Dubbele of ongeldige kenmerken voorkomen adreslijstsynchronisatie in Office 365

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2647098 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

PROBLEEM

Een beheerder ontvangt de volgende waarschuwing van e-mailbericht in Microsoft Office 365 wanneer adreslijstsynchronisatie is voltooid:
Van: MSOnlineServicesTeam@MicrosoftOnline.com
Onderwerp: Directory synchronisatie foutenrapport
Het rapport in het e-mailbericht kan bevatten een of meer van de volgende foutberichten weergegeven:
 • Er bestaat al een gesynchroniseerde object met dezelfde proxy-adres in uw Microsoft Online Services-map.
 • Kan dit object niet bijwerken omdat de gebruikersnaam is niet gevonden.
 • Kan dit object in Microsoft Online Services niet bijwerken, omdat de volgende kenmerken, die zijn gekoppeld aan dit object, waarden zijn die al gekoppeld zijn aan een ander object in uw lokale map.

OORZAAK

Dit probleem kan optreden als gebruikersobjecten in het schema van de Active Directory Domain Services (AD DS) op ruimten duplicaat of ongeldige alias en deze gebruikersobjecten zijn niet gesynchroniseerd van het AD DS-schema met Office 365 goed tijdens de synchronisatie van de directory.

Alle waarden van de alias in Office 365 moet uniek zijn voor een bepaalde organisatie. Zelfs als er meerdere unieke achtervoegsels na het apenstaartje (@) in het adres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) alle waarden van de alias moet uniek zijn.

In een omgeving op ruimten kunt u laten alias waarden die gelijk zijn, zolang deze uniek zijn gebaseerd op de achtervoegsels na het apenstaartje (@) in het SMTP-adres.

Als u objecten die dubbele alias waarden in de wolk voor Office 365 maken hebben, zodat de aliassen uniek, heeft een alias een uniek nummer. (Als de alias dubbele waarden zijn "Albert", een van hen wordt bijvoorbeeld "Albert2" automatisch. Als 'Albert2' al gebruikt wordt, wordt de alias 'Albert3', enzovoort.) Echter, als objecten met dubbele alias waarden worden gemaakt in uw bedrijf op AD DS, een object-conflict ontstaat wanneer adreslijstsynchronisatie wordt uitgevoerd, en synchronisatie van object mislukt.

OPLOSSING

Dit probleem op te lossen dubbele waarden en waarden die met andere objecten in AD DS conflicteren te bepalen. Hiervoor kunt u het hulpprogramma IdFix DirSync fout herstel of Microsoft Online Services Diagnostics and Logging (MOSDAL) ondersteuning Toolkit.

Methode 1: Gebruik het hulpprogramma IdFix DirSync fout herstellen

Gebruik het hulpprogramma IdFix DirSync fout herstel dubbele of ongeldige kenmerken identificeren. Om op te lossen dubbele kenmerken met het hulpprogramma IdFix, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2857385 "Duplicaat" wordt weergegeven in de kolom fout voor twee of meer objecten nadat u het hulpprogramma IdFix uitvoeren
Ga naar voor meer informatie over het hulpprogramma IdFix IdFix DirSync fout herstel Tool.

Methode 2: Gebruik de MOSDAL Support Toolkit

Als u informatie over ongeldige kenmerken met behulp van de MOSDAL Support Toolkit, volg deze stappen:
 1. Download en installeer de MOSDAL Support Toolkit van de volgende Microsoft-website:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. De MOSDAL Support Toolkit uitvoeren, Single Sign On (SSO) selecteren in de lijst met services voor Office 365 en klik op volgende.
 3. Wanneer u wordt gevraagd uw referenties moet invoeren, Voer uw gebruikersnaam en klik op volgende. Uw wachtwoord wordt niet opgeslagen en wordt alleen gebruikt om een verificatiepoging simuleren en de resultaten worden opgeslagen.
 4. Klik op volgendeop het scherm probleem reproduceren.
 5. Als het rapport is voltooid, zoekt u het bestand MOSDALREPORT.zip in de Documents\MOSDAL-bibliotheek. De bestanden die informatie over ongeldige kenmerken bevatten bevinden zich in het bestand MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml.

Kenmerk conflicten die worden veroorzaakt door objecten die niet zijn gemaakt in Microsoft Azure AD via adreslijstsynchronisatie bepalen

Om te bepalen kenmerk conflicten die worden veroorzaakt door user-objecten die zijn gemaakt met hulpprogramma's voor Office 365 (en die niet zijn gemaakt in Azure AD via adreslijstsynchronisatie), de volgende stappen uit:
 1. Bepalen van de unieke kenmerken van het pand op AD DS-gebruikersaccount. Klik hiervoor op een computer met Windows-ondersteuningsprogramma's geïnstalleerd de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, type Ldp.exe, en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op verbinding, klikt u op verbindenen typ de naam van een AD DS-domeincontroller klikt u op OK.
  3. Klik op verbinding, klikt u op koppelenen klik op OK.
  4. Klik op Beeld, klik op Boomstructuur, selecteert u het AD DS-domein in deBasis-DN Drop-down lijst en klik vervolgens op OK.
  5. Zoek in het navigatiedeelvenster en dubbelklik vervolgens op het object dat wordt niet correct gesynchroniseerd. Het detailvenster aan de rechterkant van het venster worden alle kenmerken van het object. In het volgende voorbeeld ziet u de kenmerken van het object:

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Schermafdruk van het object dat is niet correct gesynchroniseerd met alle kenmerken van het object
  6. Vastleggen van de waarden van de userPrincipalName kenmerk en elke SMTP-adres in de met meerdere waarden proxyAddresses kenmerk. U moet deze waarden later.
   Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
   Naam van kenmerkVoorbeeldOpmerkingen
   proxyAddressesproxyAddresses (3): x 500: / o = Exchange/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = Geadresseerden/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376; SMTP:7628376@service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • Het nummer dat wordt weergegeven tussen haakjes naast de label kenmerk geeft het aantal waarden voor proxy-adres in het kenmerk met meerdere waarden.
   • Elke waarde afzonderlijk proxy-adres wordt aangeduid met een puntkomma (;).
   • De waarde van de primaire SMTP-proxy adres wordt aangeduid met de hoofdletters ' SMTP: "
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   Opmerking Ldp.exe is opgenomen in Windows Server 2008 en Windows Server 2003-ondersteuningsprogramma's. De ondersteuningsprogramma's voor Windows Server 2003 zijn opgenomen in de Windows Server 2003-installatiemedia. Of u kunt het programma downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
   http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=100114
 2. Verbinding maken met Office 365 via de Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell. Voer de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start, klik op Alle programma's, klik op Windows Azure Active Directoryen klik op Windows Azure Active Directory Module voor Windows PowerShell.
  2. Typ de volgende opdrachten in de volgorde waarin ze worden weergegeven en druk na elke opdracht op Enter:
   • $cred = get-credential
    Opmerking Wanneer u wordt gevraagd, moet u uw beheerdersreferenties Office 365 invoeren.
   • Connect-MSOLService ?credential $cred
   Laat het consolevenster geopend. U wilt gebruiken in de volgende stap.
 3. Selectievakje voor het duplicaat userPrincipalName kenmerken in Office 365.

  In de consoleverbinding die u in stap 2 hebt geopend, typt u de volgende opdrachten in de volgorde waarin ze worden weergegeven en druk na elke opdracht op Enter:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Opmerking In deze opdracht de tijdelijke aanduiding"<search upn="">"</search> Hiermee geeft u de UserPrincipalName het kenmerk dat u hebt genoteerd in stap 1f.
  • get-MSOLUser ?UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  Laat het consolevenster geopend. U zal het opnieuw gebruiken in de volgende stap.
 4. Controleren op dubbele proxyAddresses kenmerken. In de consoleverbinding die u in stap 2 hebt geopend, typt u de volgende opdrachten in de volgorde waarin ze worden weergegeven en druk na elke opdracht op Enter:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. Voor elke vermelding proxy-adres dat u hebt genoteerd in stap 1f, typt u de volgende opdrachten in de volgorde waarin ze worden weergegeven en druk na elke opdracht op Enter:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   Opmerking In deze opdracht de tijdelijke aanduiding"<search proxyaddress="">"</search> Hiermee geeft u de waarde van een proxyAddresses het kenmerk dat u hebt genoteerd in stap 1f.
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) 
   -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | 
   where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}}
Items die worden geretourneerd na het uitvoeren van de opdrachten in stap 3 en 4 zijn user-objecten die niet zijn gemaakt met behulp van adreslijstsynchronisatie en waarvan de kenmerken die in strijd zijn met het object dat wordt niet correct gesynchroniseerd.

Nadat u de conflicterende of ongeldige waarden bepaald, oplossen van het probleem door de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2643629 Een of meer objecten synchroniseren niet wanneer het hulpprogramma voor het Active Directory-synchronisatie Azure

MEER INFORMATIE

De Windows PowerShell-opdrachten in dit artikel moeten de Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell. Ga voor meer informatie over Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell naar de volgende Microsoft-website:
Nog steeds hulp nodig? Ga naar de Office 365-Community .

Eigenschappen

Artikel ID: 2647098 - Laatste beoordeling: woensdag 2 juli 2014 - Wijziging: 24.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Office 365 Identity Management
Trefwoorden: 
o365 mosdal4.5 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2647098

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com