Lm th? no ? k?t h?p nhi?u ti li?u Word thnh m?t trong nh?ng? -EeeKB

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2665750 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Nu ban cn x ly tai liu Word kha thng xuyn trong cng vic thi i khi ban cn trn nhiu tai liu Word thanh mt tai liu. Ban co th sao chep va dan ni dung trc tip khi lng thng tin khng ln. Nhng nh?ng g? n?u n khng ph?i l tr?ng h?p ?

"Chn" th? cho php b?n ? tinh t? nh?p ti li?u.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717755


inh vi "i tng", nhn vao hinh tam giac nho canh o va bm "Vn ban t Tp" t menu tha xung.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717757


Sau o, ban co th chon cac tp trn vao tai liu hin tai. Bng cach nhn va gi Ctrl chon nhiu tai liu.

(Lu ?: Nhng tai liu trn cung se c trn vao vi tri u tin. Do o, hay sp xp va anh s tng tai liu ich trong trng hp ban mun gi th t nht inh cho tai liu cua minh. ?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717758


Phng php ny p d?ng c? Word 2010 v Word 2007. S? quan tm c?n thi?t: Khng nht thit phai gi ung inh dang khi ban trn tai liu. H?y c?n th?n v? i?u .Nu phng phap nay khng phai luc nao cung hiu qua, ban nn tim hiu trong Din an xem liu co giai phap nao tt nht cho ban.

Chng ti hoan nghnh t?t c? cc ? ki?n v ? xu?t c?a b?n!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Chung ti hoan nghnh tt ca cac y kin cua ban
Sau khi ban trai nghim EeeKB, vui long chm im bai vit nay trong bang phan hi cui trang nu ban co thi gian. Chng ti s? nh gi cao s? gip ? c?a b?n ? c?i thi?n c?a chng ti. Moi khuyn nghi hay y tng hay lun c hoan nghnh trong "Nhn xet Khac" ( co giai phap nhanh hn cho s c cua ban, cac truy vn ky thut co th c a vao thao lun trong cac bai ng thich hp tai Cng ng Microsoft)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2665750 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com