อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุไม่ซิงค์เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2643629 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุที่ให้บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) หรือแอตทริบิวต์ไม่ซิงค์ toMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) ตามที่คาดไว้ เมื่อรันการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ วัตถุไม่ซิงค์ และคุณอาจพบอาการต่อไปนี้หนึ่ง:
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า แอตทริบิวต์ที่มีค่าที่ซ้ำกัน
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า อย่าง น้อยหนึ่งแอตทริบิวต์ละเมิดความต้องการจัดรูปแบบเช่นชุดอักขระหรือความยาวอักขระ
 • คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาด และซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บางวัตถุหรือแอตทริบิวต์ไม่ได้รับการปรับปรุงตามที่คาดไว้
ตัวอย่างของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับมีดังนี้:
 • วัตถุทำข้อมูลให้ตรงกับที่อยู่พร็อกซีเดียวกันอยู่แล้วในไดเรกทอรีของบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft
 • ไม่สามารถปรับปรุงวัตถุนี้ได้เนื่องจากไม่พบรหัสผู้ใช้
 • ไม่สามารถปรับปรุงวัตถุนี้ในบริการออนไลน์ของ Microsoft ได้เนื่องจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้มีค่าที่มีอยู่แล้วอาจเกี่ยวข้องกับวัตถุอื่นที่อยู่ในไดเรกทอรีภายในเครื่องของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 • ค่าโดเมนที่ใช้ โดยแอตทริบิวต์ของ AD DS ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
 • อย่าง น้อยหนึ่งแอตทริบิวต์วัตถุที่จำเป็นต้องเป็นค่าเฉพาะที่มีค่าแอททริบิวต์ซ้ำ (เช่นการ proxyAddresses แอตทริบิวต์หรือ UserPrincipalName แอตทริบิวต์) ในบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่
 • อย่าง น้อยหนึ่งแอตทริบิวต์วัตถุละเมิดความต้องการจัดรูปแบบที่จำกัดอักขระและอักขระความยาวของค่าแอททริบิวต์
 • อย่าง น้อยหนึ่งแอตทริบิวต์วัตถุตรงกฎการแยกออกสำหรับไดเรกทอรีการทำข้อมูลให้ตรงกัน

  ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลให้ตรงกันเริ่มต้น scoping กฎ:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชนิดของวัตถุชื่อแอททริบิวต์เงื่อนไขของแอตทริบิวต์เมื่อซิงโครไนส์ล้มเหลว
  ผู้ติดต่อDisplayNameประกอบด้วย "MSOL"
  msExchHideFromAddressListsการตั้งค่าเป็น "True"
  กลุ่มการรักษาความปลอดภัยisCriticalSystemObjectการตั้งค่าเป็น "True"
  กลุ่มที่เปิดใช้งานจดหมาย
  (รักษาความปลอดภัยหรือกลุ่มการแจกจ่ายรายการ)
  proxyAddresses

  และ

  จดหมาย
  ไม่มี " SMTP: " รายการที่อยู่

  และ

  ไม่มีอยู่
  เปิดใช้งานจดหมายติดต่อproxyAddresses

  และ

  จดหมาย
  ไม่มี " SMTP: " รายการที่อยู่

  และ

  ไม่มีอยู่
  iNetOrgPersonsAMAccountNameไม่มีอยู่
  isCriticalSystemObjectมีอยู่
  ผู้ใช้mailNickNameStart ด้วย "SystemMailbox"
  mailNickNameStart ด้วย "CAS_"

  และ

  ประกอบด้วย "{"
  sAMAccountNameStart ด้วย "CAS_"

  และ

  ประกอบด้วย "} "
  sAMAccountNameเท่ากับ "SUPPORT_388945a0"
  sAMAccountNameเท่ากับ "MSOL_AD_Sync"
  sAMAccountNameไม่มีอยู่
  isCriticalSystemObjectการตั้งค่าเป็น "True"
 • ชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการซิงโครไนส์เริ่มแรก และต้องถูกปรับปรุงด้วยตนเอง
 • ที่อยู่ Exchange แบบออนไลน์ง่ายจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ของผู้ใช้ที่ซิงค์ไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานอย่างเหมาะสม

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ความละเอียดที่ 1: IdFix เรียกใช้การตรวจหารายการซ้ำ แอตทริบิวต์ที่ขาดหายไป และการละเมิดกฎ

ใช้ปุ่ม เครื่องมือด้านของ IdFix DirSync ข้อผิดพลาดเมื่อต้องการค้นหาวัตถุและข้อผิดพลาดที่ทำให้การซิงโครไนส์การโฆษณา Azure
 • ถ้าคุณเห็น "ว่าง" ในคอลัมน์ข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้ IdFix ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2857349 "ว่าง" จะแสดงอยู่ในคอลัมน์สำหรับวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ IdFix
 • ถ้าคุณเห็น "รูปแบบ" ในคอลัมน์ข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้ IdFix ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2857351 "รูปแบบ" จะแสดงในคอลัมน์สำหรับวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ IdFix
 • ถ้าคุณเห็น "อักขระ" ในคอลัมน์ข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้ IdFix ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2857352 "อักขระ" จะแสดงในคอลัมน์สำหรับวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ IdFix
 • ถ้าคุณเห็น "ทำซ้ำ" ในคอลัมน์ข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้ IdFix ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2857385 "ซ้ำ" จะแสดงอยู่ในคอลัมน์สำหรับวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ IdFix

ความละเอียดที่ 2: ใช้เครื่องมือ Office 365 OnRamp

เมื่อต้องการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือ Office 365 OnRamp ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมน ไปเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ และทำตามคำแนะนำบนหน้า:
  https://onramp.office365.com/OnRamp/
 2. ในรายงาน ค้นหาส่วนของผู้ใช้และกลุ่มเพื่อดูรายละเอียดของปัญหาแอททริบิวต์ที่สามารถทำให้เกิดปัญหาในการทำข้อมูลให้ตรงกัน ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของส่วนตรวจสอบสภาพแวดล้อมของรายงาน:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ความละเอียดที่ 3: ใช้การวินิจฉัยการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft และล็อก (MOSDAL) สนับสนุน Toolkit

เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง โดยใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งการสนับสนุน MOSDAL Toolkit จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 2. เรียกใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL เลือกเดี่ยวเครื่องหมายบน (SSO), และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ ป้อน ID ผู้ใช้ของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป รหัสผ่านของคุณไม่ถูกบันทึก และถูกใช้เพื่อจำลองความพยายามรับรองความถูกต้อง และบันทึกผล
 4. บนหน้าจอทบทวนการเกิดปัญหา คลิกถัดไป
 5. เมื่อรายงานเสร็จสิ้น ค้นหาแฟ้ม MOSDALREPORT.zip ในไลบรารี Documents\MOSDAL รายงานแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้องอยู่ในแฟ้มต่อไปนี้:
  MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml
กำหนดแอตทริบิวต์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่ไม่ได้สร้างขึ้นใน Azure โฆษณาผ่านการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

การกำหนดแอตทริบิวต์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากวัตถุผู้ใช้ที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการ (และที่ไม่ได้สร้างขึ้นใน Azure โฆษณาผ่านการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสถานที่บนบัญชีผู้ใช้ AD DS การทำเช่นนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือสนับสนุน Windows ที่ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด ldp.exeแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกการเชื่อมต่อคลิกเชื่อมต่อพิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมน AD DS นั้นแล้ว คลิกตกลง
  3. คลิกการเชื่อมต่อคลิกผูกและจากนั้น คลิกตกลง
  4. คลิกมุมมองคลิกมุมมองแบบทรีเลือกโดเมน AD DS ในรายการดรอปดาวน์BaseDNและคลิกตกลง
  5. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิกสองครั้งที่วัตถุที่ไม่ได้ทำให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง บานหน้าต่างรายละเอียดทางด้านขวาของหน้าต่างแสดงรายการแอตทริบิวต์ของวัตถุทั้งหมด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแอตทริบิวต์ของวัตถุ:

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอของแอตทริบิวต์ของวัตถุ
  6. บันทึกค่าของแอตทริบิวต์userPrincipalNameและแต่ละแอดเดรส SMTP ในแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่าproxyAddresses คุณจำเป็นต้องค่าเหล่านี้ในภายหลัง
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ชื่อแอททริบิวต์ ตัวอย่าง หมายเหตุ
   proxyAddresses proxyAddresses (3): x 500: / o =แลก เปลี่ยน/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแล Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn =ผู้ รับ/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376 smtp:7628376@service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • หมายเลขที่แสดงอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากป้ายชื่อแอตทริบิวต์ระบุหมายเลขของค่าที่อยู่พร็อกซีในแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า
   • มีการระบุค่าแต่ละค่าที่อยู่พร็อกซีที่แตกต่างกัน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()
   • ค่าพร็อกซีที่อยู่ SMTP หลักจะระบุ ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ " SMTP: "
   userPrincipalName 7628376@contoso.com
   หมายเหตุ Ldp.exe ถูกรวมอยู่ ใน Windows Server 2008 และ ในเครื่อง มือสนับสนุน Windows Server 2003 เครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 จะรวมอยู่ในสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ ตรวจสอบเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เชื่อมต่อกับ Azure AD โดย Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปจัดการโฆษณา Azure โดยใช้ Windows PowerShell.

  ปล่อยหน้าต่างคอนโซลเปิดไว้ คุณจำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป
 3. การตรวจสอบสำหรับแอททริบิวต์ซ้ำuserPrincipalName

  ในการเชื่อมต่อคอนโซลที่คุณเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และจากนั้น กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึดตำแหน่ง "<search upn="">" แทนแอตทริบิวต์ของUserPrincipalNameที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f<b00> </b00> </search>
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null} 
  ปล่อยหน้าต่างคอนโซลเปิดไว้ คุณจะใช้อีกครั้งในขั้นตอนถัดไป
 4. การตรวจสอบสำหรับแอตทริบิวต์ซ้ำกันproxyAddresses ในการเชื่อมต่อคอนโซลที่คุณเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และจากนั้น กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud 
 5. สำหรับรายการแต่ละที่อยู่พร็อกซีที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในใบสั่งที่พวกเขาจะแสดง และจากนั้น กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>" 
   หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึดตำแหน่ง "<search proxyaddress="">" แทนค่าของแอตทริบิวต์การproxyAddressesที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 1f<b00> </b00> </search>
  • get-cloudmailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}} 
สินค้าที่ส่งคืนหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งในขั้นตอนที่ 3 และ 4 แสดงถึงวัตถุของผู้ใช้ที่ไม่ได้สร้างขึ้นผ่านทางการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี และที่มีแอตทริบิวต์ที่ขัดแย้งกับวัตถุที่ไม่ได้ทำให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง

ความละเอียดที่ 4: แอตทริบิวต์ปรับปรุง AD DS การเอารายการซ้ำ การละเมิดกฎ และแยก scoping

ระบุแอททริบิวต์เฉพาะที่ป้องกันไม่ให้ซิงโครไนส์โดยยึดตามข้อมูลต่อไปนี้:
 • ข้อความอีเมลของผู้ดูแลระบบ
 • จากผลลัพธ์ของเครื่องมือการเตรียมพร้อมใน Office 365 ปรับใช้รายงาน
 • ค่าเริ่มต้นกฎ scoping การซิงโครไนส์ไดเรกทอรีและกฎแบบกำหนดเอง
หลังจากที่มีระบุค่าแอททริบิวต์เฉพาะ ใช้เครื่องมือผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการแก้ไขค่าแอททริบิวต์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เลือกโหนดรากของโดเมน AD DS
 2. คลิมุมมอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคุณลักษณะขั้นสูง เลือก
 3. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย ค้นหาตำแหน่งของวัตถุผู้ใช้ คลิกขวา และ แล้ว คลิกคุณสมบัติ
 4. บนแท็บตัวแก้ไขค้นหาแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการ คลิกแก้ไขและจากนั้น แก้ไขค่าแอททริบิวต์ให้กับค่าที่คุณต้องการ
 5. คลิตกลง สองครั้ง
ขึ้น คุณสามารถใช้แก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) เพื่อปรับปรุงแอตทริบิวต์วัตถุใน AD DS คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการแก้ไข ADSI เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Server Toolkit เมื่อต้องการใช้การแก้ไข ADSI เพื่อแก้ไขแอตทริบิวต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไข ADSI ใช้การแก้ไข ADSI ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้การแก้ไข ADSI ไม่ถูกต้องจะสามารถแก้ไข ใช้การแก้ไข ADSI ความรับผิดชอบของคุณเอง
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด ADSIEdit.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกขวาADSI Edit ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกการเชื่อมต่อและจากนั้น คลิกตกลง สามารถโหลดพาร์ติชันของโดเมน
 3. วัตถุผู้ใช้ค้นหา คลิกขวา และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 4. ในการแอตทริบิวต์ รายการ แอตทริบิวต์ที่คุณต้องการ คลิกแก้ไขและจากนั้น แก้ไขค่าแอททริบิวต์ให้กับค่าที่คุณต้อง การค้นหา
 5. คลิตกลง สองครั้ง และจบการทำงานแล้ว ADSI Edit

ความละเอียดที่ 5: ใช้ SMTP ที่ตรงกันจะทำให้ผู้ใช้วัตถุในสถานทำการซิงค์กับวัตถุผู้ใช้ที่มีอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูบทความความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2641663 วิธีการใช้ SMTP เพื่อจับคู่ที่ตรงกันในสถานบัญชีผู้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ของ Office 365 สำหรับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

ความละเอียดที่ 6: UPN บัญชีผู้ใช้ที่ปรับปรุงด้วยตนเอง

การปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ UPN ที่ได้รับอนุญาตหลังจากเกิดการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกWindows Azure Active Directoryแล้ว คลิ กWindows Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell
 2. เรียกใช้ cmdlet ของต่อไปนี้ที่พรอมต์ Windows PowerShell:
  1. $cred = get-credential
   หมายเหตุ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
  2. Connect-MSOLService
  3. Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

ความละเอียดที่ 7: ที่อยู่ SMTP ของผู้ใช้ที่ปรับปรุง โดยการใช้แอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน

เมื่อแอตทริบิวต์ SMTP ไม่ได้ซิงค์การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ในทางคาดไว้ คุณอาจสามารถปรับปรุงแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน การปรับปรุงแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานเพื่อให้อยู่อีเมลที่ถูกต้องแสดงใน Exchange แบบออนไลน์ ใช้ 2 ความละเอียดของการจัดการแอททริบิวต์ที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานตัวอย่างค่าแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานที่อยู่อีเมล Exchange ออนไลน์ของตัวอย่าง
proxyAddressesSMTP:user1@contoso.comSMTP หลัก: user1@contoso.com
SMTP รอง: user1@contoso.onmicrosoft.com
proxyAddressessmtp:user1@contoso.comSMTP หลัก: มี SMTP รอง user1@contoso.onmicrosoft.com: user1@contoso.com
proxyAddressesSMTP:user1@contoso.com
smtp:user1@sub.contoso.com
SMTP หลัก: user1@contoso.com
SMTP รอง: user1@sub.contoso.com
SMTP รอง: user1@contoso.onmicrosoft.com
จดหมายUser1@contoso.comSMTP หลัก: user1@contoso.com
SMTP รอง: user1@contoso.onmicrosoft.com
UserPrincipalNameUser1@contoso.comSMTP หลัก: user1@contoso.com
SMTP รอง: user1@contoso.onmicrosoft.com
รายการ Microsoft ออนไลน์อีเมลสายงานการผลิตที่อยู่ (MOERA) ที่มีการเชื่อมโยงกับโดเมนเริ่มต้น (เช่น user1@contoso.onmicrosoft.com) คือ ค่าตัว interpreted ซึ่งยึดตามนามแฝงของบัญชีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลนี้พิเศษ inextricably เชื่อมโยงกับแต่ละผู้รับการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ และคุณไม่สามารถจัดการ ลบ หรือสร้างที่อยู่เพิ่มเติมของ MOERA สำหรับผู้รับ อย่างไรก็ตาม อยู่ MOERA สามารถจะเกิน ridden เป็นอยู่ SMTP หลัก โดยการใช้แอตทริบิวต์ในวัตถุผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานนั้น

หมายเหตุ สถานะของข้อมูลในแอตทริบิวต์proxyAddressesหน้าที่ปิดบังข้อมูลในแอตทริบิวต์จดหมายสำหรับประชากรที่อยู่อีเมลของ Exchange แบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ สถานะการออนไลน์ของข้อมูลในแอตทริบิวต์proxyAddressesแอตทริบิวต์จดหมายหรือทั้งสองอย่างสมบูรณ์คุณลักษณะข้อมูลUserPrincipalName mask สำหรับประชากรที่อยู่อีเมลของ Exchange แบบออนไลน์ UPN สามารถใช้เพื่อจัดการที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม การดูแลสามารถตัดสินใจที่จะจัดการ UPN ที่อยู่อีเมลและแยกต่างหาก โดยอาศัยแอตทริบิวต์proxyAddressesหรือจดหมาย

เราขอแนะนำว่า หนึ่งในคุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการที่อยู่อีเมลของ Exchange แบบออนไลน์สำหรับผู้ใช้ที่ซิงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่ง Windows PowerShell ที่กล่าวถึงในบทความนี้ต้องการ Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell ไปจัดการโฆษณา Azure โดยใช้ Windows PowerShell.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองข้อมูลการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีโดยแอตทริบิวต์ ดูบทความ followingMicrosoft wiki TechNet:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365เว็บไซต์หรือฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2643629 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กรกฎาคม 2557 - Revision: 24.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2643629 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2643629

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com