MS11-100: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 SP2 עבור Windows XP ו- Windows Server 2003: 29 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2656352 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 29 בדצמבר 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:
Windows Installer 4.5 להפצה מחדש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer. לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Installer MSDN:
אתר האינטרנט של Windows Installer MSDN

מידע על הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2418241 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2003 ו-Windows XP

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קבצים עבור .NET Framework 2

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows XP ו-Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.363431,50425-Dec-201111:49
webengine.dll2.0.50727.3634436,49625-Dec-201111:49
System.Web.dll2.0.50727.36345,246,97625-Dec-201111:50
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201112:12
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201112:12
System.Web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201112:12

עבור כל הגירסאות המבוססות 64 של Windows XP ו-Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.363443,28025-Dec-201108:19
aspnet_wp.exe2.0.50727.363431,50425-Dec-201111:49
webengine.dll2.0.50727.3634744,72025-Dec-201108:19
webengine.dll2.0.50727.3634436,49625-Dec-201111:49
System.Web.dll2.0.50727.36345,255,16825-Dec-201108:25
System.Web.dll2.0.50727.36345,246,97625-Dec-201111:50
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571043,28025-Dec-201108:56
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201112:12
webengine.dll2.0.50727.5710746,25625-Dec-201108:56
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201112:12
System.Web.dll2.0.50727.57105,263,36025-Dec-201109:01
System.Web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201112:12

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.363483,21625-Dec-201109:02
aspnet_wp.exe2.0.50727.363431,50425-Dec-201111:49
webengine.dll2.0.50727.36341,228,56025-Dec-201109:03
webengine.dll2.0.50727.3634436,49625-Dec-201111:49
System.Web.dll2.0.50727.36344,775,93625-Dec-201109:04
System.Web.dll2.0.50727.36345,246,97625-Dec-201111:50
LDR Service Branch
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571083,21625-Dec-201110:35
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201112:12
webengine.dll2.0.50727.57101,232,65625-Dec-201110:36
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201112:12
System.Web.dll2.0.50727.57104,784,12825-Dec-201110:37
System.Web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201112:12
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2656352 - Last Review: יום חמישי 05 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2656352

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com