วิธีการแก้ปัญหาลักษณะการทำงานของประสิทธิภาพเครือข่ายขั้นสูงเช่น RSS และ NetDMA

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2643970 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคุณลักษณะของ Windows คุณลักษณะเหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • TCP/IP Checksum ที่ถ่าย
 • Receive side scaling (RSS)
 • NetDMA
 • TCP Chimney ถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย

Windows สามารถต่อขยายระบบเครือข่าย Pack (SNP) ถูกนำออกใช้เป็นการปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนสำหรับ Windows Server 2003 SP1 แต่ในภายหลังได้ถูกเพิ่มไปยัง Windows Server 2003 Service Pack 2 คอลเลกชันของการปรับปรุงการวางเครือข่ายอัตราความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานนี่ เมื่อมีการติดตั้ง ถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ไม่มีการตัดสินค้าจากคลังที่ มีลักษณะการทำงานและโปรแกรมควบคุมบางเครือข่ายที่ทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย ดังนั้น คำแนะนำที่ถูกเพื่อ ปิดกฎเหล่านี้ ได้ในภายหลังการตัดสินค้าจากคลังรับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ก็ถูกยังแนะนำสำหรับ Windows Server 2003 เมื่อต้องการให้ปิดเว้นแต่มีความต้องการเฉพาะ

Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 และนอกจากนี้ Windows Server 2012 มีกอง TCP/IP ที่สูงกว่าทำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ SNP ถูกรวมไว้ นอกจากนี้ การตั้งค่าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกโดยอัตโนมัติ

มีคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าดังนี้
Windows Server 2008
 • SP2 ที่จำเป็น
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 979614
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 967224
 • เปิดใช้งาน RSS ในอะแดปเตอร์เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตแนะนำ
 • ปรับการตั้งค่า RSS สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายโดยยึดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรุ่น/กลไกและข้อกำหนดล่าสุด
Windows Server 2008 R2
 • Service Pack 1
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2519736
 • ถ้าคุณกำลังใช้ TCP Chimney Offload คุณควรติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2525390
 • แนะนำการติดตั้งของโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2511305
 • เปิดใช้งาน RSS ในอะแดปเตอร์เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตแนะนำ
 • ปรับการตั้งค่า RSS สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายโดยยึดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรุ่น/กลไกและข้อกำหนดล่าสุด
เป็นทางเลือกในการติดตั้ง SP1 และโปรแกรมแก้ไขด่วน 2519736 กิโลไบต์ตามคำแนะนำที่นี่ คุณสามารถติดตั้งต่อไปนี้บน rtm Windows Server 2008 R2 :
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 977977
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 979612
โปรดทราบว่า RSS ต้อง checksum ถ่ายเมื่อต้องการเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายการทำงาน สับสน TCP checksum ที่ถ่าย ด้วย TCP Chimney ถ่าย ถ้าการ์ดที่มี teamed แล้ว RSS จะทำงานโดยทั่วไปตราบเท่าที่มีอะแดปเตอร์ทั้งหมดที่จะเปิดใช้งาน (ซึ่งถูกผลิตขึ้น) เปิด NetDMA ควรจะใช้โดยอัตโนมัติถ้ามีสนับสนุน

การปรับปรุงเครือข่ายในระบบปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงอัตราความเร็วของเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการถ่ายบางงานระบบเครือข่ายฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้กับอะแดปเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ที่ 1Gbps และความเร็วในการเชื่อมต่อสูงขึ้น และจำเป็นต้องว่า อะแดปเตอร์เครือข่ายและโปรแกรมควบคุมที่ใช้ดำเนินการปรับปรุง ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ไม่สนับสนุนการปรับปรุง หรือถ้า driverhas ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเหล่านั้น คุณอาจต้องการปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง ถ้าคุณมี invested ในอุปกรณ์ที่รองรับ TCP เชื่อมต่อ ถ่าย/RSS/NetDMA และอะแดปเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง สิ่งแรกที่จะตรวจสอบควรจะเป็นรุ่นของโปรแกรมควบคุม โปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายอาจช่วยแก้ไขปัญหาใด ๆ เชื่อมต่อเครือข่ายที่จะพบใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการสำหรับการตั้งค่าของ SNP

กำหนด dข้อมูล riverใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

คุณสามารถค้นหาวันและรุ่นของโปรแกรมควบคุมเครือข่าย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่ม> คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์และจากนั้น คลิก จัดการ.
 2. ขยายกลุ่มเครื่องมือระบบในบานหน้าต่างนำทางถ้าจำเป็น
 3. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกับภาพจากหน้าจอต่อไปนี้
 4. ขยายอะแดปเตอร์เครือข่ายในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกสองครั้งที่อะแดปเตอร์
ที่ โปรแกรมควบคุมแท็บมีข้อมูลต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ข้อมูลโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย


สำหรับ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการเข้าถึงตัวจัดการอุปกรณ์:
 1. เปิดเครื่องมือบริหารระบบ'ใน'แผงควบคุม'
 2. ภายในเครื่องมือบริหารระบบคลิกการจัดการคอมพิวเตอร์
 3. คลิตัวจัดการอุปกรณ์
ถัดไป ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ(นอกจากนี้บนแท็บโปรแกรมควบคุม) ตรวจหาโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด และดูว่า เป็นรุ่นใหม่กว่าวันโปรแกรมควบคุมที่คุณพบในคุณสมบัติของอุปกรณ์ คุณอาจหาคำตอบ ใน FAQ หรือ บนศูนย์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของการผลิต

ถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครือข่ายที่ไม่ทำงาน คุณก็อาจต้องการลองปิดใช้งานลักษณะการทำงานดีขึ้น และดูว่า ปัญหานี้สามารถแก้ไข ใช้นี้ เป็นวิธีสุดท้ายหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และไม่ เป็นการแก้ไขปัญหายกเว้นว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณได้รับการรับรองไม่ได้ให้สนับสนุนลักษณะการทำงานแบบสอบถาม คุณลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นสามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน ในระบบปฏิบัติการ และใช้ ในการตั้งค่าขั้นสูงของอะแดปเตอร์เครือข่าย ที่นี่คุณสามารถดู ขั้นสูง แท็บในคุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่แสดงการตั้งค่า TCP Offload การเชื่อมต่อและรับด้านมาตราส่วน (RSS)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ TCP - ถ่ายข้อมูล RSS


เมื่อต้องการดูการตั้งค่าสำหรับระบบปฏิบัติการ ใช้คำสั่ง net shell "netsh อินเทอร์เฟซสำหรับ tcp แสดงสากล" คำสั่งดังนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำสั่งส่วนกลาง netsh


คุณสามารถตรวจสอบต่อไปนี้ตั้งสองค่าอื่น ๆ ที่มีผลต่อการถ่าย TCPchimney:
 • netsh อินเทอร์เฟซสำหรับ tcp แสดง chimneyapplications
 • netsh อินเทอร์เฟซสำหรับ tcp แสดง chimneyports

คำสั่งเหล่านี้เปิดใช้งาน TCP ถ่ายเมื่อต้องการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือชุดของพอร์ตบางอย่างโดยเฉพาะ ผลลัพธ์จากคำสั่ง netsh ทั้งสองเป็นดังนี้:

หมายเหตุ การดำเนินการนี้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ที่ยกระดับ (เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การตั้งค่าการ chimney


ถ้าว่างเปล่า ไม่มีโปรแกรมประยุกต์หรือพอร์ตที่ถูกเพิ่มการตั้งค่าการถ่ายข้อมูล chimney

ทั่วไปปรับปรุงคุณลักษณะของเครือข่าย พร้อมกับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานได้ มีดังนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ได้รับ Side Scaling และเข้า ถึงหน่วยความจำโดยตรงบนเครือข่ายใน Windows Server 2008: http://support.microsoft.com/kb/951037

ทรัพยากร Chimney TCP:http://technet.microsoft.com/en-us/network/dd277645

ด้านมาตราส่วน (RSS) ของทรัพยากรที่ได้รับ:http://technet.microsoft.com/en-us/network/dd277646

NetDMA:http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg162716 (WS.10) .aspx

Windows Server 2003 สามารถต่อขยายระบบเครือข่าย Pack:http://support.microsoft.com/kb/912222

คำแนะนำการปรับใช้ระบบเครือข่าย: ใช้งานลักษณะการทำงานระบบเครือข่ายความเร็วสูง:http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg162681 (WS.10) .aspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2643970 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
kbmt KB2643970 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2643970

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com