Fout 0x8004010F in Outlook 2010 of Outlook 2013

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2659085 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u probeert e-mail te verzenden of te ontvangen in Outlook 2010 wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

0x8004010F: Het Outlook-gegevensbestand kan niet worden geopend.

of

0x8004010F: Fout bij het uitvoeren van de bewerking. Kan een object niet vinden.

Oorzaak

De fout 0x8004010F kan optreden als uw profiel onjuist is geconfigureerd.

Oplossing

U lost fout 0x8004010F op door vast te stellen wat de huidige locatie van uw standaardgegevensbestand van Outlook is en vervolgens een nieuw Outlook-profiel te maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Stap 1 - Zoek het standaardgegevensbestand van Outlook

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start expanded
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Start
  en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op E-mail.
 3. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Profielen weergeven
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 4. Selecteer uw huidige Outlook-profiel en klik op Eigenschappen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Eigenschappen
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 5. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Gegevensbestanden.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Gegevensbestanden
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 6. Selecteer het tabblad Gegevensbestanden in het dialoogvenster Accountinstellingen en noteer de naam en de locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel (een vinkje geeft het standaardgegevensbestand aan).
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Tabblad Gegevensbestanden
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 7. Klik op Sluiten.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end

Stap 2 - Maak een nieuw Outlook-profiel

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Nu u de naam en locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel weet, voert u ÉÉN van de volgende methoden uit om een nieuw Outlook-profiel te maken:

Video: Outlook aan uw persoonlijke e-mailaccount koppelen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://www.microsoft.com/nl-nl/showcase/details.aspx?uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets video2

Methode 1: Gebruik de automatische accountconfiguratie om een IMAP- of POP3-e-mailaccount te maken.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
BELANGRIJK Als uw e-mailserver zowel IMAP als POP3 ondersteunt, maakt de automatische accountconfiguratie standaard een IMAP-account. U moet de volgende handmatige stappen volgen om een POP3-account te maken. Als uw e-mailserver echter uitsluitend POP3 ondersteunt, wordt met Automatische accountconfiguratie een POP3-account gemaakt.
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Start
  en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Profielen weergeven
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Toevoegen
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen uw e-mailaccountgegevens en klik op Volgende.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Nieuw account toevoegen
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 6. Nadat uw account is geconfigureerd, klikt u op Voltooien.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Methode 2: Handmatig een IMAP- of POP3-e-mailaccount maken.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Start
  en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Profielen weergeven
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Toevoegen
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen de optie Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik op Volgende.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Server handmatig configureren...
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 6. Selecteer in het dialoogvenster Service kiezen de optie Internet-e-mail en klik op Volgende.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Internet-e-mail
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 7. Typ in het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail uw accountgegevens.
 8. Klik op Accountinstellingen testen om uw account te testen.
  Opmerking Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of u over de juiste accountgegevens beschikt.

 9. Selecteer Bestaand Outlook-gegevensbestand en klik op Bladeren.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding start
  Zie afbeelding: Bestaand Outlook-gegevensbestand
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets head folding end

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding start collapsed

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  assets folding end collapsed
 10. Blader in het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand openen naar het Outlook-gegevensbestand dat u eerder hebt opgezocht en selecteer het. Klik op OK.
 11. Klik op Volgende.
 12. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen testen op Sluiten.
 13. Klik op Voltooien.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Stap 3 - Stel uw nieuwe Outlook-profiel in als het standaardprofiel

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Ga als volgt te werk als u het nieuwe Outlook-profiel wilt instellen als het standaardprofiel:
 1. Selecteer op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail de optie Altijd dit profiel gebruiken.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het nieuwe profiel.
 3. Klik op OK om het dialoogvenster E-mail te sluiten.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Meer informatie

Opmerking Als u meerdere niet-standaard-PST-bestanden hebt en u deze wilt opnemen in uw Outlook-profiel, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Outlook.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Openen.
 3. Selecteer Outlook-gegevensbestand openen.
 4. Blader naar de de map waarin uw andere PST-bestand zich bevindt en klik op OK.
Het zojuist toegevoegde PST-bestand wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster.

Eigenschappen

Artikel ID: 2659085 - Laatste beoordeling: dinsdag 25 maart 2014 - Wijziging: 9.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
Trefwoorden: 
kbvideocontent kbcip KB2659085

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com