Identifikator ?lanka: 2663513 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada otvorite ili koristite Microsoft Excel radnu svesku mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:

Microsoft Excel ?eka da druga aplikacija dovr?i OLE radnju.

Uzrok

Ova poruka o gre?ci se javlja iz jednog od slede?ih razloga:
  • Poku?ajte sa opcijom ?Po?alji kao prilog? u programu Excel.
  • Poku?ajte da otvorite ugra?eni objekat u programu Excel.
  • Excel radni list poku?ava da pristupi podacima iz druge aktivne aplikacije.

Re?enje

Preporu?ujemo da redom koristite metode navedene u ovom ?lanku. Me?utim, ako ste prethodno isprobali neki od metoda za re?avanje ovog problema koji vam nije bio od pomo?i, mo?ete odmah pre?i na neki drugi metod iz ove liste:

1. metod: Izbor neke druge metode za prilaganje Excel radne sveske

Kliknite ovde da biste prikazali informacije o tome kako mo?ete da prilo?ite Excel radnu svesku koriste?i neki drugi metod.

2. metod: Zatvaranje aplikacije koja komunicira sa programom Excel

Kliknite ovde da biste prikazali informacije o zatvaranju aplikacije.

3. metod: Re?avanje problema u vezi sa programskim dodacima u programu Excel

Kliknite ovde da biste prikazali informacije o re?avanju problema sa programskim dodacima.

Dodatne informacije

Informacije iz ovog odeljka namenjene su naprednim korisnicima.

Ako ste kreirali radnu svesku koja se koristi za automatizaciju druge aplikacije putem VBA konvertora, mo?ete da dodate ovaj red koda da biste isklju?ili poruku:

Application.DisplayAlerts = False

Napomena: Ovaj red koda mora biti dodat u kôd koji obavlja automatizaciju, a pre prozivanja reda koda koji dovodi do gre?ke.

Reference

Ako vam informacije iz ovog ?lanka baze znanja nisu pomogle u re?avanju OLE problema u programu Excel, izaberite jednu od slede?ih opcija:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2663513 - Poslednji pregled: 31. januar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbcip KB2663513

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com