แอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง หรือซ้ำป้องกันการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2647098 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

ใน Microsoft Office 365 ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ได้รับคำเตือนทางอีเมลข้อความต่อไปนี้เมื่อเสร็จสิ้นการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี:
จาก: MSOnlineServicesTeam@MicrosoftOnline.com
ชื่อเรื่อง: รายงานข้อผิดพลาดซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี
รายงานข้อผิดพลาดในข้อความอีเมลที่อาจประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • วัตถุทำข้อมูลให้ตรงกับที่อยู่พร็อกซีเดียวกันอยู่แล้วในไดเรกทอรีของบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft
 • ไม่สามารถปรับปรุงวัตถุนี้ได้เนื่องจากไม่พบรหัสผู้ใช้
 • ไม่สามารถปรับปรุงวัตถุนี้ในบริการออนไลน์ของ Microsoft ได้เนื่องจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้มีค่าที่มีอยู่แล้วอาจเกี่ยวข้องกับวัตถุอื่นที่อยู่ในไดเรกทอรีภายในเครื่องของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากผู้ใช้วัตถุในเค้าร่างในสถานบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) มีการซ้ำกัน หรือไม่ถูกต้องค่านามแฝง และวัตถุผู้ใช้เหล่านี้จะไม่ทำข้อมูลให้ตรงจาก schema DS โฆษณา Office 365 อย่างถูกต้องในระหว่างการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

ค่านามแฝงทั้งหมดใน Office 365 ต้องเป็นรหัสเฉพาะสำหรับองค์กรที่กำหนด แม้ว่าคุณมีส่วนต่อท้ายเฉพาะหลายหลังจากเครื่องหมาย (@) ในที่อยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ค่านามแฝงทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน

ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ คุณสามารถมีนามแฝงค่าที่เหมือนกันตราบใดที่พวกเขาไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับส่วนต่อท้ายหลังจาก เครื่องหมาย (@) ในอยู่ SMTP ได้

ถ้าคุณสร้างวัตถุที่มีค่านามแฝงที่ซ้ำกันใน cloud สำหรับ Office 365 เพื่อทำให้นามแฝงไม่ซ้ำกัน นามแฝงหนึ่งมีหมายเลขเฉพาะที่ซีดีก็ (ตัวอย่าง ในกรณีค่านามแฝงที่ซ้ำกันคือ "Albert" หนึ่งในนั้นกลายเป็น "Albert2" โดยอัตโนมัติ ถ้ากำลังถูกใช้ "Albert2" นามแฝงกลายเป็น "Albert3" และอื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม ถ้ามีสร้างวัตถุที่มีค่านามแฝงที่ซ้ำกันในของคุณในสถานโฆษณา DS ชนวัตถุที่เกิดขึ้นเมื่อรันการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี และซิงโครไนส์วัตถุล้มเหลว

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าที่ซ้ำกันและค่าที่ขัดแย้งกับวัตถุอื่น DS โฆษณา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้เครื่อง มือด้าน IdFix DirSync ข้อผิดพลาด หรือ วินิจฉัยบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft และ Toolkit สนับสนุนการเข้าสู่ระบบ (MOSDAL)

วิธีที่ 1: ใช้เครื่องมือด้าน IdFix DirSync ข้อผิดพลาด

ใช้เครื่องมือ IdFix DirSync ข้อผิดพลาดด้านเพื่อระบุแอตทริบิวต์ซ้ำกัน หรือไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ปัญหาแอททริบิวต์ซ้ำ โดยใช้เครื่องมือ IdFix ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2857385 "ซ้ำ" จะแสดงอยู่ในคอลัมน์สำหรับวัตถุอย่าง น้อยสองข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ IdFix
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ IdFix ไป เครื่องมือด้านของ IdFix DirSync ข้อผิดพลาด.

วิธีที่ 2: ใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL

เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง โดยใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งการสนับสนุน MOSDAL Toolkit จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. เรียกใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL เลือกเดี่ยวเครื่องหมายบน (SSO)จากรายการของบริการ Office 365 และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ ป้อน ID ผู้ใช้ของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป รหัสผ่านของคุณไม่ถูกบันทึก และถูกใช้เพื่อจำลองความพยายามรับรองความถูกต้อง และบันทึกผล
 4. บนหน้าจอทบทวนการเกิดปัญหา คลิกถัดไป
 5. เมื่อรายงานเสร็จสิ้น ค้นหาแฟ้ม MOSDALREPORT.zip ในไลบรารี Documents\MOSDAL รายงานแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้องจะอยู่ในไฟล์ MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml

กำหนดแอตทริบิวต์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่ไม่ได้สร้างขึ้นใน Microsoft Azure โฆษณาผ่านการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

การกำหนดแอตทริบิวต์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากวัตถุผู้ใช้ที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการ Office 365 (และที่ไม่ได้สร้างขึ้นใน Azure โฆษณาผ่านการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสถานที่บนบัญชีผู้ใช้ AD DS การทำเช่นนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือสนับสนุน Windows ที่ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด ldp.exeแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกการเชื่อมต่อคลิกเชื่อมต่อพิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมน AD DS นั้นแล้ว คลิกตกลง
  3. คลิกการเชื่อมต่อคลิกผูกและจากนั้น คลิกตกลง
  4. คลิกมุมมองคลิกมุมมองแบบทรีเลือกโดเมน AD DS ในการBaseDN หล่นลงรายการ และจากนั้น คลิกตกลง
  5. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิกสองครั้งที่วัตถุที่ไม่ได้ทำให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง บานหน้าต่างรายละเอียดทางด้านขวาของหน้าต่างแสดงรายการแอตทริบิวต์ของวัตถุทั้งหมด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแอตทริบิวต์ของวัตถุ:

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   หน้าจอภาพของออปเจ็กต์ที่ไม่ได้ทำให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง แสดงแอตทริบิวต์ของวัตถุทั้งหมด
  6. บันทึกค่าของการ userPrincipalName แอตทริบิวต์และแต่ละแอดเดรส SMTP ในหลายที่ proxyAddresses แอตทริบิวต์ คุณจะต้องค่าเหล่านี้ในภายหลัง
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ชื่อแอททริบิวต์ตัวอย่างหมายเหตุ
   proxyAddressesproxyAddresses (3): x 500: / o =แลก เปลี่ยน/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแล Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn =ผู้ รับ/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376 smtp:7628376@service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • หมายเลขที่แสดงอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากป้ายชื่อแอตทริบิวต์ระบุหมายเลขของค่าที่อยู่พร็อกซีในแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า
   • มีการระบุค่าแต่ละค่าที่อยู่พร็อกซีที่แตกต่างกัน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()
   • ค่าพร็อกซีที่อยู่ SMTP หลักจะระบุ ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ " SMTP: "
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   หมายเหตุ Ldp.exe ถูกรวมอยู่ ใน Windows Server 2008 และ ในเครื่อง มือสนับสนุน Windows Server 2003 เครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 จะรวมอยู่ในสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ การขอรับเครื่องมือ ตรวจสอบเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100114
 2. เชื่อมต่อกับ Office 365 โดยใช้ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกWindows Azure Active Directoryแล้ว คลิ กWindows Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
   • $cred = get-credential
    หมายเหตุ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลของคุณ Office 365
   • Connect-MSOLService –credential $cred
   ปล่อยหน้าต่างคอนโซลเปิดไว้ คุณจะต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป
 3. ตรวจหาการซ้ำ userPrincipalName แอตทริบิวต์ใน Office 365

  ในการเชื่อมต่อคอนโซลที่คุณเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึด"<search upn="">"</search> แทน UserPrincipalName แอตทริบิวต์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  ปล่อยหน้าต่างคอนโซลเปิดไว้ คุณจะใช้อีกครั้งในขั้นตอนถัดไป
 4. ตรวจหารายการซ้ำ proxyAddresses แอตทริบิวต์ ในการเชื่อมต่อคอนโซลที่คุณเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. สำหรับรายการแต่ละที่อยู่พร็อกซีที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึด"<search proxyaddress="">"</search> แสดงถึงค่าของตัว proxyAddresses แอตทริบิวต์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) 
   -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | 
   where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}}
สินค้าที่ส่งคืนหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งในขั้นตอนที่ 3 และ 4 แสดงถึงวัตถุของผู้ใช้ที่ไม่ได้สร้างขึ้นผ่านทางการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี และที่มีแอตทริบิวต์ที่ขัดแย้งกับวัตถุที่ไม่ทำให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง หรือขัดแย้งกัน แก้ปัญหาได้ โดยทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2643629 อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุไม่ซิงค์เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่ง Windows PowerShell ในบทความนี้ต้องการ Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2647098 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กรกฎาคม 2557 - Revision: 24.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 mosdal4.5 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2647098

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com