฟ้ม หากเป็นไปได้ ลงทะเบียนแฟ้มต่อไปนี้:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
%systemroot%\System32\User32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [ลงทะเบียนไมได้]
[สามารถลงทะเบียนไม่ได้] %systemroot%\System32\Lz32.dll
[สามารถลงทะเบียนไม่ได้] %systemroot%\System32\Comctl32.dll
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [ลงทะเบียนไมได้]
[สามารถลงทะเบียนไม่ได้] %systemroot%\System32\NetapI32.dll
%systemroot%\System32\Secur32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [ลงทะเบียนไมได้]
[สามารถลงทะเบียนไม่ได้] %systemroot%\System32\Ws2_32.dll
[สามารถลงทะเบียนไม่ได้] %systemroot%\System32\Ws2help.dll
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [ลงทะเบียนไมได้]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [ลงทะเบียนไม่ได้]
ถ้าเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกสามารถวาดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของกล่องโต้ตอบ แต่ไม่แสดงเนื้อหาโปรแกรมที่ติดตั้งใดๆ ตรวจสอบรีจิสทรีสำหรับสถานะของคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
ถ้าคีย์รีจิสทรีนี้ขาดหายไป คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มข้อความ บันทึกแฟ้ม โดยใช้นามสกุล.reg แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนค่าที่เหมาะสม

สำหรับตัวแก้ไขรีจิสทรีของ Windows เวอร์ชั่น 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382 } \InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel "="Apartment"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" รายการต่อไปนี้มีคีย์รีจิสทรีทั้งหมดที่ใช้งาน โดยการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ต้องตั้งค่าคีย์เหล่านี้ โดยการลงทะเบียน Appwiz.cpl โดยมีให้เพื่อการอ้างอิงไขว้เพื่อยืนยันว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382 }]
  @ = "% DESC_ShellAppMgr %"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382 } \InProcServer32]
  @ = "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel "="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382 }]
  @ = "Installed Apps Emulator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382 } \InProcServer32]
  @ = "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel "="Apartment"

  หมายเหตุ คีย์นี้มีอยู่ใน Microsoft Windows XP เท่านั้น
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382 }]
  @ = "Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382 } \InProcServer32]
  @ = "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel "="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382 } "="เชลล์ ApplicationManager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382 } "="ติดตั้ง AppsEnumerator"

  หมายเหตุ คีย์นี้มีอยู่ใน Microsoft Windows XP เท่านั้น
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @ = "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382 }"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382 }" = "Darwin AppPublisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  รายการรีจิสทรีที่ถูกใช้เมื่อ ARP กำลังทำงานอยู่

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  อ่านแฟ้ม INF รหัสอ่านชื่อแฟ้ม INF Usedis ส่วน INF "AppInstallList"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  ตั้งค่าเป็น 1 ขณะ ARP กำลังทำงาน บอกว่า isrunning ARP TS
  ตั้งค่าเป็น 0 เมื่อ ARP ออก
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers ผู้เผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ที่แจงนับ
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  อ่านเพื่อตรวจสอบว่า wx86 ถูกเปิดใช้งาน
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  ระบุค่าที่สามารถรับรายการของตัวจัดการ "-ลิงค์ใหม่" โปรแกรม lookslike ตัวจัดการเหล่านี้อาจเพิ่มการเชื่อมโยง สำหรับรายการ- เช่น theStart เมนู เดสก์ท็อป หรือรายการอื่น ๆ ได้
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  อ่านเพื่อดูว่ามีการเริ่มการทำงานถูกต้องหลังจาก runningsetup
  สถานะการออนไลน์ของค่าหมายความว่า ต้องติด== true
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265829 เครื่องมือโปรแกรม Add\Remove อาจไม่ทำงานหลังจากติดตั้ง Internet Explorer 5.5 หรือ Internet Explorer 6 ใน Windows 2000
315341 วิธีการดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP
292175 วิธีการที่ทำการอัปเกรดแบบแทนที่ของ Windows 2000

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266668 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB266668 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266668

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com