การเปลี่ยนแปลงที่ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีมไม่มีสูญหายบนเซิร์ฟเวอร์ upstream หลังจากกระบวนการกู้คืนอัตโนมัติเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการจำลองแบบ DFS ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2663685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 บางอย่างในสภาพแวดล้อมการจำลองแบบกระจายแฟ้มระบบ (DFS) เซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีมในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮับ เซิร์ฟเวอร์นี้เหมือนกับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ upstream
 • เซิร์ฟเวอร์ upstream จะปิดลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ upstream
 • กระบวนการกู้คืนอัตโนมัติเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มต้นบริการการจำลองแบบ DFS บนเซิร์ฟเวอร์ upstream
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงที่ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีมไม่สูญหายบนเซิร์ฟเวอร์ upstream

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานใน แค็ตตาล็อก Microsoft Update.

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน บริการการจำลองแบบ DFS กู้คืนฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสำรองแฟ้มถูกจำลองแบบก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการกู้คืน หลังจากที่กระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Instrumentation การจัดการของ Windows (WMIC) เพื่อดำเนินการจำลองแบบ DFS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่องโต้ตอบการเรียกใช้พิมพ์WMICและจากนั้น คลิกตกลง
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง WMIC พิมพ์/namespace:\\root\microsoftdfs เส้นทาง DfsrVolumeConfig volumeGuid = "GUID ของไดรฟ์ข้อมูลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ upstream> " โทร ResumeReplicationแล้ว กด Enter
หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบริการการจำลองแบบ DFS โดยอัตโนมัติกู้คืนฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\StopReplicationOnAutoRecovery


บันทึกย่อ
 • ถ้ามีตั้งค่าของคีย์ย่อยของรีจิสทรีStopReplicationOnAutoRecoveryเป็น1การจำลองแบบ DFS การกู้คืนอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน
  เมื่อเงื่อนไขข้อผิดพลาดควรเกิดขึ้น คุณอาจสังเกตการจำลองแบบ DFS เตือนเหตุการณ์ 2213 ดังต่อไปนี้:

  ชื่อแฟ้มบันทึก: การจำลองแบบ DFS
  แหล่งที่มา: DFSR
  รหัสเหตุการณ์: 2213
  งานประเภท: ไม่มี
  ระดับ: คำเตือน
  คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์: MyDFSRMember.contoso.com
  คำอธิบาย
  บริการการจำลองแบบ DFS หยุดการจำลองแบบบนไดรฟ์ข้อมูล f: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อฐานข้อมูล DFSR JET ไม่ปิดสตรี และการกู้คืนอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สำรองแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบได้รับผลกระทบ และจากนั้น ใช้วิธีการ ResumeReplication WMI เพื่อดำเนินการจำลองแบบ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:
  ระดับเสียง: f:
  GUID: 4A5BAE4E-c19D-21E1-A4E7-007056B54182

 • ถ้าค่าของคีย์ย่อยของรีจิสทรีStopReplicationOnAutoRecoveryถูกตั้งค่าเป็น0หรือถ้าไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีStopReplicationOnAutoRecoveryการจำลองแบบ DFS การกู้คืนอัตโนมัติเปิดใช้งาน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0 . 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904188,41621-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190438,91221-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง120,04021-ม.ค.-201206:24ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904199,16821-ม.ค.-201206:19ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190437,37621-ม.ค.-201206:27ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201206:24ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201206:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201206:36ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง119,74421-ม.ค.-201207:48ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904199,68021-ม.ค.-201208:03ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190436,35221-ม.ค.-201208:12ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:47ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:00ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:09ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง121,70421-ม.ค.-201206:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904202,24021-ม.ค.-201206:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190436,86421-ม.ค.-201206:37ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904193,53621-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190435,84021-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง120,83421-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904191,48821-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190435,84021-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง82,09621-ม.ค.-201207:17ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904113,66421-ม.ค.-201207:22ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190421,50421-ม.ค.-201207:35ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:17ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904100,35221-ม.ค.-201207:31ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190419,96821-ม.ค.-201207:26ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:46ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:00ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:09ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:46ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:00ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:09ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง117,78221-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904182,27221-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190436,86421-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904204,80021-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190439,93621-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:48ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904189,44021-ม.ค.-201208:02ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190434,30421-ม.ค.-201208:12ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904189,44021-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190435,84021-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:53ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904186,88021-ม.ค.-201208:07ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190434,81621-ม.ค.-201208:17ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904173,56821-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190434,81621-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:50ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:57ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904168,96021-ม.ค.-201208:14ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190434,30421-ม.ค.-201208:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:49ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.21904172,03221-ม.ค.-201208:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190433,28021-ม.ค.-201208:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:26ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.2190478,84821-ม.ค.-201207:32ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.2190415,87221-ม.ค.-201207:25ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201206:24ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.2190479,87221-ม.ค.-201206:19ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.21904แถวที่ 1638421-ม.ค.-201206:37ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mflไม่เกี่ยวข้อง109,56621-ม.ค.-201207:26ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll.mui6.1.7601.2190479,87221-ม.ค.-201207:22ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe.mui6.1.7601.21904แถวที่ 1638421-ม.ค.-201207:26ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง75,76120-ม.ค.-201223:56ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.1.7601.175142,04820-พฤศจิกายน-201012:57x 64
Dfsrs.exe6.1.7601.219044,535,29621-ม.ค.-201206:22x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองแบบ DFS แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาDfsrVolumeConfigแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลาส DfsrVolumeConfig
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง WMI แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_021341ab1ea173a57e0a003960cd99c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_19e7a7a53b4fb6f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0c0a99a1c16c46b51dab38dad0e86e9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_20c6a3fd207af307.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_220cf4f8a544193f2faf50b8dc2f9854_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_791b90fc6729ebc9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_2730d72c7faa83831e7d0cde0f9b0191_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_5990ba9ea5a6af18.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3beb44df5e00b22f1e4b963dff96c7d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_2a0a53da67fe17b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3c422e6e9d101c4ac4dae1e57fa6d143_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_6996dfe0abc229a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_4363fa70ca3ea5d48d00c451b963a8ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_99b708b8fee0e848.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_48865cbd6eafb5c22f54bd6b36b96ef7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_4ed907667580b1df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_4df0a5ba827c45058e8d810d74a635be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_f1be27238cdd6f72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_56c622f424275a9c47134ba3b0b760ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_882e51fda03ac900.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_5aae9daf46087315d5d1c591d1848e9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_172d973ac0342810.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_5c42bb8f3f844af72ff1e5903360bcda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_85b3860c87bc093f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_5d82a05a1a15a72c568ac39842e80751_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_7bc58cafa03816fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_7047dcc86bd1032582f3429c562664b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_0a7d486587556ada.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_7538bc9a6853d224a644a552479b642f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_c162e05aadf8d952.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_7652934c1f56fe1f1abc0990e88abcc6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_c5fb968e2c50b65c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_780866a993b2a10d294084613e38b0d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_788a2efc0ff17203.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_8901bde14b2eb729df1fd90cb022720c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_e9221a04797ca2ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_8a6052a05ecbd9c20dd0bbdbcb30a31c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_541a06bfe63347c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_8b814a87eebe1ee15e821269832385aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_0c021c881d7df24b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_9a311a77d4b0234b6ca711805c195a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_b0387d41cb6e7791.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_9bbbc5d16354892104c4954c4294b961_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_c35991e2ffbb4533.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_9c3b0f77939d8296a7f70c60604d836d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_b3a9cba312833f76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_a7ca47796fd376659a2960ab592232aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_ab1ae98ffafd3dd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_b9e7d6ad1c37ff9a2f2b5dc347995671_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_e4e422c688b5dcdb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_c08a4fe3f68eabd3a90ff70394625280_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_9bf5bd2a94167d9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_c6da53deabfb5b92a0e75deb171f7e34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_dabfb63afbe77b49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_d8e91a420b5f5cfccc0b3ab446d14ecb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_4f0bfeb055832c5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_dbbef93e58127cb1e10efdbf0304c872_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_c47992bc694a1177.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_df4dee020bbeef3eacd1f33b4e626082_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_8d1ddf2ba7519704.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_dfsr-ปิดอัตโนมัติกู้คืน-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_9432a46c7ba23f8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,256
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)07:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e042ee6d59d6b8568fc1b54bf270d677_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_6655010a6ee8f69a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e2b49333041e839e04f818367e5ef0ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_11f3b410f4ec1a66.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e482e68a322ee2d380d074deef97857c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_835162cdfa8b70d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e6545e18afc9f613137f17dd5771c7b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_5ee0330ae65c409b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e7134b93a5c3b5c38f07f8795af1104a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_67b9d65345e604b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_f01ce09ecc91cbbc4aa87a4533cd33fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_7197aa8eed29d2b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_f05f6e0c9831ef23e8aa75922dc246a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_1e8a2444d8aabd10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_fb84102370f46140627d05c154bd370f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_fe68c3154998a9d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_ar-sa_20f0f75daeaaf143.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_bg-bg_c730d8e69f2b429a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_cs-cz_723a4f818cb31ec5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_da-dk_0f742fa882f91ac4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_de-de_0c9fc4e484cf6f5e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)06:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_el-gr_b535f27773e4d7ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_en-us_b5909add73ad7b23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)06:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_es-es_b55bf7c173d46cc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_et-ee_af1bc35177da4957.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_fi-fi_5476fc6e68ee5ef2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_fr-fr_58136dc066a6832a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)06:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_he-il_9c3315624d158418.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_hr-hr_9e4fc8424bc8f0de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_hu-hu_9f83ee084b065246.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_it-it_423b64073dd868a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_ja-jp_e460e31430f37a83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_ko-kr_87cabfc923644199.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_lt-lt_2b95ebca158c0d36.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_lv-lv_2c635a4e150a4e26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_nb-no_705d40fdfb896d55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_nl-nl_6e9c8c3bfcb5772a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_pl-pl_b4d8e6bde1d7e4de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_pt-br_b72cd161e06178c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_pt-pt_b80ea0cddfd0e89e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_ro-ro_fc496705c637b3fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_ru-ru_feb1b291c4b276ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_sk-sk_9dccb73eb9cc68f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_sl-si_9cded8f6ba667bd7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_sr-...-cs_3c68558933bedf1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,029
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_sv-se_9aac9d06bbdb8125.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_th-th_3fb6beb9ad203e66.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_tr-tr_43b9e74daa978316.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_uk-ua_df99c9f4a1c8a962.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_zh-cn_1517054b5acf5535.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_zh-hk_13c1fdd95baac7c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)06:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d ...erveronly.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_zh-tw_191342a1584031a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,984
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21904_none_fc4628ced77c5404.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม35,681
วัน (UTC)21-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2663685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2663685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2663685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com