คุณไม่สามารถปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 โฮสต์ของเซสชัน RD ถ้ามีใช้การจำลองเสมือนของ IP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2647582 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล (โฮสต์ของเซสชัน RD) ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 คุณได้
 • คุณสามารถกำหนดค่า และเปิดใช้งานนั้น เปิดใช้งานการจำลองเสมือน IP เดสก์ท็อประยะไกล ตั้งค่านโยบายกลุ่มวัตถุในนโยบายกลุ่ม (GPO) ในระบบโดเมน Active Directory
 • คุณสามารถใช้ GPO ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD
 • คุณได้พยายามที่ปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'บนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD
ในสถานการณ์สมมตินี้ การปรับปรุงการตั้งค่านโยบายกลุ่มล้มบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณไม่สามารถจัดการโฮสต์ของเซสชัน RD เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' หรือ โดยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการอื่น ๆ เช่น Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD ไม่สามารถสื่อสารกับตัวควบคุมโดเมนในโดเมนเดียวกัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก IP จำลองเสมือนไคล (Tsvipcli.dll) บนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD ไม่พบตัวให้บริการ Winsock บางโพรโทคอลเกี่ยวข้องกันในบางกรณี ลักษณะการทำงานนี้ทำให้การร้องขอการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตล้มเหลว ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนในการปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาทเซิร์ฟเวอร์บริการเดสก์ท็อประยะไกลที่ติดตั้งและบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลเปิดใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มการทำงาน หยุดบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109641,98423 2011 พฤศจิกายน06:34x 64
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186541,98423 2011 พฤศจิกายน06:22x 64
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109633,79223 2011 พฤศจิกายน05:29x 86
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186533,79223 2011 พฤศจิกายน05:20x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กำหนดค่าการจำลองเสมือน IP เดสก์ท็อประยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD โดยใช้เครื่องมือโครงโฮสต์เซสชันเดสก์ท็อประยะไกล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_630ccfacfacef157617dbb3d34fb302d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_aa9e03935f318390.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มAmd64_ff97db675ebb89a03c5d2249e381ee02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_f400488946cf68f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_cb4910e125558764.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,167
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_cd4f07252264500b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,167
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_6f2a755d6cf8162e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,163
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_71306ba16a06ded5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,163
วัน (UTC)25 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2647582 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647582 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2647582

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com