"Windows diegimo paslauga neprieinama" klaida bandant ?diegti program? Windows 7 arba Windows Vista

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2642495 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote ?diegti program? Windows 7 arba Windows Vista, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

"Windows diegimo paslauga neprieinama. Taip atsitinka, jeigu Windows diegimo programa tinkamai ne?diegta. Susisiekite su aptarnaujan?iu personalu pagalbos."

Sprendimas

Toresolve ?i? problem?, naudokite 1 metod?. Jei 1 b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, naudokite kit? metod?, kuris pateikiamas iki jums i?spr?sti ?i? problem?.

1 Metodas: i? naujo nustatyti registro parametrai Windows diegimo paslauga

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai: 322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"

Toreset Windows diegimo paslauga parametrus ? registr?, sukurkite registro fail? naudodami u?ra?in?. Tada paleiskite fail? atnaujinti registro rakto.

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Spustel?kite prad?ti, o tada ?veskite U?ra?? knygel? ? lauk? ie?ka .
 2. Program? antra?t?s, spustel?kite Notepad.exe.
 3. Nukopijuokite tekst? ir ?klijuokite j? ? notepad:

  Windows Registry Editor Version 5.00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27"
  "ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
  "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32"
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Start"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000010
  "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\
   74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\
   00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\
   6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\
   73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\
   00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\
   65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\
   00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
   00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\
   00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\
   69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
   00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\
   66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\
   00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\
   6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\
   72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\
   47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
   00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
   72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
   00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\
   73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\
   51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\
   00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\
   00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\
   76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
  "FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
   00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 4. Spustel?kiteFailas, spustel?kite ?ra?yti kaipir pavadin? fail? Msirepair.reg.
 5. ? ? ?ra?omo failo tipas spustel?kite visi failai (*. *).
 6. Lauke ?ra?yti ? spustel?kite darbalauk?ir spustel?kite ?ra?yti.
 7. Meniu Failas spustel?kite i?eitiu?daryti notepad.
 8. Apie darbastalio, teis?-clickMsirepair.reg, tada spustel?kite paleisti administratoriaus teis?mis. Jei paraginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinkite, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 9. Spustel?kite taip , kai b?site raginami ?diegti registro raktus.
 10. I? naujo paleisti program?, kuri? norite ?diegti diegimo proces?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 Metodas: prad?ti Windows diegimo paslauga

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami paleisti Windows diegimo paslauga, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada ?veskite CMDpaie?kos programomis ir files dialogo lange.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2695513
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe,o tada spustel?kite paleisti administratoriaus teis?mis.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2695514
 3. Tipo net prad?ti MSIServer, ir tada paspauskiteENTER.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2695068
 4. I? naujo paleisti program?, kuri? norite ?diegti diegimo proces?.
Tocheck, kuriame veikia Windows diegimo paslauga, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, tipas Services.msc ? paie?kos langel?, o tada spustel?kite paslaugas po programos pavadinimu.
 2. Paslaugos (vietin?s) s?ra?e, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Windows Installer, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Paleisties tipas i?ple?iamajame s?ra?e, patikrinkite, kad vert? yra nustatytas kaip Rankinis.
 4. Windows diegimo paslauga veikia jei ?paslaugos b?sen?: ?ra?oyra lygi veikia.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 Metodas: pa?alinti visas ankstesnes versijas program?, kuri? norite ?diegti

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
IFAN senesn? program?, kuri? norite ?diegti jau yra ?diegta kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, tada dalyje programosspustel?kite i?diegti program? .
 2. Pasirinkite program? s?ra?e, kur? norite ?diegti.
 3. Spustel?kitePa?alinti (arba ?alinti/keisti Windows Vista), tada vykdykite nurodymus ar raginimus i?diegti program?.
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 5. I? naujo paleisti program?, kuri? norite ?diegti diegimo proces?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Daugiau informacijos

?is klausimas occurswhen vien? ar daugiau i? ?i? s?lyg? yra teisinga:

 • Diegiate arba ?alinate program?, kuri naudoja Microsoft Installer tarnyba prie? diegiant program? savo kompiuteryje.
 • Windows diegimo paslauga nepaleista.
 • Windows Installer registro parametrai yra sugadintas orconfigured neteisingai.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem? Windows XP ir Windows Server 2003, spustel?kite ?? numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

315346 Klaidos prane?imas, kai bandote prid?ti arba pa?alinti program? kompiuteryje, kuriame ?diegta Windows XP arba Windows Server 2003: "Windows diegimo paslauga neprieinama"


Savyb?s

Straipsnio ID: 2642495 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbcip kbmt KB2642495 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2642495

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com