MS12-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2: 10 באפריל, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2656374
חשוב
חשוב בתגובה למשוב מלקוחות שקיבלנו לאחר הפרסום המקורי של עדכון זה ב-10 באפריל, 2012, עדכון זה תוקן ופורסם מחדש ב-12 ביוני, 2012.

הערה  אם התקנת בעבר את התיקון החם 2705622 כדי לטפל בבעיות הדפסה ב- Windows Forms ומתקין כעת עדכון אבטחה זה בהפצה חוזרת, תראה שהתקנת העדכון נחסמת. אופן פעולה זה הוא צפוי כיוון שהתיקון החם 2705622 כולל גירסת קבצים חדשה יותר מהקבצים המותקנים ומחליף הפצה חוזרת זו. כדי להתקין את עדכון האבטחה בהפצה חוזרת, הסרת את ההתקנה של התיקון החם 2705622 לפני התקנת עדכון האבטחה בהפצה חוזרת.

חל על

מאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 בעת שימוש עם:
    • Windows Vista Service Pack 2
    • Windows Server 2008 Service Pack 2
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-025. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=8e1c10a1-9cb2-4815-8aa6-e401ced5df80&displaylang=he

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קובצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון קודם.

מידע על הסרת העדכון

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות
ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,38420-Jan-201211:21
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:21
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57616-Apr-200906:03
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401619,96820-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:04
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,87220-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36020-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89616-Apr-200906:05
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:06
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36020-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401628,67220-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:08
system.drawing.dll2.0.50727.4230630,78423-Apr-201211:01
ענף שירות LDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,38412-Sep-201111:01
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:06
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:06
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57609-Sep-201111:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401619,96813-Jan-201220:06
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36012-Sep-201111:01
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,87213-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36013-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89609-Sep-201111:26
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36012-Sep-201111:02
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36013-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401628,67213-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31212-Sep-201111:02
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31212-Sep-201111:03
system.drawing.dll2.0.50727.5729630,78423-Apr-201211:00
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות
ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.dll2.0.50727.4230630,78423-Apr-201211:01
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,38420-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57616-Apr-200906:06
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401619,96820-Jan-201211:22
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,87220-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36020-Jan-201211:23
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89616-Apr-200906:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36020-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:24
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401628,67220-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:25
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57620-Jan-201211:26
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:12
system.drawing.dll2.0.50727.4230630,78423-Apr-201211:01
ענף שירות של LDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.dll2.0.50727.5729630,78423-Apr-201210:59
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,38413-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:07
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57615-Nov-201115:03
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401619,96813-Jan-201220:08
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36015-Nov-201121:43
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,87213-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36013-Jan-201220:09
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89615-Nov-201115:04
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36015-Nov-201121:43
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:10
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36013-Jan-201220:11
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:11
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:12
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401628,67213-Jan-201220:12
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:12
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57613-Jan-201220:13
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31215-Nov-201121:43
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31215-Nov-201121:43
system.drawing.dll2.0.50727.5729630,78423-Apr-201211:00
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות
ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.dll2.0.50727.4230630,78423-Apr-201210:53
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57616-Apr-200906:11
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:11
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89616-Apr-200906:13
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Apr-200906:14
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:15
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31216-Apr-200906:16
system.drawing.dll2.0.50727.4230630,78423-Apr-201211:01
ענף שירות של LDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.drawing.dll2.0.50727.5729630,78423-Apr-201210:51
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401624,57616-Aug-201014:31
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36016-Aug-201014:31
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401616,89616-Aug-201014:31
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401615,36020-Aug-201006:44
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31220-Aug-201006:44
system.drawing.resources.dll2.0.50727.401613,31220-Aug-201006:45
system.drawing.dll2.0.50727.5729630,78423-Apr-201211:00
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2656374 - Last Review: יום שישי 15 יוני 2012 - Revision: 2.0
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2656374

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com