Danh sch ?c h? tr? mua l?i h?nh ?nh c?a Windows (WIA) my qut v my ?nh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 264598
N?u bi vi?t ny khng m t? c?a b?n ph?n c?ng lin quan v?n ?, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau y ? xem cc bi vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/ph/1139
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi ny li?t k cc my qut, my ?nh v?n c?n h?nh ?nh, v d?ng my ?nh k? thu?t s? m ?c h? tr? b?i thu nh?n ?nh Windows (WIA) trong Windows Millennium Edition (ti). Nh?ng thi?t b? ny, ngo?i tr? ? tun th? AVC Audio & video m th?c hi?n ch? VCR, c thi?t b? WIA tr?nh i?u khi?n ?c bao g?m trong Windows Me.

Danh sch ny c?ng n?m t?i Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms630368.aspx

THNG TIN THM

My qut

Primax Colorado USB 19200
Epson GT-5000 (SATA)
Epson GT-5500 (SATA)
Epson GT-8500 (SATA)
Epson GT-9500 (SATA)
Epson Expression 636 (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 4100C (USB)
Hewlett-Packard LaserJet 6200C (SCSI/USB)
Hewlett-Packard LaserJet 5200C (USB)
Hewlett-Packard LaserJet 6300C (SCSI/USB)
Hewlett-Packard LaserJet 5 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 6100C ho?c 4 c/3 c (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 4 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 3 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIcx (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIp (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIc (SATA)
Microtek ScanMaker 4 (SATA)
Microtek ScanMaker 5 (SATA)
Microtek ScanMaker 6400XL (SATA)
Microtek ScanMaker 9600XL (SATA)
Microtek ScanMaker E3 (SATA)
Microtek ScanMaker E6 (SATA)
Microtek ScanMaker V300 (SATA)
Microtek ScanMaker V310 (SATA)
Microtek ScanMaker V600 (SATA)
Microtek ScanMaker X 6 (SATA)
Microtek ScanMaker X6EL (SATA)
Microtek ScanMaker X6u (USB)
Microtek SlimScan C3u (USB)
Microtek SlimScan C6u (USB)
Microtek ScanMaker V6USL (USB/SCSI)
Microtek ScanMaker X12USL (USB/SCSI)
Microtek ScanMaker V6UPL (USB) (m?i)
UMAX Astra 600 (SATA)
UMAX Astra 610S (SATA)
UMAX Astra 1200S (SATA)
UMAX Astra 1220S (SATA)
UMAX Astra 2400S (SATA)
UMAX Astra 1220U (USB)
UMAX Astra 2000U (USB)
UMAX Astra 2100U (USB)
UMAX Astra 2200 (USB/SCSI)
UMAX Astra 4000U (USB)
UMAX PowerLook 1100 (1394)
Visioneer 6400 USB
Visioneer OneTouch 8600 USB
Visioneer OneTouch 8100 USB
Visioneer 7600 USB
Visioneer 6100 USB
Visioneer 5300 USB

V?n c?n my ?nh

Chu y T?t c? cc my ?nh ang n?i ti?p, tr? khi ?c ghi nh?n.
Agfa ePhoto 307
Agfa ePhoto 780
Agfa ePhoto 1280
Agfa ePhoto 1680
Canon PowerShot A5
Canon PowerShot A5 Zoom
Canon PowerShot Pro70
Epson PhotoPC / CP-100
Epson PhotoPC 500 / CP-200
Epson PhotoPC 600 / CP-500
Epson PhotoPC 700 / CP-600
Epson PhotoPC 750Z / CP-700Z
FujiFilm DX-5/DS-10
FujiFilm DX-7/DS-20
FujiFilm DX-9/DS-30
FujiFilm MX-700
FujiFilm DS-300
HP PhotoSmart C20
HP PhotoSmart C30
HP PhotoSmart C200
Konica Q-M100
Konica Q-M100V
Kodak DC200
Kodak DC210
Kodak DC215
Kodak DC220 (USB)
Kodak DC260 (USB)
Kodak DC265 (USB)
Kodak DC290 (USB)
Kodak DC240 (USB)
Kodak DC280 (USB)
Minolta Dimage V
Nikon CoolPix 900
Nikon CoolPix 950
Nikon CoolPix 700
Casio QV 10
Casio QV 10A
Casio QV 11
Casio QV 30
Casio QV 70
Casio QV 100
Casio QV 120
Casio QV 200
Casio QV 300
Casio QV 700
Casio QV 770
Casio QV 5000SX
Olympus D-200 L
Olympus D-220 L
Olympus D-300 L
Olympus D-320 L
Olympus D-340 L
Olympus D-340R
Olympus D-500 L
Olympus D-600 L
Olympus D-400Z
Sanyo DSC-V1/VPC-G200
Sanyo DSC-X 1/VPC-X 300
UMAX AstraCam (USB)
UMAX AstraCam 1000 (USB)

V?n c?n my ?nh, IrTran-P

Lu ? r?ng ch? IR k?t n?i ?c h? tr?, tr? khi ?c li?t k ? trn.
Casio QV-770
Casio QV-5000SX
Casio QV-7000SX
S?c nt VE-LC2
Sony DSC-F3
JVC GCS1

My quay video

Intel YC72
Intel YC76 (aka Intel t?o v chia s? Camera)
Intel CS330 (aka Intel PC Camera Pack)
Intel CS430 (aka Intel Pro Camera PC)
Philips PCA645VC Digital Camera
Philips PCA646VC Digital Camera
Philips PCA675VC USB VGA Camera
Philips PCA680VC USB VGA Camera

B?t k? my quay k? thu?t s? Video AVC tun th? m th?c hi?n VCR Subunit

Panasonic DVCPro (PAL, NTSC)
Panasonic NV-DE3 (NTSC)
Panasonic NV-DS77 (PAL)
Panasonic NV-DX100 (PAL)
Panasonic NV-DS5 (PAL)
Panasonic DV-710 (NTSC)
S?c nt VL DC5 (NTSC)
JVC GR-DVL 9500 (NTSC)
JVC GR-DVM5 (NTSC)
Canon Optura (NTSC)
Canon Vistura (NTSC)
Canon Elura (NTSC)
Sony VX1000(NTSC)
Sony PC7 (NTSC)
Sony VX700 (NTSC)
Sony PC-1 (NTSC)
Sony TR-7000 (k? thu?t s? 8)
Sony TRV-510 (k? thu?t s? 8)
Sony TRV-103 (k? thu?t s? 8)
Sony TRV 310 (k? thu?t s? 8)
Sony TRV-900

Thu?c tnh

ID c?a bi: 264598 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbfaq kbhardware kbinfo kbmt KB264598 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:264598
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com