Information om Outlook Configuration Analyzer Tool

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2659007
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Obs!: Outlook Configuration Analyzer Tool har ersatts av Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT). Använd följande länk tosee information och hämta information om verktyget OffCAT.

Information för 2812744Office konfiguration Analyzer Tool (OffCAT)
http://support.microsoft.com/kb/2812744/en-us


Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT) är ett program som ger en detaljerad rapport över din aktuella Outlook-profil. Den här rapporten innehåller många parametrar om din profil och markeras alla kända problem som har upptäckts i din profil. Problem som nämns i rapporten, tillhandahålls med en länk till en artikel i Microsoft Knowledge Base (KB) som beskriver en möjlig lösning på problemet. Om du är en professionell Help Desk kan spara du också rapporten till filen så att rapporten kan visas i Outlook Configuration Analyzer Tool på en annan klient där verktyget är installerat.Använd följande bokmärken för att hoppa till det aktuella avsnittet.Hur du startar OCAT och generera en rapport över

Felsökning av problem med uppdateringen OCAT

Aktuella problem/vanliga och frågor svar (FAQ)

Så här avinstallerar du OCAT

Skicka feedback

Mer Information

Installation

Använder du följande länk för att hämta och installera Outlook Configuration Analyzer Tool:

Verktyget OCAT har ersatts med verktyget OffCAT. Följande länk i stället leder till hämtningssidan för OffCAT. Nedanstående är som underhålls på referens OCAT.

Hämta OffCAT

Innan du installerar Outlook Configuration Analyzer Tool, loggar du in på datorn som medlem i den lokala gruppen Administratörer. Om du försöker installera OCAT som en icke-administrativa användare får du följande felmeddelande under installationen av OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2679074


Även kontrollera att datorn uppfyller följande systemkrav.

Systemkrav


Operativsystem som stöds:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
Den här hämtningsbara filen fungerar med följande Office-program:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003 (offline genomsökningar)

Följande krävs också (åtminstone):

 • .NET programmability Support
Om du inte har installerat som en del av din Office-installation .NET ProgrammabilitySupport funktionen får du följande felmeddelande när du startar en sökning:

Outlook .net Programmability Support är inte installerat. Installera det (program och funktioner i Windows Vista eller Windows 7, Lägg till/ta bort program i Windows XP) eller köra en offlineavsökning.

Det här felet visas i följande bild.

Dölj bildenVisa bilden
2774284
Använd följande steg för att lägga till funktionen .NET Programmability Support för din Office-installation.

Windows7 och Windows Vista

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på programPå Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Programs och funktioner.
 5. Markera Microsoft Office-produkt i listan över installerade program och sedan på Ändra.
 6. När du uppmanas välja Lägg till eller ta bort funktioner och klicka sedan på Fortsätt.
 7. Expandera noden i funktionsträdet Installationsalternativ för Microsoft Outlook.
 8. Klicka på ikonen bredvid .NET Programmability Support och klickar sedan på Kör från datorn.

  Den här inställningen visas i följande bild.

  Dölj bildenVisa bilden
  2679095

 9. Klicka på Fortsätt.
 10. Klicka på Stäng när installationen uppdateringen har slutförts.

Windows XP

 1. Peka på InställningarStart -menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Markera Microsoft Office-produkt i listan över installerade program och klicka sedan på Ändra.
 4. När du uppmanas välja Lägg till eller ta bort funktioner och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Expandera noden i funktionsträdet Installationsalternativ för Microsoft Outlook.
 6. Klicka på ikonen bredvid .NET Programmability Support och klickar sedan på Kör från datorn.

  Den här inställningen visas i följande bild.

  Dölj bildenVisa bilden
  2679096

 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Klicka på Stäng när installationen uppdateringen har slutförts.

 • Microsoft.NET Framework 2.0
Obs! Installationsprogrammet för Outlook Configuration Analyzer Tool uppmanas du att installera .NET Framework 2.0 om den inte redan är installerad.

Dölj bildenVisa bilden
2659507


I det här scenariot tar dig till hämtning för.NET Framework 3.5 Service Pack 1 i länken som du installerar.NET Framework. Detta ersätter.NET Framework 2.0. Du kan installera Outlook Configuration Analyzer Tool när systemkraven för.NET Framework är uppfyllda.

Överst på sidan

Hur du startar OCAT


Om du vill starta Outlook Configuration Analyzer Tool klickar du på ikonen Microsoft OCAT på Start -menyn. Om du inte ser ikonen Microsoft OCAT på Start -menyn, söker du efter den under Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool på menyn Alla program .

Dölj bildenVisa bilden
2781137


Hur du genererar en rapport med hjälp av OCAT


När OCAT har startat klickar du på Starta en sökning i den vänstra panelen för att generera en rapport över din Outlook-profil.

Dölj bildenVisa bilden
2778010


Om Outlook inte körs när du startar en sökning visas följande meddelande i OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2778011


Kontrollera att Outlook körs när du startar en sökning för den mest kompletta OCAT skanna rapporten.

Du kan ändå utföra en enkel sökning i situationer som du inte har Outlook körs tillräckligt lång för att starta en sökning. Genom att markera Offline Scan i listan aktivitet och klicka sedan på Starta skanning.

Dölj bildenVisa bilden
2778012


Även om OCAT körs på en dator med Outlook 2003 är installerat, visas ett meddelande endast offline sökningar kan utföras.

Dölj bildenVisa bilden
2778013Även om en offlineavsökning inte innehåller så många detaljer i profil som en onlineavsökning kan en offlineavsökning fortfarande ge tillräcklig information för att hjälpa dig att lösa eventuella problem som du upplever med Outlook.

För en onlineavsökning visas följande uppmaning att ge OCAT tillgång till information som lagras i Outlook. Markera Tillåt åtkomst föratt ge denna åtkomst, ange 1 minutoch klicka på Tillåt.

Dölj bildenVisa bilden
2659517


Obs! Det här meddelandet kan inte automatiskt ta fokus. Klicka på Outlook-ikonen i Aktivitetsfältet om du vill visa det här meddelandet.

Dölj bildenVisa bilden
2778033


När sökningen är klar klickar du på Visa en rapport över sökningen konfiguration för att visa den rapport som genereras av OCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2778034


Överst på sidanFelsökning av problem med uppdateringen OCAT

Om du har problem med automatisk uppdatering funktionalitet i OCAT regeln använder du följande manuellt "Uppdatera" regler konfigurationsfil som används av identifieringslogiken i OCAT.
 1. Bläddra till följande plats för Internet.

  http://www.microsoft.com/Office/ocat/2.5/en/ocat.config.XML

 2. Klicka på Spara somArkiv -menyn i webbläsaren.
 3. Spara filen på hårddisken som OCAT.config.xml.
 4. Öppna filen OCAT.config.xml i en textredigerare som Anteckningar.
 5. Kontrollera vilken version av filen med hjälp av värdet för parametern ConfigVersion . Följande är ett exempelvärde:

  ConfigVersion = "2.0.1209.10"
 6. Kontrollera vilken version av filen OCAT.config.xml som du har för närvarande används med OCAT.
  1. Öppna följande mapp:

   %AppData%\Microsoft\OCAT\En
  2. Med hjälp av en textredigerare som anteckningar, öppna filen OCAT.config.xml .
  3. Kontrollera vilken version av filen med hjälp av värdet för parameternConfigVersion . Följande är ett exempelvärde:

   ConfigVersion = "2.0.0.4"
 7. Jämför versionsnumren som hittats i steg 5 och 6.3.

  Anmärkning: I ovanstående exempel version 2.0.1209.10 är högre än version 2.0.0.4.
 8. Om versionsnumret i steg 5 är högre än versionsnumret steg i 6.3 sedan uppdatering med hjälp av följande regel-fil som används av OCAT. Om versionsnumren är samma, sedan stoppa här som du inte behöver uppdatera konfigurationsfilen regel just nu.
  1. Avsluta OCAT om du kör.
  2. Byt namn på filen OCAT.config.xml i mappen %appdata%\Microsoft\OCAT\En . Vi föreslår att du helt enkelt lägga till versionsnumret till filnamnet. Med versionen från steg 6.3 skulle filen få namnet:

   OCAT.config.xml.2.0.0.4
  3. Kopiera filen OCAT.config.xml sparade i steg 3 till mappen %appdata%\Microsoft\OCAT\En .
  4. Starta OCAT.
  5. Klicka på länken om du vill bekräfta att du använder en uppdaterad version av konfigurationsfilen för regeln Om OCAT i den vänstra panelen.

   Dölj bildenVisa bilden
   2781138

Överst på sidan


Aktuella problem/vanliga och frågor svar (FAQ)

Det här avsnittet kommer att uppdateras med jämna mellanrum allteftersom nya problem upptäcks. Kontrollera tillbaka här med jämna mellanrum för att se om det finns nya objekt.
Överst på sidan

 • OCAT fungerar tillsammans med Outlook 2003?

  Ja, OCAT version 2 (och senare) fungerar med Outlook 2003, men bara förOffline -sökningar.

 • Kan OCAT skript för körning på en klient där OCAT inte har installerats?

  Ja. OCAT version 2 (och senare) innehåller en kommandoradsversion manus kan användas.
 • Det finns några av de nya funktionerna i OCAT version 2?
  • Automatisk hämtning av nya regler för dubblettidentifiering
  • Automatisk hämtning av uppdaterade installationsfiler för OCAT
  • Användning av verktyget CalCheck för att söka igenom din kalender för kända problem
  • Tillsats av många nya regler för dubblettidentifiering
  • Kommandoradsversionen av OCAT
  • Nya moderna användargränssnittet (färger, teckensnitt och ikoner)
  • Komprimerbara vänster
  • Förbättrat stöd för att köra Office 2013 Klicka-och-kör och tidigare versioner av Outlook på samma dator
  • Möjligheten att läsa rapporter som genereras med hjälp av olika versioner av XML-konfigurationsfilen OCAT
  • Beständighet i den sista mappen som används för att importera eller exportera en rapport
  • Förbättrad sökfunktion
  • Välkomstsidan länk till artikeln i den översta Outlook frågor i Office 365

 • OCAT rapport matchar inte ursprungliga när du visar en rapport som är importerade från en annan dator

  Om du visar en rapport för OCAT som ursprungligen skapades i OCAT som körs på en annan dator, kan rapporten se annorlunda ut på din dator. Detta inträffar när konfigurationen filversionen på källdatorn inte matchar konfigurationen filversionen på datorn.

  Använd följande steg för att identiteten version av konfigurationsfilen som installerades på källdatorn när rapporten skapades.
  1. Öppna XML-fil som har exporterats från en källdator med en textredigerare, t.ex.
  2. Granska raden längst upp i filen som innehållerKör konfigurationsnamn = "Master OCAT Configuration File" . I följande exempel anger konfigurationsfilen har version 2.0.0.2 när rapporten skapades.

   <Run configname="OCAT Master Configuration File" configversion="2.0.0.2"></Run>
  Gör på följande sätt för att identifiera vilken version av konfigurationsfilen på datorn.
  1. Starta OCAT.
  2. Klicka påOm OCATi den vänstra panelen.
  3. Notera värdet för Konfiguration-filversion. Följande bild visar version 2.0.1211.5.

   Dölj bildenVisa bilden
   2781139

  I en situation där filversioner konfiguration inte stämmer, gör du följande om du vill visa rapporten:
  1. Klicka på Välj en sökning om du vill visai rutan till vänster.
  2. Importera sökningen från den andra datorn.
  3. När genomsökningen har importerats, trycker du på CTRL på tangentbordet medan du klickar på Visa en rapport över den här sökningen.


  Du kan också uppdatera OCAT på datorn med det lägre versionsnumret. Om du uppdaterar OCAT på källdatorn, generera en ny rapport från datorn och sedan exportera den en gång till analyseras på den andra datorn.

Så här avinstallerar du OCAT

Windows 8

 1. Börja skriva "control" på Start -skärmen och välj sedan Kontrollpanelen i sökresultaten.
 2. Välj Avinstallera ett programi Kontrollpanelen under program.
 3. Markera Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tooli listan över installerade program och klicka sedan på Avinstallera.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.

Windows 7 och Windows Vista

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 2. Välj Avinstallera ett programi Kontrollpanelen under program.
 3. Markera Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tooli listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.

Windows XP

 1. Peka på InställningarStart -menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Markera Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tooli listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.
Överst på sidan


Mer informationÖverst på sidan

Egenskaper

Artikel-id: 2659007 - Senaste granskning: den 28 juli 2014 - Revision: 8.0
Nyckelord: 
kbgraphxlink kbmt KB2659007 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2659007

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com