Cach t may tinh phat ra m thanh bip khi nhn phim Caps Lock hoc Num Lock

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2655348 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Windows 7 va Windows Vista

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  VistaStartButton
  , go trung tm d truy nhp vao hp tim kim, sau o bm Trung tm D Truy nhp trong danh sach Chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2692374


 2. Bm Khin ban phim d s dung hn.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2692375


 3. Trong Khin d go hn, bm chon Bt Phim Bt Tt, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2692376


Windows XP

 1. Khi ng Pa-nen iu khin, sau o bm Tuy chon Truy cp.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2692377


 2. Trn tab Ban phim , bm chon hp kim S dung Phim Bt Tt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2692378

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2655348 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com