คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่เว็บ FrontPage เว็บเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft FrontPage 97 และ Microsoft FrontPage ดูบทความนี้ รุ่น 98185542.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่เว็บ FrontPage ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ทั้งสอง:

คุณได้รับ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: เว็บชื่อเว็บไม่ว่าง กรุณาลองอีกครั้ง
หรือ คอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏขึ้นเพื่อ หยุดการตอบสนอง (แฮง) ในระหว่างการเผยแพร่เริ่มแรก กระบวนการ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะการ เซิร์ฟเวอร์ในระหว่างกระบวนการเผยแพร่

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการเผยแพร่หลังจากการเชื่อมต่อที่หายไป คุณต้องใช้หนึ่ง หรือ ทั้งสองวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

  1. บนเซิร์ฟเวอร์ หยุด และเริ่มต้นใหม่ HTTP บริการ
  2. ลบแฟ้ม \เว็บ ราก\เว็บ ชื่อ\_vti_pvt\service.lck
  3. ลบแฟ้ม \เว็บ ราก\เว็บ ชื่อ\_vti_pvt\frontpg.lck
  4. เผยแพร่เว็บ

วิธีที่ 2

  1. ยกเลิกกระบวนการเผยแพร่
  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
  3. เริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะสูญหายไปในระหว่าง เผยแพร่กระบวนการ แฟ้ม Service.lck อยู่ในไดเรกทอรี _VTI_PVT ของ เว็บ

แฟ้ม Service.lck และ Frontpg.lck ปฏิเสธใน FrontPage ไคลเอนต์การเข้าถึงเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่อยู่ในระหว่างการเผยแพร่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbnetwork kbwebserver kbwebpublishing kbprb kberrmsg kbstoprespond kbmt KB266216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com