Instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) afi?ează incorect programele instalate

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 266668 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

SIMPTOME

Când instala?i ?i dezinstala?i programe, instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) din Panoul de control este posibil să afi?eze incorect programele instalate. Caseta Currently installed programs (Programe instalate) poate con?ine doar un singur ?ir de text sau poate afi?a un spa?iu mare necompletat înainte de intrările de programe. Printre alte probleme de afi?are posibile se numără aceea că nu se listează niciun program. În plus, este posibil să apară unul dintre următoarele mesaje de eroare:

Mesajul 1
An unexpected error occurred. (Eroare nea?teptată.) Class not registered
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Line:225
Mesajul 2
Object doesn't support this property or method (Obiectul nu acceptă această proprietate sau metodă) res://appwiz.cpl/default.hta
Line: 75

CAUZĂ

Această problemă poate apărea dacă programul de dezinstalare pentru un program elimină incorect intrările de registry care sunt utilizate de Windows ?i de către instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe).

REZOLUȚIE

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru mai multe informa?ii despre copierea de rezervă ?i restaurarea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se creează copii de rezervă ?i cum se pot restaura cheile de registry în Windows


Dacă dori?i să remediem problema pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, face?i clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 50542

Note
 • Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) tot nu func?ionează corespunzător după ce executa?i solu?ia Fix it, efectua?i un upgrade pe loc. Pentru mai multe informa?ii despre cum se efectuează un upgrade pe loc, consulta?i sec?iunea „Mai multe informa?ii”.
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă afla?i la computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.

Apoi continua?i cu sec?iunea „S-a remediat problema?”.Remediere personală

Pentru a rezolva această problemă, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, apoi tasta?i CMD.
 2. În linia de comandă, tasta?i REGSVR32 APPWIZ.CPL.
 3. Dacă aceasta nu reu?e?te, căuta?i intrările de registry listate mai jos. Pentru a rezolva această problemă, verifica?i dacă există în registry următoarele chei ?i valori. Crea?i din nou toate cheile sau valorile lipsă. Re?ine?i că aceste chei utilizează litera unită?ii de sistem. Poate fi necesar să ajusta?i aceste intrări pentru a corespunde cu configura?ia computerului.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Urma?i pa?ii dintr-una dintre următoarele proceduri, potrivit computerului dvs., apoi testa?i pentru a afla dacă s-a rezolvat problema. Dacă problema s-a rezolvat, omite?i pa?ii care urmează. Dacă problema nu s-a rezolvat, trece?i la pasul 5.
  • Pentru a rezolva această problemă cu Internet Explorer 6.0 instalat, repara?i Internet Explorer 6.0:
   1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
   2. Lipi?i următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Deoarece această comandă este sensibilă la literele mari ?i mici, Microsoft vă recomandă să copia?i comanda din acest articol, apoi să lipi?i comanda în caseta Deschidere.
  • Pentru a rezolva această problemă cu Internet Explorer 5.0 sau 5.5 instalat, repara?i Internet Explorer 5.0 sau 5.5:
   1. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
   2. Lipi?i următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Deoarece această comandă este sensibilă la literele mari ?i mici, Microsoft vă recomandă să copia?i comanda din acest articol, apoi să lipi?i comanda în caseta Deschidere.
 5. Efectua?i un upgrade pe loc:

  Notă Înainte să efectua?i un upgrade pe loc, asigura?i-vă că efectua?i copii de rezervă ale datelor. Pentru mai multe informa?ii despre riscurile efectuării unui upgrade pe loc, consulta?i sec?iunea „Mai multe informa?ii”.
  1. Executa?i Winnt32.exe din directorul \I386 de pe CD-ROM-ul de instalare Windows 2000.
  2. Când apare ecranul Windows 2000 Setup, face?i clic pe Upgrade to Windows 2000.
  3. Permite?i încheierea instalării.
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) tot nu func?ionează corespunzător, nu afi?ează con?inut sau dacă dori?i să încerca?i să remedia?i această problemă fără să face?i upgrade la versiuni mai recente de Internet Explorer, verifica?i următoarele chei de registry pentru a vă asigura că ele con?in intrări:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Notă Dacă sunt necompletate cheile de registry anterioare, este posibil ca ?i instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) să fie gol.

Utiliza?i linia de comandă REGSVR32 [cale\nume fi?ier] pentru a înregistra fiecare dintre următoarele fi?iere:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [not registerable]
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) afi?ează informa?ii incomplete sau este gol, verifica?i datele fi?ierelor. Unde este posibil, înregistra?i următoarele fi?iere:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\User32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [not registerable]
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) poate desena interfa?a utilizator de dialog, dar nu afi?ează con?inutul niciunui program instalat, verifica?i în registry dacă există următoarea cheie:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Dacă această cheie de registry lipse?te, copia?i următorul text într-un fi?ier text, salva?i fi?ierul cu o extensie .reg, apoi face?i dublu clic pe fi?ier pe computerul afectat, pentru a recupera intrările corespunzătoare.

Pentru Windows Registry Editor, versiunea 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

STARE

Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă în produsele Microsoft enumerate în sec?iunea „Se aplică la”. Următoarea listă include toate cheile de registry care sunt utilizate de instrumentul Adăugare/Eliminare programe. Aceste chei trebuie configurate prin înregistrarea Appwiz.cpl, însă ele sunt furnizate aici pentru referin?ă încruci?ată, pentru a confirma faptul că înregistrarea s-a încheiat cu succes.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Notă Această cheie este disponibilă numai în Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Notă Această cheie este disponibilă numai în Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Intrări de registry care se utilizează odată ce se execută ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Cite?te fi?ierul INF. Codul cite?te numele de fi?ier INF. Sec?iunea INF utilizată este "AppInstallList"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Setat la 1, în timp ce se execută ARP. Comunică TS faptul că se execută ARP.
  Configurat la 0 când se opre?te ARP.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Enumeră editorii aplica?iilor
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Cite?te ca să determine dacă este activat wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Enumerat pentru a ob?ine o listă de rutine de tratare pentru „link nou”. Se pare că aceste rutine de tratare pot adăuga un link pentru un element dat - de exemplu, în meniul Start, pe desktop sau în alte elemente.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Cite?te pentru a afla dacă este necesară repornirea, după executarea programului de instalare.
  Prezen?a valorii semnifică faptul că repornire obligatorie == adevărat.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
265829 Instrumentul Adăugare/Eliminare programe este posibil să nu mai func?ioneze după ce instala?i Internet Explorer 5.5 sau Internet Explorer 6 pe Windows 2000
315341 Cum se realizează un upgrade (o reinstalare) pe loc a Windows XP
292175 Cum se realizează un upgrade pe loc de Windows Server 2000

S-a remediat problema?

 • Verifica?i dacă problema s-a remediat. Dacă s-a remediat problema, a?i terminat cu această sec?iune. Dacă problema nu s-a remediat, contacta?i asisten?a.
 • Apreciem părerea dvs. Pentru a vă spune părerea sau pentru a raporta orice problemă cu această solu?ie, lăsa?i un comentariu în blogul „Remediere automat㔠sau trimite?i-ne un mesaj de po?tă electronică.

Proprietă?i

ID articol: 266668 - Ultima examinare: 11 septembrie 2011 - Revizie: 3.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Cuvinte cheie: 
kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme KB266668

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com