"บริการ Windows Installer ไม่สามารถไม่สามารถเข้าถึง" พลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมใน Windows 7 หรือ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2642495 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมใน Windows 7 หรือ Windows Vista คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Windows Installer Service ไม่สามารถเข้าถึง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากโปรแกรมติดตั้ง Windows ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การแก้ไข

Toresolve ปัญหานี้ ใช้วิธีที่ 1 ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหา ใช้วิธีการถัดไปที่มีอยู่จนกว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้

วิธีที่ 1: การตั้งค่าในรีจิสทรีของบริการ Windows Installer ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: 322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

Toreset Windows Installer Service รีจิสทรี สร้างแฟ้มรีจิสทรี โดยใช้แผ่นจดบันทึก แล้ว เรียกใช้แฟ้มการปรับปรุงคีย์รีจิสทรี

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ แผ่นจดบันทึก ในกล่องค้นหา
 2. ภายใต้หัวข้อโปรแกรมคลิกNotepad.exe
 3. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึกเป็น:

  Windows Registry Editor Version 5.00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27"
  "ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
  "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32"
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Start"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000010
  "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\
   74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\
   00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\
   6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\
   73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\
   00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\
   65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\
   00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
   00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\
   00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\
   69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
   00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\
   66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\
   00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\
   6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\
   72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\
   47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
   00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
   72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
   00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\
   73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\
   51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\
   00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\
   00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\
   76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
  "FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
   00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 4. คลิกแฟ้มคลิกบันทึกเป็นและจากนั้น ตั้งชื่อแฟ้ม Msirepair.reg
 5. ในการ บันทึกเป็นชนิด กล่อง คลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 6. ในกล่องบันทึกในคลิกเดสก์ท็อปและจากนั้น คลิกบันทึก
 7. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานเพื่อปิดแผ่นจดบันทึก
 8. เดสก์ท็อป Onthe ขวา-clickMsirepair.reg แล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือให้ยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
 9. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งรีจิสตรีคีย์
 10. เริ่มกระบวนการติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: การเริ่มต้นบริการ Windows Installer

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการเริ่มต้นบริการ Windows Installer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ คำสั่งค้นหาโปรแกรมและแฟ้esกล่องโต้ตอบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2695513
 2. คลิกขวาที่cmd.exeและจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2695514
 3. ชนิด เริ่มต้นสุทธิ MSIServerแล้ว กดENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2695068
 4. เริ่มกระบวนการติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งใหม่
Tocheck ที่กำลังเรียกใช้บริการ Windows Installer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชนิด services.msc ในการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกการบริการภายใต้ส่วนหัวของโปรแกรม
 2. ในรายการบริการ (ภายในเครื่อง)คลิกขวาWindows Installerแล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. ในรายการแบบหล่นลงชนิดการเริ่มต้นตรวจสอบว่า มีตั้งค่าเป็นด้วยตนเอง
 4. Windows Installer Service ถูกเรียกใช้ถ้าการบริการสถานะ:รายการถูกตั้งค่าให้ทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3:ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งรุ่นก่อนหน้าใด ๆ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Ifan รุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรมภายใต้โปรแกรม
 2. เลือกรายการในรายการที่คุณต้องการติดตั้ง
 3. คลิกถอนการติดตั้ง (หรือถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงใน Windows Vista), และจากนั้น ทำตามคำแนะนำหรือแสดงพร้อมท์เพื่อถอนการติดตั้งแอพลิเคชัน
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. เริ่มกระบวนการติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ข้อมูลเพิ่มเติม

Occurswhen ปัญหานี้อย่าง น้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณได้ติดตั้ง หรือลบโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งบริการของ Microsoft ก่อนที่คุณพยายามติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Windows Installer Service ไม่ทำงาน
 • การตั้งค่ารีจิสทรีของ Windows Installer อยู่ orconfigured เสียหายอย่างไม่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

315346 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่ม หรือลบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003: "บริการ Windows Installer ไม่สามารถไม่สามารถเข้าถึงได้"


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2642495 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbcip kbmt KB2642495 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2642495

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com