วิธีการเอา automapping สำหรับกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2646504 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเอา automapping สำหรับกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Microsoft Outlook สำหรับ Microsoft Office 365

ใน Microsoft Outlook 2010 และ Microsoft Office Outlook 2007 การค้นหาอัตโนมัติจะแมปไปยังกล่องจดหมายใด ๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม การค้นหาอัตโนมัติโดยอัตโนมัติโหลดกล่องจดหมายทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ผู้ดูแลให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มสำหรับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น
 • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
ถ้าผู้ใช้กล่องจดหมายจำนวนมากที่เขาหรือเธอได้เข้าถึงแบบเต็ม ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อเริ่มใช้งาน Outlook ตัวอย่าง ในบางองค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถเต็มเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของตนเอง ถ้าเป็นกรณีนี้ Outlook พยายามที่จะเปิดกล่องจดหมายทั้งหมดในองค์กร

กระบวนงาน

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน automapping ใช้ Windows PowerShell เพื่อเอาสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มจากผู้ใช้สำหรับกล่องจดหมาย ทางแล้ว เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดกลับไปยังผู้ใช้ เมื่อคุณเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดกลับไปยังผู้ใช้ ใช้AutoMapping: $falseพารามิเตอร์

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เอาสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มสำหรับผู้ใช้ออกจากกล่องจดหมาย เป็นลบ automapping เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Remove-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2> -AccessRights FullAccess
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ กล่องจดหมายที่ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของ<Mailbox id1="">และ<Mailbox id="" 2="">เป็นกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มสำหรับผู้ดูแลระบบออกจากกล่องจดหมายของ John Smith ใช้คำสั่งต่อไปนี้:</Mailbox></Mailbox>
  Remove-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess
  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินการ:
  ยืนยัน
  คุณต้องการที่ดำเนินการกระทำนี้แน่ใจได้อย่างไร
  การเอาการอนุญาตกล่องจดหมาย "johnsmith@contoso.onmicrosoft.com" สำหรับผู้ใช้ "admin@contoso.onmicrosoft.com "ด้วยสิทธิการเข้าถึง 'FullAccess' "
  [Y] ใช่ [A] ใช่ทั้งหมด [N] [L] ไม่มีไม่เป็นทั้งหมด [] วิธีใช้ (ค่าเริ่มต้นคือ "Y"): y
 3. ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มกลับไปยังผู้ใช้สำหรับกล่องจดหมาย แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน automapping เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Add-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2>-AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ กล่องจดหมายที่ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของ<Mailbox id="" 1="">และ<Mailbox id="" 2="">เป็นกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มสำหรับผู้ดูแลจดหมายของ John Smith พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:</Mailbox></Mailbox>
  Add-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ ผลผลิตต่อไปนี้จะแสดงขึ้น
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รหัสประจำตัวผู้ใช้สิทธิการเข้าถึงIsInheritedปฏิเสธ
  John Smith<Domain>\<UserName></UserName></Domain>การเข้าถึงแบบเต็มเท็จเท็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2646504 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2646504 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2646504

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com