คุณไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer 9 และรหัสข้อผิดพลาด 0x800f081e ถูกบันทึก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2649040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
sbs small
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอน

อาการ

คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 อีกทั้งรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกด้วย:

0x800f081e

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าแพคเกจการติดตั้งหรือแฟ้มระบบบางแฟ้มเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้:วิธีที่ 1: ลบแฟ้มชั่วคราวทั้งหมด

เมื่อต้องลบแฟ้มชั่วคราวทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windows Explorer พิมพ์ %SystemDrive%\WINDOWS\TEMP ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2688333


 2. กด Ctrl+A เพื่อเลือกแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ TEMP คลิกขวาแล้วคลิก ลบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2692343


 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9

วิธีที่ 2: สร้างแฟ้ม Schema.dat

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม Schema.dat อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Schema.dat เดิมได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windows Explorer พิมพ์ %SystemDrive%\Windows\System32\SMI\Store\Machine ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2688335


 2. คลิกขวา schema.dat แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2692344


 3. เปลี่ยน Schema.dat เป็นชื่ออื่น เช่น พิมพ์ schema.dat.old

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2692345


 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2649040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbstepbystep kbtshoot KB2649040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com