แก้ไข: ใช้เวลานานในการคืนค่าฐานข้อมูล ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2653893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft SQL Server 2008 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft แก้ไขในแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) หรือ SQL Server 2008 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL รุ่นที่ปรับปรุง

อาการ

อาจต้องใช้เวลานานในการคืนค่าฐานข้อมูล ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากใช้เวลานานในการสร้างรายการแฟ้มบันทึกเสมือน (VLF) เมื่อมีหลาย VLFs อยู่ในฐานข้อมูล

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2012
คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2012 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2012

SQL Server 2008 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 8 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648096 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 3 โปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648098 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 3 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

แพคเกจการปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2


แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 11 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633145 แพคเกจการปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 4 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 SP1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขของเซ็กเมนต์ VLF ได้ โดยการตรวจทานแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL แล้ว ตามด้วยการค้นหาหมายเลขลำดับล็อก (LSN) ในแต่ละธุรกรรมบันทึกแฟ้มสำรอง ตัวเลขแรกก่อนสัญลักษณ์เครื่องหมายจุดคู่ใน LSNs สอดคล้องกับจำนวน LSN

ตัวอย่าง หมายเลขแรกในข้อความแรกที่ให้ข้อมูลสำหรับการ LSN คือ1 อย่างไรก็ตาม หมายเลขแรกในข้อความแสดงข้อมูลที่สองสำหรับ LSN เป็น100001 ในสถานการณ์สมมตินี้ จะ VLFs 100000 ที่ใช้ในช่วงเวลา ของข้อความแรกที่ให้ข้อมูล และข้อความให้ข้อมูลที่สอง มีดังนั้น ล็อกของธุรกรรมที่อยู่อย่างกระจัดกระจายเข้าสู่ระบบที่มากเสมือนล็อกไฟล์ (VLFs) ที่มีลักษณะต่อไปนี้:

{ล็อกถูกสำรองข้อมูล ฐานข้อมูล: mydbname, date(time) การสร้าง: 2010/07/08(12:36:46), LSN แรก: 1:5068:70, LSN ครั้งล่าสุด: 1:5108:1 จำนวนอุปกรณ์การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลอุปกรณ์ 1 : (แฟ้ม = 1 ชนิด =ดิสก์: {'C:\folder\logbackup1.trn' }) นี่คือข้อความให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ที่ถูกต้อง

แฟ้มบันทึกถูกสำรอง ฐานข้อมูล: mydbname, date(time) การสร้าง: 2010/07/08(15:36:46), LSN แรก: 100001:5108:1, LSN ครั้งล่าสุด: 100002:5108:1 จำนวนอุปกรณ์การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลอุปกรณ์ 1 : (แฟ้ม = 2 ชนิด =ดิสก์: {'C:\folder\logbackup2.trn' }) นี่คือข้อความให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมี}

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขลำดับของบันทึก (LSN), โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มล็อกมีผลต่อเวลากู้คืนฐานข้อมูลอย่างไร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
โครงสร้างแฟ้มล็อกมีผลต่อเวลากู้คืนฐานข้อมูลอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกธุรกรรม VLFs โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มล็อกธุรกรรม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

 • รอให้คืนค่าหรือการดำเนินการกู้คืนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

  ถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่ไม่ได้กู้คืนที่กำลังประสบกับประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อคุณคืนค่าหรือกู้คืนฐานข้อมูล คุณอาจต้องรอสำหรับการดำเนินการคืนค่าหรือกู้คืนข้อมูลให้สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นสถานะออฟไลน์หรือสถานะการกู้คืนใน SQL Server Management Studio (SSMS) สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ได้กู้คืน หยุดการทำงานของ sql SERVER โดยปกติแล้วจะมีความสามารถไม่นูนสำหรับการกู้คืนช้า และอาจใช้เวลาเพิ่มเติมให้ทำซ้ำขั้นตอนการวิเคราะห์การกู้คืนเดียวกัน การทำซ้ำขั้นตอน หรือยกเลิกขั้นตอน
 • หลีกเลี่ยงการคืนค่าลำดับการล็อกธุรกรรมที่ประกอบด้วยพัน VLFs

  ถ้าคุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานช้าลงในขณะที่คุณคืนค่า และการกู้คืนฐานข้อมูล โดยใช้แฟ้มสำรอง คุณสามารถหลีกเลี่ยงการคืนค่าลำดับการล็อกธุรกรรมที่ประกอบด้วยพัน VLFs เมื่อต้องระบุแฟ้มสำรองที่มีส่วนใหญ่เสมือนปูมบันทึก ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูคอลัมน์ FirstLSN และ LastLSN ในแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูล:
  DISK='C:\folder\file.trn FROM HEADERONLY การคืนค่า '

  คุณสามารถตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการคืนค่าการสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึก หรือ คุณสามารถใช้คำสั่งหยุดที่ในการคืนค่าคำสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการขอที่อยู่อย่างกระจัดกระจายส่วนต่าง ๆ ของล็อกธุรกรรม ถ้าคุณไม่ทั้งหมดคืนลำดับล็อกจนถึงจุดล่าสุดในเวลาในระหว่างการกู้คืนสถานการณ์สมมติล้มเหลว เกิดข้อมูลสูญหายในฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ ข้อมูลสูญหายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดที่ไม่มีการเก็บ ดังนั้น จะตัดสินข้อดีของธุรกิจ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มบันทึกของธุรกรรมที่อยู่อย่างกระจัดกระจายขอทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง หรือ คุณสามารถใช้คำสั่งหยุดที่ในการกู้คืนเพื่อหยุดการกู้คืนก่อนที่จะขอที่อยู่อย่างกระจัดกระจายส่วนของแฟ้มบันทึก อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการสูญหายใด ๆ ที่คุณไม่ใช้จะสูญหายไป

  หมายเหตุ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีอยู่โดยทั่วไป recourse ไม่ปลอดภัยสำหรับการเร่งการกู้คืนหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของ SQL Server SQL Server ที่มีรายการของ VLFs ในการวิเคราะห์ล็อกไฟล์ การเสร็จสิ้นการทำซ้ำธุรกรรม การค้นหาแล้วยกเลิกธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์เพื่อสิ้นสุดการกู้คืนเพื่อให้ฐานข้อมูลแบบออนไลน์อย่างปลอดภัย คุณไม่สามารถข้ามธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยในระหว่างการกู้คืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2653893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2653893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2653893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com