ไม่คุณสามารถติดตั้ง Cal RDS โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Windows PowerShell ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2648662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทบริการอนุญาตให้ใช้ระยะไกลเดสก์ท็อปสิทธิ์(อนุญาตให้ใช้ RD สิทธิ์) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2618115 บนคอมพิวเตอร์
 • คุณพยายามติดตั้งการอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์บริการเดสก์ท็อประยะไกล (RDS Cal) โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Windows PowerShell
 • คุณเลือก โทรศัพท์ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ เป็นวิธีการเชื่อมต่อ
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD เซิร์ฟเวอร์ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถติดตั้ง Cal RDS และคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
การเข้าถึงวัตถุที่ RDS:\LicenseServer\LicenseKeyPacks\LicenseKeyPack ถูกปฏิเสธการ cmdlet สร้างสินค้า ไม่สามารถสร้างชุดกุญแจของสิทธิ์การใช้งานได้เนื่องจากมีการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือสิทธิ์ได้ไม่เพียงพอ

ที่บรรทัด: 1 อักขระไม่: 9

+ -สินค้าใหม่< -path="" rds:\licenseserver\licensekeypacks="" -connectionmethod="">

+ CategoryInfo: PermissionDenied: เจาะจง [-สินค้าใหม่], AccessViolationException + FullyQualifiedErrorId: PermissionDenied,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD ท่อตรวจว่า จะไม่รับรอง หรือไม่ ลักษณะการทำงานนี้จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การตรวจสอบการรับรองความถูกต้องล้มเหลวหากเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2618115 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2618115 คุณไม่สามารถเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD หรือติดตั้ง Cal RDS โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Windows PowerShell ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
พลาด6.1.7600.16385410,62414 2009 ก.ค.01:39x 64
Lrwizdll.dll6.1.7600.21097586,24024 2011 พฤศจิกายน07:14x 64
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,99411 2009 พฤศจิกายน23:30ไม่เกี่ยวข้อง
พลาด6.1.7601.17514410,62420 2010 พฤศจิกายน13:24x 64
Lrwizdll.dll6.1.7601.21866586,75224 2011 พฤศจิกายน07:08x 64
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,99405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองในวิธีต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต และรันคำสั่ง Windows PowerShell อีกครั้ง
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน ใช้คอนโซลการจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD เพื่อเลือกคำ โทรศัพท์ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ ในการ วิธีการเชื่อมต่อ แท็บ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4853300404aae42e01ed5f9baeefe55c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_c67b74171c7402f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_559fd094b9ae753be338c95787e9a71c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_36392be73b6017a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_a0b5a4c1e25a5b6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,083
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a2bb9b05df692411.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,083
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,963
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2648662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2648662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com