วิธีการตั้งค่าคอนฟิก ตัวเชื่อมต่อ SMTP ในอัตราแลกเปลี่ยน 200 x

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 265293 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใน Exchange 2000 และ Exchange 2003 จดหมายอย่างง่าย โพรโทคอล (SMTP) แทนที่ตัวเชื่อมต่อบริการอีอินเทอร์เน็ตในการโอนย้าย เวอร์ชันก่อนหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสภาพแวดล้อมที่โหมดผสม อย่างไรก็ตาม ควรเป็น จดบันทึกไว้ว่า ในสภาวะแวดล้อมแท้ Exchange 200 x แห่ง ตัวเชื่อมต่อไม่ใช่ความต้องการ สำหรับการไหลของจดหมายทางอินเทอร์เน็ต บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่า SMTP ตัวเชื่อมต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Exchange 2000 และ Exchange 2003 ทำงานแตกต่างออกไปกว่า Exchange Server 5.5 SMTP คือ โปรแกรม add-on เพื่อ 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ผ่านอินเทอร์เน็ต บริการจดหมาย SMTP คือเหนือ Exchange 2000 และ Exchange 2003 ทุกสิ่งทุกอย่างคือ SMTP ตาม เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เริ่มต้น โดย ตัวเอง สามารถจัดการปริมาณของอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (ขาเข้า และขาออก)

โดยทั่วไปแล้ว เหตุผลหลักสำหรับการเชื่อมต่อ SMTP ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในการส่งจดหมายที่วิธีการ บางโดเมน (ตัวอย่างเช่น กับข้อความที่ส่งต่อไปยังโฮสต์ที่สมาร์ทเฉพาะสำหรับ โดเมนเท่านั้น หรือส่ง HELO แทนของ EHLO) หรือผลของการ IMS ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 5.5

เมื่อต้องการสร้าง และกำหนดค่าการเชื่อมต่อ SMTP อย่างปลอดภัย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager

  หมายเหตุหลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server ในองค์กรที่ใช้ Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 ข้อ องค์กร Exchange System Manager ไม่แสดงโดยอัตโนมัติ กลุ่มสายงานการผลิตและกลุ่มผู้ดูแล คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกการแลกเปลี่ยน องค์กรเพื่อแสดงกลุ่มสายงานการผลิตและกลุ่มผู้ดูแล
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Exchange System Manager เพื่อแสดงกลุ่มสายงานการผลิต และ กลุ่มผู้ดูแลระบบใน Exchange server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  312411วิธีการกำหนดค่าตัวจัดการระบบจะแสดงกลุ่มสายงานการผลิต และการจัดการใน Exchange 2000 Server
 2. ขยายคอนเทนเนอร์ของกลุ่มผู้ดูแล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก ที่เครื่องหมายบวก(+) ทางด้านซ้ายของคอนเทนเนอร์
 3. คลิกกลุ่มสำหรับผู้ดูแลที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว ขยาย
 4. ขยายคอนเทนเนอร์กลุ่มสายงานการผลิต
 5. คลิกกลุ่มสายงานการผลิตที่คุณต้องการทำงานกับ และ แล้ว ขยาย
 6. คลิกตัวเชื่อมต่อคอนเทนเนอร์ คลิกขวาตัวเชื่อมต่อคอนเทนเนอร์ จากนั้นคลิกใหม่.
 7. คลิกตัวเชื่อมต่อของ SMTP.
 8. บนเครื่องทั่วไปแท็บ ใส่ชื่อที่เหมาะสมที่มีการระบุสำหรับการ ตัวเชื่อมต่อ
 9. เลือกที่จะใช้ DNS หรือส่งต่อไปยังโฮสต์ที่สมาร์ท (ถ้าคุณได้ relaying ผ่านเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการส่งจดหมาย) ถ้าคุณมี ส่งต่อไปยังโฮสต์ที่สมาร์ท ใช้อยู่ IP ของโฮสต์สมาร์ทในช่องสี่เหลี่ยม วงเล็บ
 10. ภายใต้Bridgeheads ท้องถิ่นคลิกเพิ่ม. เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ bridgehead สำหรับการ กลุ่มสายงานการผลิต กำหนดให้เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เป็นเซิร์ฟเวอร์ bridgehead สำหรับการ ตัวเชื่อมต่อของ SMTP ซึ่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือ เซิร์ฟเวอร์อื่นในกลุ่มสายงานการผลิตเดียวกัน อีกวิธีหนึ่งคือ ภาษีนี้สามารถเป็น ใช้ร่วมกัน โดยเซิร์ฟเวอร์หลาย

  สิ่งสำคัญคุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ไปใช้กับ พอร์ต TCP (Listening) ซึ่งแตกต่างจากค่าเริ่มต้น SMTP พอร์ต 25 คุณต้องตรวจสอบ ที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่เลือกเป็น bridgehead ที่ท้องถิ่นสำหรับ SMTP ตัวเชื่อมต่อมีพอร์ต TCP (Listening) ซึ่งเท่ากับ 25 เมื่อคุณทำเช่นนี้ SMTP สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เสมือน ด้วย SMTP เสมือนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ที่มีการ ค่าเริ่มต้น (ขาออก) พอร์ต TCP 25สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  274842วิธีเปลี่ยนพอร์ต SMTP 25 พอร์ตอื่นใน Microsoft Exchange Server
 11. คลิกพื้นที่ว่างที่อยู่แท็บภายใต้ขอบเขตของตัวเชื่อมต่อคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งองค์กรทั้งหมดหรือกลุ่มสายงานการผลิต. ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Exchange Server เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก บริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ต คลิกเพิ่มคลิกSMTPแล้ว คลิกตกลง. ยอมรับค่าเริ่มต้น (*) นอกจากว่าคุณต้องให้โดเมนอีเมล์ขาออก จำกัด และปล่อยให้ต้นทุนเป็น 1 ถ้าคุณได้รับการยอมรับค่าเริ่มต้นของ (*), ไม่ควรคลิกเพื่อเลือกอนุญาตข้อความไปเป็น relayed ไป โดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเลือกอนุญาตข้อความ เมื่อต้องการเป็น relayed ไปยังโดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมายจะต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับ ส่งทอดสู่โลก ที่อนุญาตข้อความไปเป็น relayed การเหล่านี้ โดเมนกล่องกาเครื่องหมายที่ควรเป็นสำหรับการเชื่อมต่อโดเมนไปยังโดเมนที่มีความปลอดภัย เท่านั้น
 12. ถ้าคุณได้เลือกไปข้างหน้าจดหมายทั้งหมดไปยังโฮสต์ที่สมาร์ท คลิก ที่ขั้นสูงแท็บให้คลิกความปลอดภัยที่ขาออกตัวเลือก จากนั้น เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับ โฮสต์ของคุณส่งทอด ค่าเริ่มต้นคือ การเข้าถึง แบบไม่ระบุชื่อ ไม่ระบุชื่อเป็นวิธีการที่ ต้องใช้ถ้าคุณกำลังทำการส่งต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ยกเว้นว่าคุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ จัดเรียง ด้วย ISP สำหรับระดับการรักษาความปลอดภัยอื่น ถ้าคุณกำลังส่งต่อไปยัง ของคุณเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกระบบของคุณ ที่ทำงานกับการ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพื่อเลือกระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับทั้งสองอย่าง เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มโฮสต์สมาร์ทมากกว่าหนึ่งในกล่องนี้ได้ โดยใช้การ รูปแบบต่อไปนี้:
  [IP];[IP];[IP];[IP]
 13. คลิกตกลงเมื่อต้องการจบการทำงานการรักษาความปลอดภัยที่ขาออก
 14. คลิกตกลงเมื่อต้องการจบการทำงานขั้นสูงแท็บ
 15. คลิกตกลงเมื่อต้องการจบการทำงานของตัวเชื่อมต่อของ SMTP
 16. คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมการกำหนดเส้นทางแลกเปลี่ยน Microsoft บริการและบริการ SMTP สำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 265293 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB265293 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:265293

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com