ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ PIN หรือคุณจะแสดง ด้วยใบรับรองทั้งหมดในเก็บเมื่อคุณพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2647954 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณพยายามเข้าถึงได้รับการกระจายการเขียนแก้เว็บและเซิร์ฟเวอร์การกำหนดรุ่น (WebDAV) บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซิร์ฟเวอร์ WebDAV จำเป็นต้องมีใบรับรองการรับรองความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณพบหนึ่งปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • ถ้าใบรับรองถูกเก็บอยู่บนสมาร์ทการ์ด และกระบวนการการรับรองความถูกต้องจำเป็นต้องมีหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN), ไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบการตรึง และการเชื่อมต่อล้มเหลว
 • ถ้าใบรับรองถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม กล่องโต้ตอบแสดงใบรับรองทั้งหมดในที่เก็บของเฉพาะรับรองที่เหมาะสมสำหรับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์

  หมายเหตุ คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ถ้าคุณเลือกใบรับรองที่ถูกต้องในกล่องโต้ตอบ
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ใช้บริการ WebClient ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้ Windows Explorer หรือ SharePoint designer เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุโปรแกรมแก้ไขด่วนสนับสนุนสถานการณ์สมมติที่ผู้ให้บริการการเข้ารหัสลับ (CSP) ไม่อนุญาตให้ PIN จะถูกโอนย้ายโดยการโปรแกรม

โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะการกรองรายการที่เชื่อถือใบรับรองถูกติดตั้งหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ดังนั้น ไคลเอนต์จะไม่ถูกแสดง ด้วยใบรับรอง คุณสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ โดยการตั้งค่า DWORD ของรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็น 0:
HKLM\\CurrentControlSet\\Services\\WebClient\\Parameters\\EnableCTLFiltering
โดยค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ใบรับรองตัวใช้เลือกกล่องโต้ตอบปรากฏแม้ว่าจะไม่มีใบรับรองเพียงหนึ่งที่มีผลบังคับใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์ คุณสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ โดยการตั้งค่า DWORD ของรายการรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 0:
HKLM\\CurrentControlSet\\Services\\WebClient\\Parameters\\EnableAutoCertSelection

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Davclnt.dll6.1.7600.2114687,55207 2012 กุมภาพันธ์05:32
Davclnt.dll6.1.7601.2191788,06407 2012 กุมภาพันธ์06:08
Mrxdav.sys6.1.7600.21146117,24807 2012 กุมภาพันธ์03:22
Mrxdav.sys6.1.7601.21917116,73607 2012 กุมภาพันธ์03:45
Webclnt.dll6.1.7600.21146207,87207 2012 กุมภาพันธ์05:37
Webclnt.dll6.1.7601.21917207,87207 2012 กุมภาพันธ์06:11
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Davclnt.dll6.1.7600.21146111,10407 2012 กุมภาพันธ์06:23x 64
Davclnt.dll6.1.7601.21917110,59207 2012 กุมภาพันธ์06:19x 64
Mrxdav.sys6.1.7600.21146141,82407 2012 กุมภาพันธ์03:45x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.21917141,31207 2012 กุมภาพันธ์03:34x 64
Webclnt.dll6.1.7600.21146263,16807 2012 กุมภาพันธ์06:29x 64
Webclnt.dll6.1.7601.21917263,68007 2012 กุมภาพันธ์06:25x 64
Mrxdav.sys6.1.7600.21146117,24807 2012 กุมภาพันธ์03:22x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.21917116,73607 2012 กุมภาพันธ์03:45x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_003a9a7ad6a270da8df47b7d238ed3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_b4f0a55e3b5c0451.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_0c81c3b30a9290898f354b782aed3e30_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_6f104eb3650b0918.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_0ea763b876c8618d3e24c03f30a5ed9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_895215e939edfeb2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_40cd31a5c135d6dc11c1f24500625e62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_46fbdb231fac223f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_a63d8c1d2a7925f37694dd4b923c2a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_4d5061d7369721f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_e687a397e3fd3e5501fbf39da90a6c75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_bd729feea8ea5d55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_94597fadcc8f3b7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,113
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_96617685c99c36d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,113
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_1536fba6400ba594.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,632
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_173ef27e3d18a0e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,632
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_55b1e02b2e01a47b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,413
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_57b9d7032b0e9fd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,413
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:41
ชื่อแฟ้มX86_webdav-เปิดการใช้งาน-ctl-a ...rt regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_40e8aba523112334.manifest ส่วนที่เลือก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,619
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:58
ชื่อแฟ้มX86_webdav-เปิดการใช้งาน-ctl-a ...rt regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_42f0a27d201e1e89.manifest ส่วนที่เลือก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,619
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:36
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_003a9a7ad6a270da8df47b7d238ed3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_110f40e1f3b97587.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_076796a707d3a5d3bf3a2993a74f606f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_5fdc08d1503dd8a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_2dc1f9ad6df8beee710aab4f2c2c569d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_ea91fe62d467151e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_3a0ce0a8259d2a9eea8640086feede99_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_d6b50468dee589a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,065
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_4ae9aae8ab5c0acf462690b8b90f9454_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_64b06d079dff6053.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_50facef018888011741c2dda8f85bc75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_12031d349215117e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,065
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_610d7dd77b12f6099895d3926e18c747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_6caea2a8840fb5fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_86c2f1180d17fdfee8341e42d5f94718_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_325fddb64985865f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,418
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_8b27f4a1bd80ec5c09e83b7e8f73818a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_cc909fe9a75fa23d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_9726d0445b7d724ae230702bbba1805b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_7eafed394e88bc7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_a63d8c1d2a7925f37694dd4b923c2a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_a96efd5aeef4932f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_c03e53c26225f972edc40378f4703a02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_9f017922f45dfb5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,418
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_cd083017de3ce0e625d333e15a904044_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_bd9ec362d818d0d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_d91dcdd8d8e456b180e09c12ab898615_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_2eee70ab4b081b7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_dc5a485d032a6a3b0b9ba786667b6dd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dc2594013f448f2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_fa257ec3f7dc2c1654f07809903ec593_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_e4c5b86bb02bdc92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_f0781b3184ecacb4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,115
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:57
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_f280120981f9a809.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,115
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:33
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_71559729f86916ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,634
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:53
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_735d8e01f576121f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,634
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:28
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_b1d07baee65f15b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,417
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:59
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_b3d87286e36c1106.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,417
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:35
ชื่อแฟ้มAmd64_webdav-เปิดการใช้งาน-ctl-a ...rt-เลือก-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_9d074728db6e946a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,621
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:52
ชื่อแฟ้มAmd64_webdav-เปิดการใช้งาน-ctl-a ...rt regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_9f0f3e00d87b8fbf.manifest ส่วนที่เลือก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,621
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:28
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_7baa417c2cc9d8c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,779
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:53
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_7db2385429d6d41a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,779
วัน (UTC)07 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:27

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2647954 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647954 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2647954

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com